Sommar Åboland

7 KESÄ-TURUNMAA 2018 Några skepp i vår region •  Korpokyrka: Enmodell av kungGustav den tredjes yacht Amphion somsjösattes 1778. Exakt hur den har kommit dit vetman inte. Historien bakomär troligen denna, enligt skärgårdsguiden Charlotte von Haartman: Förmånga hundra år sedan var alla skyldiga att hålla vägarna i skick. Det fanns inte mycket vägar på den tiden, menKorpoborna var skyldiga att sköta vägenmellanÅbo slott och domkyrkan. I praktiken betalademan troligen Åbobor att sköta vägen. Men i slutet av 1700-talet ska kungen ha gått på grund utanför Korpoström och fått hjälp av ortens 16båtlag för att komma vidare. När kungen sedan var tillbaka i Stockholm besökte Korpoborna honomoch bad honom låta dembygga en landsvägmellanKorpoströmoch kyrkbyn – för att komma snabbare framdå någon är i sjönöd utanför Korpoström igen. •  Själökyrka: Modell av briggenAgent, somunder 1800-talet användes avNagubor somhandelsskepp. Agent-modellen är donerad till kyrkan av Förenings- banken i Finland och dagstidningen Turun Sanomat år 1987. Kyrkan har innan dess haft åtminstone ett kyrkskepp, men den har kommit bort ungefär då sjukhuset lades ner år 1962. •  Hitiskyrka: Fregatten Lionstierna, fyrmastaren Amor och en tremastare somegentligen är ett vandringspris somHitis skyddskår vann i en tävling. Ytterligare finns enminiatyrmodell av fisketrålaren Stjärnfors till minne av den förlorade trålarenDiana somblev påkörd utanför Hangö 1980. Den skänktes 1996 av skepparenHemming Eriksson somvar en av tre överlevande från olycksfartyget där enman omkom. •  Kimitokyrka: Tremastat handelsfartygmed blåvit flagga i aktern. Skänkt i början av 1900-talet av snickarenMagnus Granqvist från Skogsböle. •  Västanfjärds gamlakyrka: Tvådäckat linjeskepp med80kanoner. Tillföll kyrkanmellan 1807 och 1816. Riggad tremastad kofferdifartyg, skänkt 1846 av Carl Börman från Lillböle. •  Pargaskyrka: Modell av barken Pommern (står i Mariehamn i dag). Gjord av fartygets före detta befälhavare Arvid Sjöblomoch skänkt av honomår 1965. Örlogsfartyg, skänkt 1786 av understyrman- nen Carl FriedricWidberg. •  Houtskär: Modell av ett svenskt krigsfartyg från 1700-talet. Har initialerna P.E.S. •  Nagukyrka: BriggenAid, sjösatt 1873. Byggd av Åke Sandvall. •  Nötökyrka: Linjeskepp. Svensk flagga. Omtalat för första gången år 1811, såman antar att det är från 1800-talet. •  Iniökyrka: Ett skepp somskänkts till kyrkan av sommargäster på 1960-talet. •  Aspökapell: Gustaf Eriksons flaggskeppHerzogin Cecilie. Fartyget var på 1930-talet kronjuvelen i den åländska skeppsredarenGustaf Eriksons flotta. Källor: Församlingarnas webbsidor, Wikipedia, Magnus Sundman, Charlotte von Haartman, Ben Johansson och Tove Eriksson. 25 år sedan Nagulegendaren Åke Sandvalls bortgång Modellbyggaren Åke Sandvall (1920–1993) är känd för sitt detaljrika modellbyggande. Han har byggt över 200 varvsmodeller, tankbåtar, passagerarfar- tyg, havsforskningsfartyg, isbrytare, medmera. Han byggde också cirka 200 skärgårdsmodeller. Tio kyrkor i Finland har skepp byggda av Sandvall, bland demDomkyrkan i Åbo, Mikaelskyrkan i Åbo och Nagu kyrka. I Sjöfartshuset i Nagu finns en utställning omSand- vall. UNDER ETT MAGNIFIKT SKEPP. Då man vandrar in i Åbo domkyrka ska man titta direkt åt vänster. Där hänger ett valfångstskepp byggt år 1968 av modellbyggaren Åke Sandvall från Nagu. Det är frågan om Turku, somursprungligen byggdes år 1852. Modellen har brunnit upp några gånger men alltid byggts på nytt, berättar Magnus Sundman, skärgårdsguide. ANNINA SUOMINEN Njut av sommaren med en minisemester. Som Club One-kund kan du köpa ett Skärgårdspass som du kan använda till att åka på en 11 h-skärgårdskryssning så många gånger du vill 1.6–31.8.2018. Du åker på morgonen och hinner hem till kvällen. Läs mer på: silja.fi/saaristoristeily På Siljas 11 h -skärgårdskryssning finns det tid. Club One -Skärgårdspass /pers. 20€ Köp Skärgårdspasset per telefon 0600 157 00 (1,75 €/besvarat samtal + alltid lna/msa) eller i resebutiken på Universitetsgatan 27 i Åbo. Skärgårdspasset förutsätter Club One-medlemskap. Bli Club One-medlem på tallinksilja.fi/liity. Skärgårdspassets pris för 6–17-åringar är 10 €, barn under 6 år reser gratis. Rätten till ändringar förbehålles. Begränsat antal platser.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=