LOIMAAN SEURAKUNTA

2 LOIMAAN SEURAKUNTA USKON ASIA – Ihmiset ovat samanlaisia kaikkialla: tarvitsem- me ruokaa ja juomaa, paikan missä elää, työtä ja läheisiä. Kaikilla on samat toiveet: elää rauhas- sa, voida toteuttaa itseään ja unelmoida, turvata perheen elämä, Suomen Lähetysseuran Latina- laisen Amerikan kirkollisen työn koordinaattori Riikka Leskinen kuvaa. Lähetystyössä todistetaan Jumalan kaikki- voivasta ja rajat ylittävästä rakkaudesta, tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja ediste- tään rauhantyötä, tasa-arvoa ja oikeudenmukai- suutta maailmassa. – Kuten Raamatussakin sanotaan, ihminen ei elä pelkällä Sanalla. Tarvitaan tekoja ja ihmisten elinolojen pa- rantamista. – Kolumbia on tällä hetkellä yksi maailman eri- arvoisimmista maista. Eriarvoisuutta vahvis- tavat laaja korruptio sekä yhteiskunnan koko- naisvaltainen kahtiajakautuminen hallitsevaan rikkaaseen yläluokkaan ja köyhään alaluokkaan, maalaisiin ja kaupunkilaisiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Riikka Leskinen toteaakin, että ymmärtääk- seen kolumbialaisia, on ymmärrettävä yhteis- kunnan totaalinen kahtiajakautuminen, pola- risoituminen ja epätasa-arvo.  – Polarisaatio ja korruptio johtavat siihen, että koko yhteiskunta toimii suhteilla, raha on valtaa, raha tuo suhteita ja suhteet tuovat lisää valtaa. Köyhimmillä ei ole suhteita, joilla he hankkisivat itselleen oikeutta tai jotta he voisi- vat ikinä parantaa asemaansa. Kaikki ja kaiken voi ostaa. Kolumbiassa ihmisoikeusrikkomukset ja ympäristötuhot ovat arkipäivää. Ammattiliitto- jen edustajat, ihmisoikeuspuolustajat ja pienvil- jelijät ovat jatkuvassa vaarassa. – Pelkästään tänä vuonna yli 200 ihmisoike- uspuolustajaa on murhattu. Pienviljelijöitä, jot- ka puolustavat maaoikeuksiaan ajetaan pois ti- loiltaan tai tapetaan. Perusoikeudetkaan eivät Riikka Leskisen mukaan monen kolumbialaisen osalta toteudu. Koulutusta, terveydenhuoltoa, puhdasta vettä ja viemärijärjestelmiä ei monilla alueilla ole, tai ne ovat riittämättömiä. Haasteena on myös val- tionhallinnon puuttuminen suurimmasta osasta maata. Useilla alueilla ei ole poliiseja, eikä oi- keuslaitoksen edustajia. – Työläisten palkkataso on niin alhainen, et- tei se riitä perheen peruselintarvikkeisiin saati lasten koulutukseen. Työtä tehdään maanan- taista lauantaihin ja työpäivät ovat työmatkoi- neen usein 14 tunnin mittaisia. Minimipalkka on 265 dollaria kuussa, mutta peruselämiseen menee 400 dollaria kuussa. Riikka Leskinen näkee päivittäin, mitä lähetys- työssä saadaan aikaan: ihmisten omanarvon- tunnon nousua, elämänlaadun paranemista, ymmärrystä omista kansalaisoikeuksista, voi- maa uskosta ja Jumalan kaiken kattavasta rak- kaudesta ja armosta. – Mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään ja sen muuttamiseen, uusia näkökulmia asioi- hin, tunteen siitä, että joku välittää. Toivoa toivottomuuteen. Hänen joululahjatoiveensa onkin helppo ymmärtää. – Kolumbialaisille yhteiskunnallista oikeu- denmukaisuutta ja rauhaa, suomalaisille avoi- mempaa ja laajempaa näkemystä maailman ti- lanteesta ja maailmalle ahneuden ajan loppua. Omia lahjoja muiden hyväksi Riikka Leskinen on Suomen Lähetysseuran Latinalaisen Amerikan kirkollisen työn koordinaattori. Lähetystyö on hänen mukaansa kirkon perustyötä, ja koska Jeesus on siihen meidät lähettänyt, se on jokaisen seurakuntalaisen, seurakunnan ja kirkon tehtävä. – Teen tätä työtä, sillä se on kutsumukseni. Minun missioni on Jumalan minulle antama. Minun tehtävänäni on toteuttaa Jumalan käskyä rakastaa lähimmäisiäni, suojella ja varjella luomakuntaa sekä käyttää hänen armolahjojaan muiden hyväksi. Hän kokee elämäntehtäväkseen yrittää tehdä maailmasta Jumalan avulla edes hitusen tasa-ar- voisempi, oikeudenmukaisempi ja rakastavampi. – Olen aina tiennyt olevani etuoikeutettu monessa suhteessa. Tämä tietoisuus on vahvistanut aja- tustani siitä, että minun tulee käyttää saamiani lahjoja muiden hyväksi. TOIVOA TOIVOTTOMUUTEEN Suurkiitos kaikille loimaalaisille avustanne ja tuestanne Lähetysseuran Latinalaisen Amerikan työtä kohtaan. Teidän avullanne tuemme kumppaneidemme pyrkimyksiä kohti parempaa maailmaa. Pienin askelin kohti suuria muutoksia! Kiitos! terv, Riikka. Vid Verdadera –keskuksessa opetetaan kuuroille ja kehitysvammaisille nuorille viittomakieltä ja kädentaitoja, mutta välillä ehditään iloita perin- teisten kansantanssien tahtiin. Naiset opettelevat joulukoristeiden tekoa ja ompelua Ibagun kaupungissa. h Ibagun naiset voivat parantaa elämänlaatuaan myymällä tekemiänsä tuotteita. Vid Verdadera -keskuksessa kuuroille ja kehitysvammaisille nuorille opetetaan taitoja, joilla he voivat parantaa elämän laatuaan. Esityksessään nuoret näyttävät, miten he va- pautuvat ”kahleistaan” keskuksen ja oppimisen avulla. g Kummiohjelman lasten työpajassa Socotassa muistet- tiin myös leikkiä.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=