rekryexpo

rekryexpo 16 13.11.2018 N  opean kasvun ajat ovat ohi, jos ekonomistien arveluihin on uskominen. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi viime viikolla, että Suomen ta- louskasvu hidastuu ensi vuon- na kansainvälisen kysynnän vähenemisen ja rahoitusolojen tiukentumisen myötä. Myös poliittiset riskit uhkaavat kasvua. Merkkejä vauhdin hiipumisesta on jo nähty. Kuluttajien luottamus on alimmil- laan kahteen vuoteen. Teknologiateolli- suudessa uusien tilausten ja tarjouspyyn- töjen kasvu on lopahtanut. Euroalueen talouskasvu hidastui heinä–syyskuussa. Tärkein syy maailmantalouden kasvun hidastumiseen on rahapolitiikan kiristy- minen. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on tänä vuonna nostanut ohjauskorkojaan useaan otteeseen hillitäkseen talouden ylikuumenemista. Myös Euroopan kes- kuspankin uskotaan aloittavan korkojen noston ensi vuonna. Presidentti Donald Trump on syyt- tänyt Fediä Yhdysvaltain talouskasvun jarruttamisesta. Trumpin poikkeukselli- nen hyökkäys itsenäistä keskuspankkia vastaan on hermostuttanut osakemark- kinoita. Muitakin poliittisia riskejä on. Yhdys- valtain ja Kiinan välinen nokittelu kaup- papolitiikassa ja uhka täysmittaisesta kauppasodasta luovat epävarmuutta maailmantaloudessa, samoin Britannian EU-ero brexit. Italian hallituksen kaavai- leman velkarahaelvytyksen, mikä kasvat- taisi maan alijäämää, pelätään johtavan jopa uuteen eurokriisiin. Varsinaista taantumaa ei Suomeen kuitenkaan ennusteta, vaan kyse on siir- tymisestä hitaan 1–2:n prosentin kasvun aikaan. Varsinais-Suomen näkymät ovat valoisat, vaikka talouden vauhti vähän hidastuisi- kin. Tuotanto ja työllisyys ovat korkealla tasolla ja yritysten taseet aiempaa parem- massa kunnossa. Maakunnan elinkeino- elämän vahvuudet ovat monipuolisuus ja valtakunnallisestikin merkittävät ve- turiyritykset. Meyerin Turun telakka ja Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehdas heiluttavat jo koko maan vientitilastoja. Kaivoskoneita maailmanmarkkinoille valmistava Sandvik aikoo kaksinkertais- taa tuotantonsa Turussa. Lääketeollisuus Bayerin ja Orionin vetämänä investoi vahvasti Turkuun ja on suuri työllistäjä. Vahvoja toimialoja ovat lisäksi kone- pajateollisuus, rakentaminen, koko elin- tarvikeketju pellolta myymälään, kauppa ja palvelut sekä vakuutusala. Myönteistä kehitystä on nähty myös ohjelmisto-, so- vellus- ja pelialalla. Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n uu- sin Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu arvioi, että Varsinais-Suomessakin ollaan siirtymässä tasaisemman kasvun aikaan. Arvioiden mukaan suhdannenäkymät ovat kuitenkin teollisuudessa edelleen selvästi normaalia paremmat ja raken- tamisessa sekä yksityisissä palveluissa normaalia paremmat. Teknologiateollisuudessa, johon kuulu- vat telakka ja autotehdas, Varsinais-Suo- men kasvu tulee ohittamaanmuunmaan kasvun, sillä telakan tuotanto lisääntyy tulevina vuosina täyden tilauskirjan ta- kia. Teknologiateollisuus tarvitsee uusia investointeja, sillä tuotantokapasiteetti on jo täydessä käytössä. Myös työntekijät alkavat käydä vähiin, vaikka Varsinais-Suomi onkin selväs- ti muuttovoittoinen. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen barometrin mukaan suurin kasvua rajoittava tekijä Lounais-Suomessa on pula ammattitai- toisesta työvoimasta. Seutukunnista parhaat suhdanneodo- tukset ovat TEM:n selvityksen mukaan Turun seudulla ja Vakka-Suomessa ja heikoimmat Turunmaalla. Turun seutu Varsinais-Suomen talousvakaallaperustalla Suomenviime vuosienvahvan talouskasvun ennakoidaanhidastuvan ensi vuonna. Suurimmat hidasteet tulevatmaailmantaloudesta: rahapolitiikka kiristyy ja poliittisten riskienpelätään kasvavan. Varsinais-Suomessa tilanne onhistoriallisenhyvä. Talouden tukijalkoja onuseita, ja ne ovat vakaalla perustalla. Veijo Hyvönen teksti // Jori Liimatainen kuva

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=