rekryexpo

rekryexpo 40 13.11.2018 U  lkoistettua asiakaspalvelua tuottavalla Vakka-Suomen Pu- helimella (VSP) on toimipisteet sekä Turussa että Uudessakau- pungissa. Molempiin on rekry- toitu kymmeniä lisätyönteki- jöitä tänä vuonna ja lisäkäsiä kaivataan myös ensi vuonna. Yritys on ollut tasaisen kasvun tiellä jo 10 vuotta. –Ensi vuonna VSP:lle on tulossa uusia asiakkaita ja nykyiset asiakkuudet kasva- vat vielä entisestään. Lisärekrytointeja on siis varmasti tulossa, kertoo Vakka- Suomen Puhelimen palvelupäällikkö Sari Selin. Contact center -liiketoiminta eli yhteys- keskus- ja asiakaspalvelutoiminta työl- listää tällä hetkellä noin 300 työntekijää, näistä Uudessakaupungissa on vajaat 100 henkeä. Yksi asiakaspalvelun työntekijä hoitaa päivän aikana 3–5 yrityksen puhe- luita ja muita kontakteja. –Monikanavainen asiakaspalvelutyö eli chatin ja sähköpostin kautta tehtävä ul- koistettu asiakaspalvelu kasvaa jatkuvasti, Selin lisää. Uudessakaupun- gissa alkoi juuri rekrytointikoulu- tus, jossa VSP kou- luttaa itselleen 13 uutta työntekijää eri tehtäviin. Vas- taava rekrykoulutus käynnistyy Turussa joulukuun alussa. Siihen haetaan 25 asiakaspalvelualas- ta kiinnostunutta. –Rekrytointi- tilanne on ollut erityisesti Uudes- sakaupungissa jo jonkin aikaa haastava. Turkuun olemme vielä löytäneet hyvin työntekijöitä, Vakka-Suomen Puhelimen ryhmäpäällikkö Marika Virtamo kertoo. VSP hakee työntekijöiksi asiakaspalvelu- henkisiä ihmisiä, joilla onmotivaatio sekä kehittymis- ja auttamishalu kohdallaan. Virtamonmukaan työntekijän asenne rat- kaisee, koska kaikki töissä käytetyt tietoko- neohjelmat on perustaidoilla opittavissa. –Työ on vuorotyötä aamuviiden ja il- takymmenen välillä. Töitä tehdäänmyös viikonloppui- sin. Turussa asiakaspalve- lutöitä teh- dään ympäri vuorokauden, Virtamo lisää. Yksi suurim- mista Vak- ka-Suomen Puhelimen asiakasyrityk- sistä on Viking Line. Yhteistyö käynnistyi tämän vuoden alussa ja VSP haki silloin ruotsinkielentaitoisia asiakaspalvelijoita erityisesti Turun toimipisteeseen. Muiden isojen kotimaisten asiakasyritysten nimiä VSP ei paljasta. Vuositasolla VSP hoitaa kuitenkin miljoonia puheluita. –Meillä on isoja suomalaisia ja pohjois- maisia yrityksiä, joille hoidamme koko asiakaspalvelun, Selin muotoilee. Virtamo ja Selin ovat sitä mieltä, että VSP:n valtti kilpaillulla alalla on laatu. –Me teemme laatua, ja jotta laatua voi tuottaa, on oltava erinomainen henkilöstö ja hyvä ilmapiiri. Monipuolinen työnkuva auttaa tähän, Selin kertoo. –Ensimmäiset suuret asiakkaamme ovat yhä asiakkaitamme, se ehkä kertoo asia- kastyytyväisyydestä, Virtamo lisää. ”Chatin ja sähkö­ postin kautta tehtävä ulkois­ tettu asiakas­ palvelu kasvaa jatkuvasti.” Palvelupäällikkö Sari Selin VSP Katja Kaartinen teksti ja kuva VSP rekrytoimyösensi vuonna Vakka-SuomenPuhelimen rekrytointitilanne on ollut Uudessakaupungissa haastava. Turkuunyritys on löytänyt hyvin työntekijöitä. Vakka-Suomen Puhelin ■■ Perustettu vuonna 1896. ■■ Vakka-Suomen Puhelin tarjoaa yrityksille valtakunnallisesti contact center -, it- ja tieto- liikennepalveluja. ■■ Perinteisellä toimialueellaan Vakka-Suo- messa yhtiö tarjoaa televiestintä-, tietoliiken- ne- ja kaapeli-tv-palveluja myös kuluttajille. ■■ Liikevaihto 17,3 miljoonaa euroa vuonna 2017. Vakka-Suomen puhelimenMarika Virtamo (vas.) ja Sari Selin ovat molemmat aloittaneet uransa asiakaspalvelusta. Työllistäjä

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=