rekryexpo

rekryexpo 30 13.11.2018 Mitä teet työksesi? – Olen yrittäjä ja toimin myynnin ja so- siaalisen median valmentajana. Olet erikoistunut social sellingiin, mikä se on? – Social selling eli sosiaalinen myynti on liiketoiminnan tukemista sosiaalisten ka- navien ja sosiaalisten suhteiden avulla. Sosiaalista myyntiä voi hyödyntää esi- merkiksi myyntityössä, työn haussa ja oikeastaan kaikenlaisessa työssä johon liittyy vuorovaikutusta. – Voidaan ajatella, että social selling koostuu neljästä asiasta: siitä, miten ammatillinen minä näkyy digitaalisessa ympäristössä, miten sosiaalista mediaa ja sosiaalisia suhteita syvennetään, miten omaa osaamista näytetään sosiaalisessa mediassa ja miten sosiaalista verkos- toa vahvistetaan. Tavoitteena on aina lämminhenkinen suhde toisen ihmisen kanssa. Miten päädyit sosiaalisenmyynnin maailmaan? – Oikeastaan vahingossa. Aluksi käytin sosiaalista mediaa tapaamisten sopimi- seen ja infon keräämiseen ja silloin luu- lin tämän olevan arkipäivää. Huomasin kuitenkin pian, että sosiaalista mediaa ei vielä hyödynnetä koko kapasiteetillaan. – Vähitellen aloin kertoa kokemuksista- ni ja rupesin jakamaan oppimaani eteen- päin. Kysyntä ja tarve oli silloin kovaa, ja oma yritystoiminta kasvoi siinä rinnalla. Siihen tämä perustuukin, että otetaan so- mesta kaikki hyöty irti, eikä vain selailla uutisvirtaa. Millaisia ominaisuuksia sosiaalinen myynti tarvitsee? – Kykyä sosiaalisen vuorovaikutukseen ai- nakin. Tavoitteena on käydä keskustelua, mutta se ei tarkoita, että täytyisi aina olla se ulospäinsuuntautunein päällepäsmä- ri. Pitää kuitenkin olla kyky keskustella, kuunnella ja tuottaa tekstiä. Jokaisessa kanavassa olisi hyvä pyrkiä ajattelemaan, että siellä takana on ihminen ja meidän tulisi pysähtyä ymmärtämään ihmistä viestin takana. Mitä hyötyä sosiaalisestamediasta on omassa työssäsi? – Aluksi sosiaalinen media oli vain pieni osa omaa tekemistä, mutta nyt tilanne on muuttunut. Somen kautta hoituu päi- vittäinen yhteydenpito, tarjouspyynnöt ja tiedonhaku. Sosiaalinen media on aut- tanut oman bisneksen rakentamisessa ja lisäksi olen tavannut paljon mielenkiin- toisia ihmisiä. Se on kaikista arvokkain asia. Ruut Hokkanen teksti // Niko Sieppi kuvat ”Jokaisenkanavan taustalla Sani Leino onyrittäjä, joka haluaa käydä aktiivista keskustelua sosiaalisessamediassa. Sosiaalisessamediassa kannattaa hänenmukaansa keskittyä ajattelemaanmassojen sijaanyksilöitä, koska jokaisen kanavan takana on ihminen. Twitter ja miten teet taaloja 280 merkillä? Henkilö

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=