23 JUBILEUMSNUMMER ÅU ONSDAG 3 JANUARI 2024 Fanny Forsman var ÅU:s korrespondent på Kimitoön Om både stort och smått handlade de ”Kimito bref” som Fanny Forsman levererade till ÅU 1880–1906. Under den här tiden var hon tidningens Kimitoökorrespondent. Rapporterna från ön vad uppskattade och lästa och de finns i dag renskrivna vid Sagalunds museum. En del av Forsmans anteckningar har sammanställts av Ulla Andersson efter att de diskuterats under Hembygdsforskarna i Kimitobygdens träffar. Andersson önskar att Forsmans ”bref” kunde ges ut i bokform. ÅU PUBLICERADE för några år sedan ett urval av Forsmans bevarade anteckningar, då med fokus på väder – ”owanligt för årstiden”. Forsman skrev om mycket annat, till exempel om besök (kejsaren, länets guvernör), evenemang, fattigvård, fester, folkmängd, gränsdragning (KimitoBjärnå), läkare, posten, sjukdomar, skola, spökeri och vägar. HÄR ETT PLOCK bland ”owanligt för årstiden”: 18.12 1884 ”Så länge det war möjligt att bråka sig igenom den tunna isen, fördes resande öfver wid Lappdal. Det hände derwid att isen blef för tjock att bråka sönder, och den resande måste lemna båten och till fots fortsätta färden på isen. En resenär lärer på en dylik wandring fått sig ett kallt bad, emedan den sköra isen brast under honom. ” 25.5 1885 ”Den 20 hördes swag åska och den 21 på qwällen inträffade ett så häftigt åskwäder; att mången knappt någonsin upplefwat ett dylikt; de oupphörligt ljungande blixtarne woro i synnerhet förfärande praktfulla! Ovädret warade ungefär twenne timmar. De wäderwisa spådde att wi derefter skulle få wärme, och deras profetia besannades, ty sommaren kom i sjelfwa werket och wi ha nu sannskyldigt pingstwäder. En annan spådom är att då pingstdagen är wacker, man också har att motse en wacker sommar: måtte äfwen den gå i fullbordan!” 3.4 1887 Den snö, som på wintern uteblef, kommer nu träget under ”gräsmånaden” och gör säkert mycket got åt den så länge torra och frusna jorden och de redan så gråbruna rågåkrarne; man måste således glädja sig öfwer att se jorden i den bländhwita, men i solskenet så snabbt upptöande skruden, som döljer den tidigaste wårens fulhet, fast man på grund af detta owanliga wintern hoppats på en owanligt tidig wår i år. Wäglaget är ytterst dåligt. Färjbåten förmedlar samfärdseln mellan wår ö och Sagu. Ännu ligger isen wäl mångenstädes, men mycket skör sägs den wara och erfaret folk påstår med all säkerhet, att den skall sjunka under påskdagorne. Man motser längtansfullt att ångbåtsfarten skall taga sin början, ty kommunikationsförhållandena, sedan ångbåtarne sist besökte wåra kuster, ha wisserligen warit allt annat än hugesamma.” 23.1 1890 ”Farwäl således med gröna åkrar, swällande syrenknoppar och – blåsippor! Ja utslagna blåsippor plockades werkligen – så sagolikt det än låter – den 8 januari detta år på Toija Mommola gård i Kisko, så wäl i en skogsbacke som i trädgården, der sådana blifwit planterade. Emilia Örnmark 050 454 6606 emilia.ornmark@aumedia.fi Fanny Forsman • Föddes den 28 oktober 1836. • Hon var det andra syskonet i en syskonskara på elva barn. • Hennes far var Wilhelm Forsman (född 1801) och hennes mor Carolina Adlercreutz (född 1813) från Sjundby. • Hennes far var prost i Kimito fram till sin död 1859 varefter änkan och barnen flyttade till Falkberg i Bjärnå. • Forsman dog den 5 februari 1912. »»”Kimito bref” berättade om allt från väder till fattigvård, kejsarbesök till skolärenden. FANNY FORSMAN. Hon var ÅU:s korrespondent på Kimitoön 1880-1906. SAGALUNDS ARKIV Folkhälsan bidrar till tryggare, aktivare och hälsosammare liv. 103-åriga Folkhälsan gratulerar ÅU 200 år

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=