rekryexpo

rekryexpo 12 13.11.2018 3 Reilu vuosi sitten turkulainen Tessa Ricard , 25, työskenteli pienessä it-alan yrityksessä, kun headhunter otti yhteyttä ja ehdotti työtä kansainväli- sessä it-palveluyhtiö CGI:ssä. Ricard kiinnostui projektista terveydenhuollon tietojärjes- telmien kehityksessä, ja nyt hän työsken- telee Java-kehittäjänä Turun OldMillissä. Turun ammattikorkeakoulussa tietotek- niikan insinööriksi opiskelleen Ricardin tie headhunterin kautta yritykseen onmelko tyypillinen alalla, jossa ammattilaisista on kova kilpailu. CGI:ssä hyviä työntekijöitä etsitään esimerkiksi Linkedinin kautta. –Etsimme ihmisiä, joilla on kiinnostavaa osaamista profiilissaan. Perinteisten työ- paikkailmoitusten vaatimuslistat eivät ole enää tätä päivää, CGI:n henkilöstöjohtaja Ulla Walli sanoo. Tärkeimpiin rekrytointiväyliin yritykses- sä ovat nousseet henkilöstön suositukset, joiden kautta tulee jopa 40 prosenttia uu- sista työntekijöistä. Onnistuneesta suo- situksesta maksetaan rekrytointipalkkio. –Henkilöt, jotka tulevat suositusten kautta meille, ovat olleet todella hyviä tyyppejä, Walli kertoo. CGI:ssä työskentelee esimerkiksi kaup- patieteen maistereita, tradenomeja ja fi- losofianmaistereita, mutta valtaosalla on tekninen tai it-alan koulutus. Wallin mu- kaan olisi tärkeää, että osaamista löytyisi jostain teknologiasta. –Uskomme mestari-kisällitekemiseen, joten ei tarvitse olla huippuammattilai- nen hakeakseenmeille. Pelkkä teknologian tuntemus ei ratkaise, vaan etsimme yhteis- työkykyisiä, analyyttisia ja luovia ihmisiä. Nuorta väkeä yritykseen haetaan myös uramessuilta ja yrityksen Future Talent -ohjelmasta, joka tarjoaa vuosittain satoja harjoittelupaikkoja eri tehtävissä ympäri Suomea. Wallinmukaan kaksi kolmasosaa 4–6 kuukauden trainee-ohjelman suorit- taneista jää taloon. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on mer- kittävässä roolissa, sillä suhde potentiaa- lisiin työntekijöihin pyritään luomaan mahdollisimman varhain. –Saamme esimerkiksi ekskursioista ja tapahtumista kullanarvoista henkilökoh- taista kosketuspintaa opiskelijoihin. Se on äärettömän tärkeää, sillä koodaripula on iso, Walli sanoo. Osaajia pyritään sitouttamaan muun muassa tarjoamalla etuja, kuten mahdol- lisuus omistaa CGI:n osakkeita. Suomessa noin 75 prosenttia työntekijöistä on tart- tunut mahdollisuuteen. Tällä hetkellä yritykseen kaivataan lisää naisia, joita on koodareina vielä kohtalai- sen vähän. Wallin mukaan tyttöjä tulisi kannustaa alalle jo varhain. –Emme etsi naisia siksi, että haluaisim- me sukupuolikiintiöitä. Uskomme, että mitä erilaisempia ihmisiä meillä on, sitä enemmän on innovatiivisuutta. Tessa Ricardkin päätyi koodariksi hie- man sattumalta, sillä alun perin suunni- telmissa olivat kieliopinnot. –Veli sai suostuteltua minut vakuutta- malla, että tämä on tulevaisuuden hom- maa, ja onneksi kiinnostuin tästä. CGI:nhenkilöstöjohtajanUllaWallin vinkit nuorille 1 Työpaikka ei välttämättä enää löydy perinteisen työpaikkailmoituksen kautta, vaan epävi- rallisempia reittejä. Suositukset voivat olla avainasemassa. –Jos olet kiinnostunut töistä meillä, niin ota suoraan yhteyttä tai vinkkaa meillä jo työskentelevälle tutullesi. –Yhä useampi työntekijä palkataan meille suositusten kautta. 2 Pidä Linkedin- profiilisi ajan tasalla. –Kirjaa profiiliisi kaikki teknologiat, joita olet käyttänyt. Kerro sivuillasi myös, mistä tehtävistä olet kiinnostunut. HR-tii- mimme etsii työntekijöitä mm. Linkedinistä. 3 Jos teet perinteisen hakemuksen, niin suuntaa se suoraan yritykselle. –Tutustu etukäteen yrityksen nettisivuihin ja blogeihin. Räätälöi hakemuksesi ja cv:si yrityksen tarpeisiin. –Moni ajattelee, että hakemukseen on kirjattava samat asiat kuin ansio­ luetteloon, mutta siihen kannattaa tuoda jotain lisää – ja käyttää rohkeasti luovuuttaan. Tessa Ricard työskentelee CGI:llä Java-kehittäjänä. Hän suorittaa työn ohessa tietotekniikan diplomi-insinööriopintoja Turun yliopistossa. Ricardin mukaan työnantaja on joustava opintojen suhteen. Monen it-alan yrityksen tavoin CGI on viime vuosina laajentanut toimintaansa Turussa ja palkannut reilusti uutta väkeä. Veljen vinkistä koodariksi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=