rekryexpo

rekryexpo 10 13.11.2018 2 Piritta Hellman , 29, nostaa instrumenttikorin pöydälle ja ryhtyy tarkastamaan pesu- jälkeä. Leikkausinstrumentit on pesty ja kuivattu, ja tar- kastuksen jälkeen vuorossa on sterilointi, pakkaaminen ja varastointi. Välinehuoltajana seudun suurimmassa yksityisessä lääkärikeskuksessa Mehiläi- sessä työskentelevän Hellmanin työ on monelle näkymätöntä, mutta korvaama- tonta. –Toimenpiteitä ei voi tehdä, jos huolto ei pelaa. Työn lopputuloksesta ei voi tin- kiä, sillä yksikin virhe voi vaarantaa koko ketjun, Hellman kuvailee. Mehiläinen on kasvanut Turun seudulla yritysostoin ja rekrytoinnein jo noin 1500 ihmistä työllistäväksi jätiksi, joka palk- kaa tällä hetkellä nuoria sairaanhoitajiksi, lähihoitajiksi ja lääkäreiksi, mutta myös esimerkiksi koodareiksi ja kokeiksi. Tavanomainen väylä työhön kulkee opin- toihin liittyvän työharjoittelun kautta, joka oli myös Hellmanille tie Mehiläiseen. Aiemmin merkonomiksi valmistunut Hellman päätti vaihtaa alansa käytännön- läheisempään, suoritti 10 kuukautta kes- täneen välinehuoltajan ammattitutkinnon monimuoto-opintoinaHelsinginAmiedus- sa, ja haki harjoittelupaikkaaMehiläisestä. –Työharjoittelun kautta pystytään tun- nistamaan sopivia työntekijöitä, ja pitä- mään kiinni heistä. Moni työharjoittelussa ollut palaa valmistuttuaan takaisin, Mehi- läisen Turun yksikönjohtaja Juha Hämä- läinen kertoo. Niin kävi myös Hellmanille, joka palasi Mehiläiseen opintovapaan sijaiseksi. Hän kertoo viihtyvänsä terveydenhoitoalalla, jossa pikkutarkkuus, huolellisuus ja oma- aloitteisuus ovat ehdottomia edellytyksiä. –Talo on tuttu ja työkaverit mukavia, joten mielelläni jatkan täällä. Työssä on pystyttävä niin oma-aloitteisuuteen kuin tiimityöskentelyyn, Hellman sanoo. Juha Hämäläinen kertoo, että monien muiden alan yritysten tavoinMehiläinen- kin kärsii pikemmin työntekijäpulasta kuin työntekijöiden ylitarjonnasta. Hyvistä, nuorista työntekijöistä kilpaillaan, ja vä- linehuoltajan tavoin esimerkiksi hoitajan työhön saattaa päästä kiinni jo varhain. –Ei ole harvinaista, että hoitajaksi tul- laan suoraan koulusta. Moni myös suorit- taa esimerkiksi erikoistumisopintoja työn ohessa, Hämäläinen sanoo. Lääkärit eivät yleensä työllisty yksityisel- le sektorille suoraan koulusta, vaan heiltä toivotaanensinmuutamanvuoden työsken- telyä esimerkiksi terveyskeskuksissa. Alle 30-vuotiaat työllistyvät useimmiten yleis- lääkäreiksi, sillä erikoistuminen vie vuosia. Sosiaali- ja terveysalalla tarjolla on runsaasti erilaisia tehtäviä, joista etenkin vanhusten hoidossa on tulevaisuudessa työtä. Juha Hämäläinen kehottaa nuoria pohtimaan alan valintaa ensisijaisesti omi- en kiinnostuksen kohteiden kautta. –Kannattaa valita suuntautumisvaihto- ehto, joka kiinnostaa itseä ennemmin kuin erityisala, jolla odottaa olevan töitä. Oma kiinnostus alaan vaikuttaa työn laatuun ja motivaatioon, Hämäläinen muistuttaa. Mehiläisen yksikönjohtajan Juha Hämäläisen vinkit nuorille 1 Hyödynnä työ­ elämään tutustumis­ jakso eli TET-harjoittelu jo yläasteella hakeutu­ malla itseäsi kiinnosta­ vaan työpaikkaan. –Moni ehkä hakeutuu äidin tai isän työpaikkaan, mutta kaikki mahdolli- suudet tutustua kiinnos- tavaan alaan kannattaa hyödyntää. On iso plussa, jos nuori ottaa itse yhteyttä, on kiinnostunut ja perustelee, miksi halu- aisi tulla meille. Pyrimme ilman muuta tarjoamaan paikan. 2 Toimi hyvissä ajoin, kun haet kesätyötä tai työharjoittelu­ paikkaa. Harjoittelu voi poikiamyöhemmin työpaikan. –Reippaus on tässäkin valttia. Lääkäri- ja hoita- jaopiskelijoita työsken- telee meillä esimerkiksi asiakaspalvelussa silloin, kun ei vielä ole valmiutta oman alan töihin. Turussa sijaitsee puolet Mehiläi- sen valtakunnallisesta puhelinasiakaspalvelusta, mikä tarjoaa työmahdolli- suuksia opiskelijoillekin. 3 Perehdy alaan ja yritykseen, kun haet töitä. –Omaa tarinaa kan- nattaa miettiä etukäteen ja perehtyä yritykseen. Kannattaa tuoda esille oma halu työskennellä juuri tällä toimialalla. Välinehuoltaja Piritta Hellman varastoi puhdistetut, steriloidut ja kutakin leikkausta varten valmiiksi säiliöön pakatut instrumentit sairaala Neossa. Hellmanin työnantaja Mehiläinen työllistää Turun seudulla kaikkiaan jo 1500 ihmistä ja palkkaa lisää useisiin tehtäviin. Hell- manin tavoin moni pääsee töihin työharjoittelun kautta. Näkymätön ja korvaamaton

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=