rekryexpo

rekryexpo 47 13.11.2018 T arvasjoella sijaitseva Kosken alu- miinivalmiste on viime vuosina kasvanut rivakasti. Työntekijöitä on nyt nelisenkymmentä, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Yritys valmistaa ovia, ikkunoita, julkisi- vurakenteita – kaikenlaistamihin tarvitaan lasia ja alumiinia. Yhtiö, jonka veljesten isä Arto Timo- nen perusti, aloitti toimintansa Koskella vanhassameijerissä, muttamuutti jomuu- taman vuoden päästä Tarvasjoelle omaan halliin. Ensimmäisessä hallissa oli tilaa 300 neliötä, nykyisin halleja on seitsemän ja tilaa 4 000 neliötä. – Tyllin alueella on ollut tilaa kasvaa. Seuraavaksi rakennetaan uusi toimistotila ja lasipuolen sosiaalitilat, MarkoTimonen kertoo. Perheyrityksen vetäminen on kahden veljeksen vastuulla, Marko Timonen vas- taa myynnistä ja markkinoinnista, Sami Timonen tuotannosta ja asennuksista. – Meillä ei ole kauheasti oltu titteleiden perään, mutta virallisesti homma menee niin, että minä olen myyntipäällikkö ja hallituksen puheenjohtaja ja Sami toimi- tusjohtaja, Marko Timonen kertoo. Ovien, ikkunoiden ja muiden alumiini- ja lasituotteiden valmistus on erikoisala, jo- hon ei voi koulunpenkiltä valmistua. – Meidän alan töihin ei ole ammattitut- kintoa. Käytännössä koulutus tapahtuu kisälli-vanhempi ammattimies -periaat- teella eli uusi työntekijä laitetaan koke- neemman oppiin. Vuoden päästä alkavat yleensä perusasiat olla hanskassa, Marko Timonen kertoo, mutta lisää ettei valmista tule koskaan. – Itse olen ollut alalla yli 25 vuotta ja koko ajan tulee uutta opittavaa, hän sanoo. Tärkein vaatimus hyvälle työntekijälle on hyvä motivaatio. Aiemmalla kokemuk- sella tai koulutuksella ei ole juuri merki- tystä, mutta toki on plussaa, jos sitä löytyy. Myöskään sukupuolella ei ole merkitystä. Yrityksen työntekijöistä kolmannes on naisia. Kosken alumiinivalmisteella on hyviä kokemuksia myös maahanmuuttajista. – He ovat hyvin motivoituneita. Tällä hetkellä meillä on suomalaisten lisäksi työntekijöitä Virosta ja Ukrainasta, Ti- monen kertoo. Koskenalumiinivalmisteen asiakkaat ovat pääasiassa Varsinais-Suomessa, Kanta- Hämeessä, Satakunnassa ja pääkaupun- kiseudulla. Tarvasjoelta on kohtuullinen matka joka paikkaan, mutta rekrytointien kannalta sijainti on hieman syrjäinen. Lähes kaikki tuotteet myydään paikal- leen asennettuina. – Asentajilla on tärkeä rooli, sillä he ovat yrityksen käyntikortti ulos päin, Timonen muistuttaa. Rakennusteollisuus on viime vuodet elä- nyt noususuhdannetta, mikä on näkynyt kasvuna ja kiireenä myös Kosken alumii- nivalmisteessa. Kasvun rajat alkavat tulla jo vastaan. – Nyt töitä on paljon, mutta jonkun ajan päästä tilanne voi olla toinen. Sitä paitsi liikevaihto ja tuotto eivät kasva samassa suhteessa, Timonen muistuttaa. Suhdanneherkkyyden lisäksi omat haas- teensa aiheuttavat myös alan nopeutuneet syklit. Tänään tilatun pitäisi melkein olla valmis jo huomenna. Töitä ei myöskään helpota koko ajan lisääntyvä byrokratia. –Norminpurkutalkoista puhutaan, mut- ta kaikenmaailman lippua ja lappua vaa- ditaan aina vaan enemmän. Ne teettävät työtä, jonka kustannusta on vaikea siirtää hintoihin, Marko Timonen sanoo. ”Normin- purku- talkoista puhutaan, mutta kaiken- maailman lippua ja lappua vaaditaan aina vaan enemmän.” Marko Timonen Kosken Alumiinivalmiste Kosken alumiinivalmiste ■■ Perustamisvuosi: 1984. ■■ Liikevaihto 2017: Noin 6 miljoonaa euroa. ■■ Henkilöstömäärä: noin 40. ■■ Tärkeimmät tuotteet: Ovet, ikkunat, lasiseinät ja julkisivurakenteet alumiinista ja teräksestä sekä lasituotteet. ■■ Päämarkkina-alue: Varsinais-Suomi ja pääkaupunkiseutu. Ari Laaksonen, Marko Timonen ja Sami Timonen ovat viime aikoina olleet kiireisiä, sillä rakennusteollisuudella menee hyvin. Työllistäjä

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=