LOIMAAN SEURAKUNTA

4 LOIMAAN SEURAKUNTA S yyskuun ja marraskuun välisenä aikana jumalanpalve- lukset pidetään kirkoissa normaalin rytmin mukaisesti. Jokaisessa viidessä kirkossa on joka toinen sunnuntai palvelus ja Virttaalla kerran kuussa. Ehtoollista vietetään vuo- rosunnuntaisin Kanta-Loimaan ja Kaupunginkirkoissa. Kirk- kojen penkit on merkitty siten, turvavälien pitäminen onnis- tuu. Käsihygienian muistaminen on tärkeää. Jumalanpalve- lukset radioidaan vuorosunnuntaisin Kanta-Loimaan ja Kau- punginkirkoista klo 10 Järviradion taajuudella 92,8 MHz. L O I M A A N SEURAKUNTA LOIMAAN SEURAKUNNAN TIEDOTUSLIITE 2/2020 Toimituskunta: Riku Laukkanen, Kaija Huhtanen, Soili Väisänen, Anna Rantasalo, Sirpa Laaksonen, Sami Laaksonen ja Kati Uusitalo (Loimaan Lehti) Kuvat: Kati Uusitalo Ulkoasu ja taitto: Etusivupaja, Mari Knuutila Painopaikka: Salon Lehtitehdas 2020 Soikoon kirkot! – viikko tulee K uluneen kevään ajaksi oli suunnitteilla kirkkoi- himme useita kiinnostavia konsertteja: luvassa oli sello & kultahuilu -duo, gospelia, mieskuorolau- lua sekä Samuli Edelmanin konsertti Loimijoki virtaa ry:n luotsaamana. Nämä kaikki peruttiin, eikä Kesäillan mu- siikki -sarjaa myöskään voitu toteuttaa. Onneksi kuiten- kin pääsimme kesän edetessä kokoontumaan kaikissa kir- koissamme yhteislauluiltoihin. Uskomme, että tämän pitkän tauon jälkeen tuleva kon- serttiviikko vastaa monen kuulijan kaipaukseen. Olemme vaihtaneet viikon nimeksi ”Soikoon kirkot!”, koska kon- serteissa kuullaan lukuisia eri instrumentteja sekä laulua. Soittimina kuullaan selloa, harppua, kitaraa, harmonikkaa, pianoa, saksofonia, huilua, klarinettia ja käyrätorvea. Mu- kana onViis papeista -yhtyeen ilta, ja Tenorissimon konser- tissa kajahtaa ilmoille kaksi komeaa ja korkeaa miesääntä. Soikoon kirkot! -viikko käynnistyy Kanta-Loimaan kirkossa sunnuntaina 27.9. klo 15 ”Kaunis kotimaamme” -konsertilla, jossa esiintyy Loimaalla jokin vuosi sitten vie- raillut Tenorissimo-kokoonpano. Viikon päätöksenä 2.10. klo 18 kuullaan Virttaan puukirkon herkässä akustiikassa kitarataiteilija Ilkka Turtan konsertti. Tuttuun tapaan kon- sertteihin on vapaa pääsy, ohjelman voi ostaa hintaan 10€. Lisätiedot: www.loimaanseurakunta.fi Ohjelma Su 27.9. klo 15 Tenorissimo, Kanta-Loimaan kirkko Ma 28.9. klo 18 Viis papeista, Alastaron kirkko Ti 29.9. klo 18 Loimaan puhallinkvintetti, Mellilän kirkko Ke 30.9. klo 18 Valo-lauluyhtye, Metsämaan kirkko To 1.10. klo 18 Trio Sentido, Kaupunginkirkko Pe 2.10. klo 18 Ilkka Turta, kitara, Virttaan kirkko • Sunnuntaina 4.10 klo 15 Mikkelinpäivänä Kaupunginkirkossa Nimeltä kutsuttu - vuoden aikana kastettujen kirkko sekä kastepuun riisuminen. • Syyslomalla ti 13.10. klo 12-14 Kaupunginkirkolla ja ke 14.10. klo 12-14 Kanta-Loimaan srk-talolla Mysteeri-maraton alakoululaisille. Ilmoittautuminen tapahtumakalenterissa. Maksuton . • Lauantaina 24.10. Kaupunginkirkko, 4 v-synttärit, ulkotapahtuma. Kutsut lähetetään koteihin. • Perinteisesti lähetämme 10-synttärikutsut lapsille koteihin. • Lauantaina 31.10. klo 16-18 koko perheen Lyhtypolku Alastaron hautausmaalla • 1. adventtina, pyhäinpäivänä Su 29.11. klo 12 Metsämaan kirkossa koko perheen adventtikirkko • Kirjepyhäkouluun voi ilmoittautua ympäri vuoden sähköpostitse: kerttu.niemela@evl.fi Seurakunnan lastenkerhot Alakoululaisten kerhotoiminta starttaa vii- kolla 38 ja päättyy vko 48. Kerhotiedotteet jaetaan koulujen kautta. Kerhoihin ilmoit- taudutaan tänä syksynä sähköisesti, linkki seurakunnan etusivulla. Vapaita päiväker- hopaikkoja voi tiedustella Anna-Kaisalta: anna.heikkila@evl.fi, puh. 0400 503 685. Perhekerhot • Ma klo 17-18.30 iltapuistotreffit, katso paikat tapahtumakalenterista • Ti klo 9-11 Kanta-Loimaan srk-talo • Ke klo 9-11 Alastaron srk-talo • Ke klo 9-11Metsämaa Nahuntupa K orona-epidemianvuoksimoni asia myös seurakunnanelämässämuut- tui. Ihmisiä ei voitu kutsua koolle entiseen tapaan, turvaväleistä ja hygienia- ohjeista kun täytyi huolehtia. Seurakunta ei kuitenkaan mennyt kiinni tai lakannut toimimasta, koska seurakuntamuodostuu ihmisistä, jotka tarvitsevat toisiaan. Poikkeuksellisen kuluneen vuoden kuluessa on käynyt selväksi, kuinka tär- keää on, että jokaisen seurakuntalaisen kyvyt ja lahjat pääsevät esiin yhteiseksi hyväksi. Kaikkien ideat ovat hyviä ja jo- kaisen osaamista todellakin tarvitaan yh- teisessä toiminnassa! Suomen luterilainen kirkko onmuut- tumassa jäykän hierarkkisesta viranhalti- javetoisesta organisaatiosta kohti yhtei- söllistä, joustavaa toimintatapaa. Seura- kunnassa on aina toiminut vapaaehtois- ryhmiä, esimerkkeinämainittakoon kuo- rot, jumalanpalvelusavustajat ja erilaiset talkooporukat. Nyt on kuitenkin tullut aika avata ovia uusille vapaaehtoisille! Vapaaehtoistyöstä innostutaan ja sii- hen motivoidutaan eri syistä. Joku ha- luaa antaa omat taitonsa ja aikaansa yh- teiseksi hyödyksi, toinen haluaa oppia uutta mukavassa seurassa. Motiivina saattaa myös olla halu tutustua uusiin ihmisiin ja liittyä mukaan yhteisön toi- mintaan. Seurakunnassa on monenlaisia teh- täviä, kertaluonteisia kuten talkoot tai tempaukset tai pidempikestoisia kuten kuorot, jumalanpalvelusavustus ja lä- himmäisapu. Kaikille taidoille ja kiin- nostuksen kohteille on käyttöä: raken- taminen, leipominen, ihmisten kanssa jutustelu, ihmisten kanssa ulkoilu, valo- kuvaus, ohjaaminen (kerhot ja ryhmät, jumppa, lukupiiri), kuljettaminen, tie- totekniikka, äänitekniikka, soittami- nen, laulaminen, tanssiminen, viestintä jamarkkinointi, kansainvälisyys jamoni- kulttuurisuus, ym. ym. Lähimmäisiä voi auttaa ja palvella monin eri tavoin ja seu- rakunta on siihen hyvä kanava. Vapaaehtoistyön esittely • Vapaaehtoistyön pelisääntöjä Vapaaehtoisten rekrytointikioski • Iltapalatarjoilu Noudatamme turvavälejä ja hygieniaohjeita. Vapaaehtoistyön infotilaisuus 23.10. klo 18-20 Kanta-Loimaan seurakuntatalolla Haluaisitko vapaaehtoistehtävään seurakunnassa? Tule kuulemaan vapaaehtoistyönmahdollisuuksista seurakunnassamme! Nykyiset ja entiset vapaaehtoiset olette erityisesti tervetulleita jakamaan arvokkaita kokemuksianne! Viraston aukiolo Seurakuntapalvelujen virasto on auki nor- maaliin tapaan arkisin klo 9 – 13. Keski- viikkona kiinni. Virkatodistukset voi tilata myös verkkolomakkeella seurakunnan ko- tisivuilta www.loimaanseurakunta.fi tai puh. 02 776 4400, ma-ti ja to-pe klo 9-13. Kirkolliset toimitukset Kaste, avioliiton vihkiminen/siunaami- nen ja hautaan siunaaminen: Kirkkohal- lituksen ohjeen mukaisesti toistaiseksi ko- tikasteita ei voida toimittaa. Kasteet toi- mitetaan kirkoissa tai seurakuntataloilla, joissa turvaväleistä ja hygieniaohjeista on mahdollista pitää kiinni. Avioliiton vihkimiselle tai avioliiton siu- naamiselle kirkossa ei ole estettä, koska kirkoissa turvavälit on merkitty nauhoin (joka toinen penkkirivi on käytössä). Hautaan siunaamiselle kirkossa tai kap- pelissa ei ole estettä, koska kirkoissa ja kappelissa turvavälit on merkitty nauhoin (joka toinen penkkirivi on käytössä). Muistotilaisuudet ja ristiäiset myös seurakantataloilla Lokakuun alusta lähtien seurakunnan tiloja voidaan luovuttaa muistotilaisuuksien tai ristiäisten pitämiseen. Tilaisuuden järjes- täjän odotetaan huolehtivan käsidesistä ja turvaväleistä sekä ilmoittamaan kutsussa, ettei sairaana saa osallistua tilaisuuteen. Kättely on luonnollisesti kielletty. Seurakuntataloihin voidaan ottaa normaa- lista väkimäärästä puolet: • Kanta-Loimaan seurakuntatalo 40 henkeä • Kaupunginkirkon yläsali 30 henkeä • Alastaron seurakuntatalo 35 henkeä • Mellilän seurakuntatalo 35 henkeä • Nahuntupa 20 Seurakunnan papit ja kanttorit voivat pyydettäessä osallistua muistotilaisuuksiin. Poikkeukselliset pyhäpäivät • Su 4.10. Mikkelinpäivänä klo 15 Kaupunginkirkossa Nimeltä kutsuttu – kirkko. Kuluneen vuoden aikana kastettujen lasten ja heidän perheidensä juhla. Kastepuun riisuminen. • Su 11.10 klo 10 Kanta -Loimaan kirkko. Loimaan Eloisten kirkkopyhä. Kahvit Kanta-Loimaan seurakuntatalolla. Maksi- mi henkilömäärä 40 henkeä. • La 31.10, Pyhäinpäivänä ehtoollisjumalanpalvelus kirkoissa. Kuluneen vuoden aikana kuolleiden rakkaiden muistaminen: klo 16: Metsämaa, Mellilä, Virttaa ja klo 18: Kanta-Loimaa, kaupungin hautausmaan kappeli ja Alastaro. • Su 22.11. klo 10 Kanta-Loimaan kirkko. Omaishoitajien kirkkopyhä. Kahvit Kanta-Loimaan seurakuntatalolla, musiikkiohjelmaa. Maksimi henkilömäärä 40 henkeä. Musiikkitilaisuuksia • Su 25.10 klo 18 Kanta-Loimaan kirkossa Tähti-ilta, jossa tarinankertoja Kiisi Isotalon kertomuksia ja muusikko Olli Heleniuksen lauluja elävästä elämästä. • La 31.10. klo 16 Hiljaisuuden lauluja Kanta-Loimaan kirkos- sa. Musiikkia uruilla ja huilulla sekä rukoustekstejä - voimia alkavaan kaamokseen. Lehtola, Päiväkuoro, Koivunen. • Pe 13.11. klo 19 Gospel-konsertti Alastaron kirkossa. Esiintymässä Johanna Jalo, Sari Riuttaskorpi, Armi Haatanen, Harri Raudaskos- ki, Mika Tuominen, Pasi Riuttaskorpi. Vapaa pääsy, ohjelma 10 € Lähetyspiirit syksy 2020 • Tiistaina 22.9, 20.10, 17.11 ja 1.12. klo 13 Evankeliumi- yhdistyksen (Sley) lähetyspiiri Kaupunginkirkolla • Tiistaina 22.9, 13.10, 10.11 ja 1.12. klo 18.30 Metsämaan lähetysilta Nahuntuvalla • Keskiviikkona 23.9, 21.10, 11.11 ja 2.12. klo 14 Tilkkutäkki-lähetyspiiri Kanta-Loimaan srk-talolla • Sunnuntaina 11.10, 8.11 ja 13.12. klo 14 Kansanlähetyksen seurat Kaupunginkirkolla • Maanantaina 19.10. klo 15 Siionin Kanteleen lauluseurat Niinijoen rukoushuoneella, Hannu Ilola, Koivunen. • Su 22.11. klo 16 Sleyn Niinijoen osaston 100-vuotisjuhla Niinijoen rukoushuoneella, Tom Säilä, Sari Jokela ja Mellilän naisten lauluryhmä, Hanna Rautavuori, Riku Laukkanen • Torstaina 17.9. ja 22.10. klo 17 Naisten raamattupiiri Kanta-Loimaan srk-talolla . Joulunajan tapahtumista ilmoitetaan Lähde-lehden joulunumerossa. Jumalan- palvelukset syksyllä Lapset, varhaisnuoret ja perheet

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=