LOIMAAN SEURAKUNTA

2 LOIMAAN SEURAKUNTA USKON ASIA N ico Harri Johannes Juuri . Pikkumies on hetki sitten saa- nut nimensä kasteessa, mutta saanut myös lahjoja ja yhden aivan erityisen. – Kastepäivänä lapsi saa lahjoja. Myös kaste itse on kun lahjapaketti. Raamattu kertoo kas- teesta, että siinä Jumala lahjoittaa taivaan aar- teet, antaa Jeesuksen meille, sen kautta saamme elämällemme kestävän perustan, Nicon kaste- pappi Marita Koivunen sanoo.  Kun lapsi kasvaa ja varttuu, hän saa kuulla ja tietää, mitä ristiäispäivänä on tapahtunut ja mitä lahjoja hän on kastejuhlavierailta saanut. – Samalla lapselle on helppo kertoa myös siitä Jumalan lahjasta, kasteesta: että Jumala on nimeltä kutsunut lapsen omakseen ja että tämä Jumala rakastaa häntä ja tahtoo hänelle hyvää. – On ihanaa, että suurin osa vanhemmista ha- luaa edelleen, että heidän lapsensa kastetaan. Syitä halulle kastaa voi olla toki useitakin. Mut- ta tärkeintä on, että lapsi kastetaan ja että kas- teessa lapsi pääsee Jumalan perheen jäseneksi ja seurakunnan jäseneksi. Marita Koivunen sanoo kerran kuulleensa, miten ristiäisissä paikalla ollut lapsi kysyi, että miksi lapsi kastetaan. Ja hän vastasi itse: no, sik- si että hän kasvaisi paremmin. – Voi siis ajatella että kun lapsi kastetaan niin silloin usko voi kasvaa ja vahvistua hänessä pa- remmin, hän pääsee silloin Jumalan rakkauden ja armon alle.  Nicon isä, Tero Juuri sanoo, että halusi poi- kansa kastettavan monesta syystä. – Se on ollut suvussa tapana. Samalla hän pääsee mukaan esimerkiksi päiväkerhoon ja us- konnonopetukseen koulussa ja voi halutessaan kokea rippikoulunkin. Nicon äiti, Maria Lind ei itse kuulu kirk- koon, mutta halusi antaa pojalleen mahdolli- suuden itse valita myöhemmin. He miettivät, että tavallaan kasteesta ei ole ainakaan haittaa, kuten ei kristinuskon opetuk- sistakaan. – Lähtökohtaisesti kristinusko opettaa kui- tenkin hyviä asioita. Ristiäisissä iloitaan perheen ja suvun uusim- masta rakkaasta jäsenestä. – Ristiäisissä on ihanaa aistia ja huomata se ilo ja rakkaus ja syvä onnentunne, minkä pieni vauva on tuonut vanhemmilleen ja muille lähei- sille. Pieni lapsi on Jumalan tekoa ja Jumalan ihana ihme, niin rakas vanhemmilleen ja muille läheisille ja niin rakas Jumalalle, Marita Koivu- nen sanoo.  – Aistin ja tunnen myös kaikki ne läheisten hartaat toiveet ja rukoukset, että lapsi saisi elää hyvän ja onnellisen elämän. Onkin hienoa yh- dessä myös rukoilla siunausta ja varjelusta pie- nen elämään. Sitä tekevät myös kummit, joilla on erityis- tehtävä lapsen elämässä. Nico sai elämäänsä kasteessa heitä viisi, jotka kaikki sanovat halu- avansa olla läsnä kummilapselleen. – Kummius on kunnia ja vastuullinen tehtä- vä, Aku-Matti Kauppinen kiittää Nicon van- hempia luottamuksesta. Hän haluaa touhuta Nicon kanssa monen- laista ja kummin tehtävään kuuluu hänen mu- kaansa osana kristinusko ja elämänarvoissa opastaminen. Nina Rinne , Jukka Keskitalo ja Tiina Kulmala toteavat myös, että voisivat etsiä luon- tevia tapoja osallistua seurakunnan tapahtumiin kummilapsensa kanssa, mutta eivät halua "tu- puttaa" lapselle mitään. – Kummikirkkoon voisi olla kiva osallistua. NICO SAI ISON LAHJAN TIESITKÖ TÄMÄN KASTEESTA? Missä seurakunnassa: Lapsi voidaan kas- taa omassa seurakunnassa tai esim. isovan- hempien seurakunnassa, mahdollisesti en- tisessä kotiseurakunnassa. Missä tilassa: Tilana voi olla seurakun- nan tilat tai muu kastepaikaksi sopiva tila (kotikaste). Seurakunnan tilat ovat ilmai- set kasteperheelle. Perhe saa käyttää seu- rakuntatalojen astioita ja siistijä levittää valkoiset pöytäliinat pöydille. Tiloihin voi tulla tutustumaan ennakkoon ja varattuja tiloja voi ennakkoon myös valmistella. Maksu: Kaste, kuten muutkin kirkolliset toimitukset, on maksuton Aika: Kasteet voivat alkaa lauantaisin klo 15 ja sunnuntaisin on aikoja myös keski- päivään. Toki minä tahansa viikonpäivänä kasteita suoritetaan. Mistä varataan: Kasteaika ja kasteen toi- mittaja varataan Seurakuntapalveluiden virastosta. Tietty pappi: Toimittajaa sopii toivoa, joka toive toteutetaankin, jos vain lomat ja vapaat sen mahdollistavat. Jos perheelle ja kummeille sopii vain tietty päivä, valitaan työvuorossa oleva pappi. Koska kaste: Tämän hetken lainsäädän- nön mukaan kaste tulisi suorittaa kahden kuukauden ikään mennessä, vuoden vaih- teen jälkeen aika muuttuu kolmeksi kuu- kaudeksi. Kun lastenvalvoja on vahvista- nut lapsen isyyden, lapselle voi valita isän sukunimen. Kaste voidaan toki suorittaa koko elämän ajan aikuiskasteena. Papin yhteydenotto ja kastekeskuste- lu: Kastava pappi ottaa perheeseen yh- teyttä sopiakseen kastekeskusteluajan, kun toimitus on varattu. Nico on jo saanut nimen ja vaihtanut jo kastemekosta vapaalle. Sukulaiset, läheiset, vanhemmat Maria Lind ja Tero Juuri sekä kastepappi Marita Koivunen saattelivat ristiäisissä miehenalkua elämänsä taipaleelle siunauksin. Nicolla taitaa olla vä- hän asiaa... Kuulol- la ovat kastepappi Marita Koivunen, isä Tero Juuri ja äiti Ma- ria Lind sekä kummit Nina Rinne, Gauhar Uusitalo, Jukka Kes- kitalo Tiina Kulmala ja Aku-Matti Kaup- pinen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=