LOIMAAN SEURAKUNTA

LOIMAAN SEURAKUNTA 3/2019 LÄHDE Tämä on Loimaan seurakunnan oma lehti. Se on tehty siksi, että seurakunnan palvelut ja sen tarjoamat tapahtumat tulisivat tutuiksi mahdollisimman monelle. Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt toivottavatkin juuri sinut terve- tulleeksi löytöretkelle iloisiin kohtaamisiin, avun äärelle, nauttimaan musiikista ja pohtimaan ihmis- elämän saloja Jumalan sanan pariin - tulemaan yhteen! TULE MUKAAN! K erran kuulin radiosta Lauri Tähkän kappa- leen, jossa laulettiin, että kuustoista vuotta mä oon tulenpalavasti rakastanut ja ajat- telin, että tämähän on ihan kuin me. Oltiin oltu silloin 16 vuotta yhdessä, Taru Toropainen sa- noo. Vuosien aikana oli saatu yh- teiset kaksospojat ja tytär aiem- mista liitoista syntyneiden las- ten lisäksi ja naimisiinmenosta oli aina puhuttu - kirkkovihki- minen haluttiin, mutta ei isoja häitä. Jos tulevana suvena olisit mun morsian, laulaa Tähkä lau- lussaan. Niinpä Jouni Toropai- nen varasi heille oman vuoron mennä naimisiin, kun näki Loi- maan Lehdestä seurakunnan il- moituksen häätapahtumasta. Kosinta tapahtui vasta sen jälkeen laivareissulla. – Tuntui jotenkin helpolta, hän sanoo ja kiittelee, että niin monta asiaa oli mietitty seura- kunnassa etukäteen ja neuvoja sai hyvin. 26.5.2017 oli sitten hääpäivä 17 vuoden yhdessäolon jälkeen. Kaikki sujui ja meni niin kuin piti. Kirkko oli Kanta-Loimaan kirkko, jonka lähellä he asuvat ja joka tuntuu heille kirkolta ja omalta kirkolta. Kaksospojat hoitivat bestmanin viran yhdes- sä ja tytär Alina luki Raamatus- ta tekstin. Taru näyttää sormustaan, joka on kaksiosainen. – Ihastuin tähän ja heti mie- tin, että molemmat pojat saisi- vat antaa häissä sormuksen. He suosittelevat häätapah- tumaa ihan kaikille. Seurakun- ta auttoi ja neuvoi kaikessa. Sen verran jännitti, että kaikkia yksi- tyiskohtia pariskunta ei muista, mutta päivän lämmin tunnelma on jäänyt mieleen. Häämatkalle Toropaiset läh- tevät tulevana keväänä Tunisi- aan, mutta häitä seuraavana päi- vänä he karkasivat laivalle. – Kun lapset olivat pieniä, käy- tiin laivalla nukkumassa. Laivalle mennään kun halutaan olla kak- sistaan. Me ollaan aina oltu me. ME OLLAAN OLTU AINA ME Jouni ja Taru Toropainen ovat toistensa sydämissä. He ovat onnellisia naimisiinmenostaan ja perheestään: heillä on yhteensä yhdeksän lasta ja jo seitsemän lastenlastakin. KARKAUSPÄIVÄNÄ VIHILLE? Loimaan seurakunnassa on järjestet- ty useita kertoja erityisiä häätapahtu- mia. Niissä on voinut mennä naimisiin samalla monta paria kerralla tai useita pareja peräkkäin saman päivän aikana. – Idea näihin häätapahtumiin tuli aikoinaan noista jännistä päivämää- ristä: 01.01.10, 10.10.10, 11.11.11 ja 12.12.12. Nyt taas, kun alkusyksyl- lä huomasin, että karkauspäivä osuu lauantaiksi, niin ajattelin, että tässä taas loistava tilaisuus häätapahtumal- le, Marita Koivunen Loimaan seura- kunnasta sanoo. Karkauspäivä on hänestä vallan mainio ja hauskakin päivä mennä nai- misiin. – Sehän antaa nyt naisillekin ”mah- dollisuuden ja luvan” kosia miestään. Ei tarvitse odottaa siis miehen kosin- taa, jota on ehkä jo odottanut kauan.... AJATUKSENA TAPAHTUMASSA on rohkaista ja kannustaa pariskuntia avioitumaan: ottamaan se rakkautta vielä syventävä askel. Samalla seurakunta haluaa helpot- taa parien hääjärjestelyjä. – Monesti naimisiin meno itses- tään tuntuisi hyvältä ajatukselta, mut- ta häiden järjestäminen voi tuntua lii- an vaivalloiselta. Erityisesti, jos haluaa avioitua kirkossa, monesti ajatellaan, että silloin häiden pitää olla suuret, mutta näinhän ei ole. Myös kirkossa voi avioitua niin, että on vain kaksi to- distajaa paikalla. Seurakunta tarjoaa ajan ja paikan sekä juhlakahvit noin kymmenelle – kirkkoon saa tulla tietenkin kuinka paljon vaan väkeä pari haluaa kutsua. Myös avioliiton esteiden tutkinnat ja muut yksityiskohdat on myös helppo tehdä ja sopia vihkipapin kanssa. – VIHKIMINEN JA HÄÄT on meil- le seurakunnassa aina suuri ilojuhla ja kiitollisuuden aihe. On etuoikeus ja ilo saada siunata hääpari yhteiselle matkalle, kiittää Jumalaa heidän rak- kaudestaan ja toivottaa heille Jumalan siunausta! Marita Koivunen sanoo, että hä- nelle on vihkijänä jäänyt tapahtumista kiitollinen ja onnellinen olo. Tulen muistamaan kaikki nuo hää- tilaisuudet aina erityisellä tavalla. Hää- parien kokema ilo ja kiitollisuus toi- sistaan ja jo yhdessä eletystä elämästä sekä vahva tahto jatkaa yhdessä on ol- lut käsinkosketeltavaa. Hän kehottaa miettimään naimi- siinmenoa toisin – miksi voisikin olla miksi ei: miksi emme menisi naimi- siin, jos yhdessä haluamme olla ja toi- siamme rakastamme. – Jos on ollut kauan yhdessä ja kaikki hyvin, niin se jo itsessään on syy: tämän rakkaan ihmisen kans- sa olen kokenut niin paljon ja hänen kanssaan haluan jatkaa aviopuolisoina. Vaikka mikään ei ulkoisesti muuttuisi- kaan, niin kyllä se tahdon-sanominen vahvistaa ja lujittaa keskinäistä luotta- musta, sitoutumista ja rakkautta. Hän muistuttaa, että kirkollisessa vihkimisessä tulee mukana Jumalan Sana, rukous ja Jumalan siunaus. – Jumalan siunaustahan me pyy- dämme hääparille siinä ja kun hää- pari antaa toisilleen sen suurimman mahdollisen lupauksen, niin rukoi- lemme, että Jumala, rakkauden läh- de, antaa heille aina voimaa pitää lupauksensa. Jumalan armo ja rak- kaus on valtava voimavara. Taivaan Isää saa kiittää ja häneen saa turva- ta ja häneltä pyytää apua ja viisautta vaikeissa tilanteissa. – Jeesuksessa Jumala osoitti kaik- kein selvimmin rakkautensa meitä kohtaan. Jeesus on meille paitsi Va- pahtaja niin hän on myös meille esi- kuva siinä, kuinka tulee rakastaa ja kunnioittaa puolisoaan: ehdoitta, pyy- teettömästi, luottavasti. Karkauspäivän häätapahtumaan 29.2. aikoja vihkimisiin varattavissa klo 12-17. Parit, ilmoittautukaa Marita Koivuselle puh. 050 5442975, marita.koivunen@ evl.fi tai nykäiskää hihasta. Ilmoittautumi- nen ja lisätiedot pe 20.12. mennessä. Vih- kimiseen liittyvät tapaamiset ja harjoitukset helmikuussa. Vihkipappeina tapahtumas- sa Marita Koivunen, Ari Pääkkönen ja Riku Laukkanen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=