2 LOIMAAN SEURAKUNTA SEURAKUNNASSA TAPAHTUU P äiväkerhoja, perhekerhoja, perhekahvi- la yhdessä MLL:n kanssa, kerhoja per- hepäivähoitajille ja hoitolapsille, kerhoja päiväkodeissa. Loimaan seurakunnan kerhoissa ja muus- sa pienille lapsille tarkoitetussa toiminnassa on käynyt viime vuonna viikoittain yli 200 ihmis- tä. Yksistään päiväkerholaisia oli keväällä 100. – Ja joka kuukausi pidettävässä perhekirkos- sa oli kerralla parisataa ihmistä. Myös Loimaan helluntai- ja vapaaseurakuntien kanssa yhdessä järjestämässämme Kid’s Action –tapahtumas- sa oli 175 lasta ja aikuiset päälle, Loimaan seu- rakunnan lastenohjaaja Anna-Kaisa Heikkilä listaa ja laskee, että erilaisia kerhoryhmiä oli 18 viikossa. Lastenohjaajia on tiimissä viisi. Kerhojen li- säksi tehdään tapahtumia ja järjestetään leirejä. Kerhoissa opetellaan ryhmässä toimimista, kä- den taitoja ja samalla tehdään seurakuntaa ja sen toimintaa tutuksi. Kerhot, kuten seurakunnan lapsityö muu- tenkin, tukee koteja ja vanhempia lapsen kristil- lisessä kasvatuksessa. Kristillisyyttä ei ole kasva- tuksen johtavan viranhaltijan Sami Laaksosen mukaan syytä peitellä, mutta ei myöskään liial- lisesti korostaa ja kerhoissa se onkin luonteva osa arkea. – Kristillisyys ei ole hattu, joka laitetaan pää- hän jossain erityistilanteissa. Kristillistä kasvatusta tehdään tarinoiden ja kertomusten kautta, ja esimerkiksi alttari sekä sen äärellä pidettävä hartaus kuuluvat jokaiseen kerhoon. Kristillisyys näkyy myös toisten ih- misten huomioon ottamisen ja hyvien tapojen opetteluna. – Kiitos ja anteeksi ja se, ettei tavaroita oteta toiselta ovat hyviä taitoja elämässä muutenkin. Päiväkerhot ovat antaneet suomalaislapsil- le hyviä kokemuksia omasta seurakunnasta jo vuosikymmeniä. – Kolme neljästä lapsesta muistaa vanhem- panakin vielä olleensa päiväkerhossa, Anna- Kaisa Heikkilä ja Sami Laaksonen sanovat.   Lapset muistavat tekemisen ja touhuamisen ja leikkikaverit sekä Raamatun kertomukset. Ja sen, että kirkossa voi olla kivaa. SATA LASTA PÄIVÄKERHON KAKKUTALKOISSA Loimaan seurakunnan lasten ja perheiden toiminnassa on mukana joka viikko yli 200 ihmistä 87 300 IHMISTÄ Loimaan seurakunnan järjestämään toimintaan ja tilai- suuksiin osallistui vuonna 2018 yli 87 300 ihmistä. Seu- rakunnassa on jäseniä hieman yli 13 000. Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa ja seurakun- nan järjestämissä tilaisuuksissa kävi Loimaalla 75 194 ihmistä vuonna 2018. Seurakunnan leireille ja retkille, ja sen järjestämiin ryhmiin tai henkilökohtaisiin tapaa- misiin osallistui 12 140 ihmistä. Tilaisuuksia, tapahtumia, ryhmiä ja kokoontumisia oli Loimaalla yhteensä kaikkiaan 4 719, joten keskimäärin jokaisessa kokoontumisessa oli mukana 18 ihmistä. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on noin 4 miljo- naa jäsentä. Kirkon ja seurakuntien toimintaan ja tapah- tumiin osallistui vuonna 2018 yhteensä yli 20 miljoonaa ihmistä. Neea Reunanen on muottivastaava, lastenohjaaja Anna-Kaisa Heikkilä joutui lapiohommiin ja kaivurimiehet Viljo Ojala, Eetu Tuominen ja Leo Lindström auttavat. Kakkutalkoissa on jokaiselle hommaa, mutta yhdessä kun tehdään, niin hienoa jälkeä syntyy. TUHANSIA IHMISIÄ MUKANA – TULE SINÄKIN! Kun Loimaan seurakunnan tilaisuuksien ja tapahtumien kävijämäärä oli viime vuonna lähes 90 000, se tarkoittaa, että jokainen seurakunnan jäsen olisi osallistunut melkein seitsemään tapahtumaan. Koska seurakunnan tapahtumat ja tilaisuudet ovat avoimia kaikille kirkon jäsenyyteen tai asuinpaikkaan katsomatta, kävijämäärä voidaan jakaa myös seudun asukasmäärällä – näinkin laskettuna jokainen täkäläinen olisi käynyt melkein neljässä ta- pahtumassa.Loimaalla käydään jumalanpalveluksissakin, joissa oli mukana keskimäärin noin 80 ihmistä – lähes yhtä paljon kuin valtakunnallisestikin. Lapsille ja perheille suunnatut tilaisuudet ja toiminta vetävät väkeä. Niissä mukana on keskimäärin yli 130 osallistujaa. Loimaan seurakunnassa on tänäkin vuonna vielä monta sataa tilai- suutta ja tapahtumaa, joihin Sinäkin olet tervetullut – kohtaamisiin!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=