2 JUBILEUMSNUMMER ÅU ONSDAG 3 JANUARI 2024 I dag är en historisk dag BERÄTTELSEN om Finlands äldsta tidning är unik. Åbo Underrättelser har en osannolik och tidvis nästan dramatisk resa genom 200 år bakom sig. Under resans gång har ÅU aldrig givit upp trots flera krig, bränder och svåra ekonomiska situationer. ÅBO UNDERRÄTTELSER är också ett beskrivande exempel på hur viktiga människor och enskilda personer är då innehållet i en tidning skapas. Journalistik är en krävande disciplin som betygsätts varje dag. DE GÅNGNA ÅREN visar hur viktig varje läsare och prenumerant är för tidningen, utöver hängivna och skickliga journalister. Endast genom att erbjuda läsarna ett mervärde kan en tidning, oberoende av format, överleva på sikt. I SVENSKFINLAND, som krympt under årens lopp, har också tidningars ägares insatser varit betydande. Utan ägarnas starka uppbackning och förståelse för att medier på svenska i Finland främst är ett kulturhistoriskt uppdrag, inte genuin företagsverksamhet, skulle det inte finnas tidningar på svenska i södra Finland. Jag rekommenderar att alla läser den nya historiken om ÅU:s 200 år. Boken beskriver bra den ständiga förändringen inom medievärlden och journalistiken. FRAMTIDEN för Åbo Underrättelser bjuder på minst lika stora utmaningar som de första 200 åren. I DAG har nyhetskonsumtionen flyttat in i mobiltelefonerna. Papperstidningens roll har kontinuerligt minskat, men trots det har den ännu en stor ekonomisk betydelse för mediehusen. LIVET ÄR LOKALT också i mobiltelefonens tidevarv. ÅU:s styrka även i framtiden är att vi är en del av det lokala livet. ÅU:S 200 ÅR långa och osannolika kamp ger vår generation motivation att fortsätta arbetet och traditionen. ÅU ska också i framtiden vara en samlande kraft på svenska i Åboland och i närliggande regioner. JAG VILL också rikta ett stort tack till alla våra prenumeranter och läsare, det är ni som gjort ÅU:s resa genom 200 år möjlig. ÅBO UNDERRÄTTELSER jobbar vidare, som alltid, men som aldrig tidigare. Tom Simola chefredaktör Visste du att du läser landets äldsta dagstidning? Åbo Underrättelser är en enastående berättelse, med 200 år av nyhetsförmedling och äventyrliga tilldragelser. Journalistik är en krävande disciplin som betygsätts varje dag.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=