LOIMAAN SEURAKUNTA

LOIMAAN SEURAKUNTA 3/2020 Työryhmä: Riku Laukkanen, Ari Pääkkönen, Elina Rouhiainen, Sami Laaksonen, Marika Maijala, Ari Lindell sekä Katriina Reijonen ja Kati Uusitalo (Loimaan Lehti) Ulkoasu ja taitto: Mari Knuutila/Etusivupaja Painopaikka: Salon Lehtitehdas 2021 LOIMAAN SEURAKUNNAN TIEDOTUSLIITE 3/2021 Tämä on Loimaan seurakunnan oma lehti. Se on tehty siksi, että seurakunnan palvelut ja sen tarjoamat tapahtumat tulisivat tutuiksi mahdollisimman monelle. Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt toivottavatkin juuri sinut tervetulleeksi löytöretkelle – meillä on monenlaista toimintaa ja voimme auttaa. Siunausta! TULE MUKAAN AUTTAVIA KÄSIÄ TARVITAAN! Kädet täynnä! Loimaan seurakunta kaipaa toimintaansa vapaaehtoisia avuksi nykyisessä toiminnassa tai jopa aloittamaan jotakin uutta, kirkkoherra Riku Laukkanen ja diakoniatyöntekijä Marika Maijala sanovat. L oimaan seurakunta satsaa vuoden alusta läh- tien entistäkin enemmän vapaaehtoistyöhön. Diakoniatyöntekijä MarikaMaijalan työpa- noksesta irrotetaan osa vapaaehtoistyön koordi- nointiin ja tarkoitus on panostaa vapaaehtoisten rekrytointiin ja koulutukseen. Tarvetta innokkaille auttaville käsille on koko ajan. - Seurakuntalaiset eivät ehkä tiedäkään, min- kälaisia tehtäviä olisi tarjolla ja mille kaikelle olisi tarvetta, Marika Maijala sanoo. Nyt jo seurakunnalla vapaaehtoiset ahkeroivat muun muassa kuoroissa, kahvinkeitossa, ruoan- jakajina ja liikenteenohjaajina tapahtumissa sekä hautausmaan haravoijina, mutta tarvetta olisi niin ruoanpakkaajille kuin juttukavereille lähimmäisille laitoksiin ja koteihin. - Ja meillä on paikat väärällään bändikamoja ja harjoittelutilojakin löytyisi, kirkkoherra Riku Laukkanen listaa ja muistuttaa, että myös esiin- tymismahdollisuuksia olisi, kunhan olisi soittajia. Vapaaehtoistyötä tehdään ihmisille, se on pal- velua ja auttamista. -Toivomme myös ehdotuksia siitä, mitä seura- kunta voisi tehdä ja missä tarvittaisiin apua. Vapaaehtoistyöhön tullaan mukaan monista syistä. Vapaaehtoiset tuntuvat tykkäävän, kun saavat tehdä yhdessä ja kun pääsevät tapaa- maan muita ihmisiä. - Ihmisiltä saatava palaute palkitsee. Moni on kertonut kokevansa vapaaehtoistyön ansiosta, että häntä tarvitaan. - Vapaaehtoisuus tuo merkityksellisyyttä elämään. Tuntuu hyvältä, kun saa tuoda oman lahjan muiden käyttöön. Riku Laukkanen toivoo hymyillen, että joku toisi nyt audiovisuaalisen tekniikan osaamisen lahjansa seurakunnan käyttöön vapaaehtoisena. Seurakunnan järjestämissä tapahtumissa tarvitaan nimittäin apua äänentoiston ja esimerkiksi ohjelmien ja laulun sanojen heijastamisesta näytöille osallistu- jien luettavaksi. Ihan erityisesti kaivataan striimauksista kiinnos- tunutta ihmistä, sillä seurakunnalla onmahdollisuus tehdä monikameraisia lähetyksiä katsojien iloksi. Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävä onkin organisoida vapaaehtoisia sinne, missä heitä tarvitaan, jotta muiden seurakunnan työntekijöiden ei tarvitse huolehtia vapaaehtois- ten etsimisestä. Kaikille halutaan löytää tekemistä ja vapaaeh- toisiksi ilmoittautuneille järjestetäänkin ”työhaas- tattelut”, joissa kysytäänmitä vapaaehtoisena voisi ajatella tekevänsä ja miten paljon haluaisi siihen käyttää aikaa. - Tavoitteena on, että jokaiselle löytyisi sopiva ja mielekäs tehtävä, jossa tuntuisi, että osaan ja pystyn,MarikaMaijala selvittää, mutta toivoo, että tehtäviin suhtauduttai- siin avoimesti ja vapaaehtoiset us- kaltaisivat kokeilla monia tehtä- viä. Rohkaisevia kokemuksia va- paaehtoisten löytämisestä on kuultu muista seurakunnista ympäri Suomea. Jossain avuksi on tarjoutunut graafikko, joka ryh- tyi auttamaan tapahtumien ohjelma- lehtisten tekemisessä, toisaalla suorana verkossa lähetettävien tapahtumien tekniikka-avuksi tar- joutui äänialan eläköitynyt ammattilainen. Marika Maijala ja Riku Laukkanen korostavat, että hommia löytyy myös kiireiselle ihmiselle. - Voi tulla mukaan kerran, silloin tällöin tai säännöllisesti. Eikä sitoutua tarvitse vuosiksi – moni vaihtaa tehtäviä, vähentää tai ottaa niitä lisää elämäntilan- teen vaihtuessa. Ihan kylmiltään ei tarvitse vapaaehtoiseksi lähteä. Seurakunta tarjoaa koulutuksen ja opastuksen ja vapaaehtoisille selvite- tään heidän vastuunsa ja velvolli- suutensa, ja toki myös heidän oi- keutensa. Joka vuosi vapaaehtoisia kii- tetään retkellä tai tapahtumalla ja tehdystä työstä saa myös tar- vittaessa todistuksen. Riku Lauk- kanen vinkkaa, että todistusta voi käyttää vaikka työ- tai opiskelupaik- kaa hakiessa. 27.1. Vapaaehtoistyön ilta Kanta-Loimaan seurakuntatalossa Kanta-Loimaantie 13, Loimaa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=