JAZZKUKKO LAITILA

11 S U O M E N S V E N G A A V I N F E S T I V A A L I 2 4 . – 2 8 . 7 . 2 0 1 9 Kieku Oy:n pakkaamo ja toiminta on keski- tetty Loimaalle, mutta merkittävä osa koko tuotannosta saapuu laitilalaisiltamaatiloilta. Tästä löytyykin se luonteva linkki Jazzkuk- koon ja festivaalin tukijoukoissa olemiseen. – Jazzkukko on hieno tapahtuma, jossa voimme tuoda vierailijoiden tietoisuuteen, että olemme hyvin merkittävä toimija myös Laitilassa. Pakkaamme Loimaalla yli 100 miljoonaa Laitilassa tuotettua kananmu- naa vuodessa, kertoo yhtiön toimitusjoh- taja Juha Lehto . – Jazzkukko on Suomen svengaavin tapahtuma, ja Kieku haluaa olla sitä samaa hyvää svengiä omassa toimin- nassaan. Kieku Oy on 12 munantuottajaperheen pakkaamo ja suurin 100%:n suomalaisomis- tuksessa oleva alan yhtiö. Tämä on heille myös kunnia-asia. Perheomistajuus tarjoaa Lehdon mukaan monia hyviä puolia: sitou- tuneisuus on vahvaa ja maatilojen historia ymmärretään. Lyhyen tähtäimen pikavoit- toihin ei pyritä, ja päätökset tehdään aina lähellä yritystä ja tuottajaa. – Kaikilla omistajilla on vahva halu kehit- tää yrityksen ja oman tilan toimintaa niin, että myös tulevat sukupolvet voivat olla tyy- tyväisiä nyt tehtyihin päätöksiin. Kotimai- suus ja kotimaisen ruoan arvostus onmeille tärkeä asia, Lehto sanoo. Tähän samaan linjaan kuuluu luonnol- lisena jatkumona, että Kiekun toimintaket- jussa otetaan konkreettisesti huomioon kes- tävät ja vastuulliset arvot. Se lähtee liikkeelle jo maatiloilla tehdyistä ratkaisuista. Kanat hoidetaanhyvin, ja ne ruokitaan lähipelloilla tuotetulla viljalla. Myös kierrätyksellä ja uu- siutuvalla energialla on tärkeä sijansa. – Kananmunat toimitetaan pakkaamolle tuottajakennoissa, jotka kiertävät tiloilla jopa satoja kertoja. Kananmunat pakataan kierrätysmateriaaleista valmistettuihin ra- sioihin. Tämän lisäksi merkittävä osa pak- kaamolla tarvittavasta energiasta tuotetaan aurinkopaneelien avulla. Juha Lehdon kesät ovat menneet pitkälti pesäpallon ehdoilla, mutta tänä vuonna hän aikoo ainakin yhtenä päivänä saapua myös Jazzkukonmusiikillisten tarjoomuksien pa- riin. Mutta missä musiikissa on eniten sitä munaa? – Musiikin suhteen olen hyvin moniruo- kainen, mutta Hurriganes on edelleen nu- mero 1. Tämän lisäksi tulee kuunneltua uutta kotimaista pop-musiikkia. Ehkäpä perinteiset tango, valssi ja humppamusiikki ovat ainoitamuotoja, jotka pyrin laistamaan. Ruokavirasto on hyväksynyt Kieku Oy:n tuottajaorganisaatioksi. Kiekusta tulee näin Suomen ensimmäinen kananmuna-alan tuottajaorganisaatio. Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=