LOIMAAN SEURAKUNTA

4 LOIMAAN SEURAKUNTA LOIMAAN SEURAKUNNAN TIEDOTUSLIITE 1/2018. Toimituskunta: Riku Laukkanen, Marika Maijala, Marjukka Lehtola, Sami Laaksonen, Leena Välikangas, Sari Huhtala, Riitta Riponiemi, Kerttu Niemelä, Kaija Huhtanen ja Kati Uusitalo (Loimaan Lehti). Ulkoasu ja taitto Liisa Salo Painopaikka Salon Lehtitehdas 2018 Lasten ja perheiden tapahtumat: Päivähoidon pääsiäiskirkot Ke 21.3 klo 9.30 Mellilän srk-koti To 22.3. 22.3 klo 9.30 Alastaron kirkko Pe 23.3. Klo 9.30 Kanta-Loimaan kirkko Ke 28.3 klo 9.30 Kanta-Loimaan kirkko Esikoululaisten siunaaminen koulutielle Ke 16.5 klo 18 Metsämaan kirkko Ma 21.5 klo 18 Mellilän kirkko Ti 22.5 klo 18 Alastaron kirkko Ke 23.5 klo 18 Kaupunginkirkko To 24.5 klo 18 Kanta-Loimaan kirkko Muita lasten tapahtumia Ma 2.4. klo 10 Lasten pääsiäiskirkko Kanta-Loimaan kirkossa La 28.4 klo 10-12 Perhetapahtuma Kanta-Loimaan srk-talolla Ke 30.5. klo 18 Päiväkerholaisten kevätkirkko Kaupunginkirkossa Kappeliseurakunnissa: Su 25.3. klo 16 Musiikin, Sanan ja rukouksen iltapäivä Mellilän srk-kodilla. Su 22.4. klo 17 Naisten ilta Mellilän srk-kodilla. Amalia-musiikkidraama. Ke 22.8. klo 18.30 Naisten kirkkoilta Metsämaan kirkossa Lähetysväen tapahtumia: Ma 21.5. Kevätretki Bergvikin kartano- ja toimintakeskukseen Salossa (perustaja Riitta Pätiälä- Saarisalo, puoliso Aapeli Saarisalo), Lisätied. ja ilm. Ritva Szarek puh. 040 4821621 Ma 6.8. Lähetystyön kesäpäivä Someron leirikeskuksessa. PYHÄKOULU KOTIIN KIRJEELLÄ Kirjepyhäkoulu tuo perinteisen pyhäkoulun kotiin kirjeen muodossa kahdeksan kertaa vuodessa. Kirje sisältää raamatunkertomuksen tai tarinan, pientä puuhasteltavaa ja terveiset kotiseurakunnastasi. Pyhäkou- lu sopii 3–10 -vuotiaille. Ilmoittautua voi ympäri vuoden sähköpostitse kerttu.niemela@evl.fi , ilmoittautumisen yhteydessä kerro lapsen nimi, ikä ja kotiosoite. Kirkot soimaan kesällä Loimaan seurakunnan musiikkityö on viime vuosina järjestänyt eri kir- koissa musiikkitilaisuuksia nimellä ”Kesäinen iltamusiikki”. Tulevana ke- sänä tilaisuudet toteutuvat keskiviikkoisin. Iltamusiikkien sarja alkaa 13.6. klo 18 Alastaron kirkossa ja päättyy 15.8. Loimaan kaupunginkirkossa. Esiintymässä iltamusiikeissa ovat seurakunnan omat kanttorit Mart- ti Pihlajamaa, Marjukka Lehtola ja Kaija Huhtanen sekä kesäkanttorina toista kesää työskentelevä Kristian Saarinen. Lisäksi saamme tilaisuuksiin mukaan muitakin muusikkoja. 11.7. kaupunginkirkossa esiintyy Piazzol- la-trio (Sari Jokela, Armi Haatanen ja Anna Toukola) sekä 20.6. Kanta- Loimaan kirkossa on Merikanto-iltamusiikki, jossa esiintyvät Katja Kor- ja, sopraano, Pavle Stevanovic, baritoni sekä Kaija Huhtanen, piano. www.loimaanseurakunta.fi (Tapahtumat sekä Musiikkityö). K uluva vuosi toi uusia tuulia seu- rakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön, kun aiemminkin tiivistä yhteis- työtä tehneet lastenohjaajat ja nuorisotyön- ohjaajat toimivat nyt yhteisessä kasvatuk- sen tiimissä. Vaikka jotkut asiat muuttuvatkin, perus- tehtävät ja -toiminta säilyy ennallaan. - Lastenohjaajat pitävät edelleen päivä- kerhoja, seurakunnan työntekijä vierailee päiväkodissa ja koululla, nuorisotyönoh- jaajat vastaavat koululaisten toiminnasta ja niin edelleen, vs. johtava nuorisotyönohjaa- ja Sami Laaksonen kertoo. Uusi tilanne mahdollistaa yhdessä teke- misen ja perheiden kokonaisvaltaisen huo- mioimisen. - Haluamme järjestää sellaista toimintaa, johon voidaan osallistua koko perheenä, vaikka osa lapsista olisikin päiväkerhoikäi- siä, ja osa jo kouluun ehtineitä. Perhe onkin uuden kasvatuksen tii- min perusyksikkö: käytännössä rippikou- lu-ikään saakka, ja vielä sen jälkeenkin, lap- set ovat mukana toiminnassa nimenomaan osana perhettään. Alle kouluikäisiin ja ala- koululaisiinkin lapsiin pidetään yhteyttä en- nen kaikkea heidän vanhempiensa kautta ja rippikoulu koskettaa sukua laajemminkin. - Kasvatuksen väki kohtaa lapsia ja nuo- ria monissa elämänkäänteissä, alkaen kas- teesta ja päättyen Loimaalla perinteeksi muodostuneisiin 18-vuotisjuhliin, jonka jäl- keenkin yhteys toki säilyy, ja alkaa kohta uu- delleen, kun nuoret aikuiset tulevat mukaan toimintaan omien lastensa kanssa. Lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden yhteinen tekeminen näkyy myös käytännössä: Päivä- ja perhekerhoista tutut lastenohjaajat ovat mukana vielä alakoululaisten leireillä, ja toi- saalta nuorisotyöntekijöihin tutustutaan jo ennen kouluikää erilaisissa tapahtumissa, eikä vasta koulun liikuntasalin aamunava- uksessa vilaukselta. Näin pehmennetään laskua muutenkin monin tavoin uuteen ja jännittävään tilanteeseen koulutien alussa. Seurakunta ja sen työntekijät kulkevat lapsen mukana eteenpäin. - Entistä tärkeämpänä näemme, että seurakunnan työntekijä kohtaa seurakunta- laisia heidän arkisessa ympäristössään, siis meidän tapauksessamme päiväkodeissa ja kouluilla, mutta myös kaupungilla ja erilai- sissa tapahtumissa. Tulevaisuus näyttäytyy innostavana, mutta samaan aikaan haastavana. Tutki- mukset kertovat, että kotona saatu kristil- linen kasvatus vähenee, ja monet vanhem- man sukupolven itsestään selvinä pitämät tavat, kuten iltarukous, koskettavat yhä harvempaa rippikoululaista. Tämä asettaa seurakunnalle entistä suuremman roolin kristillisenä kasvattajana ja kasvatuksen tu- kijana. Yhtenä vastauksena tähän on tänä keväänä alettu tarjota kirjepyhäkoulua. Kuluva vuosi ja ensi vuosi ovat kum- meuden teemavuosia kirkossa. - Tässä on meilläkin pohtimisen paik- ka: miten voisimme tukea kummin ja kum- milapsen suhdetta, rohkaista kummia teh- tävässään ja antaa kummeille välineitä? Kummilla on erityinen paikka kummilap- sen elämässä. Miten voisimme estää kum- min tehtävän typistymistä pelkäksi lahjojen antajaksi? la 7.4. koko perheen teatterimatka Turkuun, Peukaloisen retket. ilmoittautuminen 1.4. mennessä tapahtumakalenterissa kotisivuilla. la 28.4. Lapsiperheiden puuhapäivä Kanta-Loimaan srk-talolla ja ulkona klo 10-12. Maksuton. to 10.5. Kids Action Hirvihovin piha-alueella. Maksuton. Vko 21 Kouluunlähtevien siunaaminen eri puolilla Loimaata su 27.5. Uusien isosten siunaaminen Kaupunginkirkossa klo 10. ma 28.5. Päivä- ja perhekerholaisten kauden päätös ti 29.5. Päivä- ja perhekerholaisten kauden päätös ke 30.5. Päiväkerhon kevätkirkko 4. -21.6. Alle kouluikäisten kesäkerhot Lastenleirit kesä- ja heinäkuussa, lisätiedot tulossa koulujen kautta 3.-5.8. Perheleiri, ilmoittautuminen tapahtumakalenterissa 10.-12.8. Kummien, isovanhempien ja lasten leiri, ilmoittautuminen tapahtumakalenterissa Kesän 2018 konfirmaatiot: Iltarippikoulu 6.5. Kanta-Loimaan kirkossa klo 10 Pienryhmärippikoulu 10.6. Kaupunginkirkossa klo 13 Puolan retkirippikoulu 17.6. Kanta-Loimaan kirkossa klo 10 Taivassalo 1-ryhmä 1.7. Alastaron kirkossa klo 10 Taivassalo 2-ryhmä 8.7. Kaupunginkirkossa klo 10 Eerikkilän ryhmä 8.7. Kanta-Loimaan kirkossa klo 13 Piispalan ryhmä 22.7. Kaupunginkirkossa klo 10 LAPSEN POLKU SEURAKUNNASSA PIENET SEURAKUNTALAISET KASVATUKSEN KEVÄT JA KESÄ 2018 (Lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö) LOIMAAN SEURAKUNTA Kaste Perhekerho Päiväkerho Nelivuotisjuhla Pyhäkoulu Perhekirkot ja -tapahtu- mat Perheleirit Kouluun lähtevien siu- naaminen koulutielle ALLE KOULUIKÄINEN Koululaisten kerhot Lastenleirit Kymppisynttärit Perhekirkot ja -tapahtu- mat Perheleirit ALAKOULULAINEN Perhekirkot ja -tapah- tumat Perheleirit Rippikoulu Isoskoulutus ja -toiminta Kerhonohjaaja 18-vuotisjuhla YLÄKOULULAINEN JA VANHEMPI OMIEN LASTEN MYÖTÄ KIERROS PALAA ALKUUN Seurakunta- retki Pori Jazzeille 19.7. Lisätietoa ja ilmoittautumi- set seurakunnan kotisivuilla, Tapahtumat/ aikuisille.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=