JAZZKUKKO LAITILA

Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I S U O M E N S V E N G A A V I N F E S T I V A A L I 2 4 . – 2 8 . 7 . 2 0 1 9 14 Teollisuuden asennusprojekteihin ja kunnos- sapitoon erikoistunut JS-Group on alusta asti ollut mukana tukemassa Jazzkukko-festivaalin järjestämistä. Kumpikin on myös vuosien ai- kana kasvattanut kokoaan. Festari yleisömää- räänsä, ja JS-Group taas työllistää tänä päivänä jo 70 alansa ammattilaista ja liikevaihto on ki- vunnut yli seitsemänmiljoonan. Myyntijohtaja KalleKaasalainen kertoo, että laitilalaisten eri alojen huippuosaajien sponsoroinnilla on tar- koituksensa. – Yrityksellemme on tärkeää olla tukemassa oman paikkakunnan liikunta- ja kulttuuritoi- mintaa. Valtaosa henkilökunnastamme on laitilalaisia, ja vaikka teemme pääasiassa ko- mennustyötä ympäri Suomea ja maailmalla, paikallisuus onmeille silti tärkeä juttu. On hie- noa, kun voimme osaltamme auttaa laitilalaisia pärjäämään ja näkymään maailmalla. Musiikki eri muodoissaan tarjoaa runsaasti henkilökohtaisia merkityksiä Kaasalaisen omassa elämässä. – Parhaimmillaan se rentouttaa ja ajatukset siirtyvät pois arjesta ja työasioista. Istun aika paljon työssäni autossa käydessäni asi- akkaiden luona ja ajomatkoilla tu- lee kuunneltua melko paljon musiikkia laidasta laitaan. Vä- lillä voin valitettavasti jopa innostua tulkitsemaan suomalaisia ikivihreitä karaoken parissa. Vakiosponsorin edus- taja on ollut myös Jazz- kukon konserttien vakio- yleisöä. – Jazzkukossa on mieles- täni aina ollut laadukkaita esiintyjiä, mutta viime vuodelta jäi erityisen positiivisesti mieleen Ina Forsman Band. Kestävän kehityksen trendit läpäisevät Kaa- salaisen mukaan eri tavoin myös JS-Groupin liiketoiminnan. – Pyrimme kaikessa toiminnassamme otta- maan huomioon kestävän kehityksen. Tavoit- telemme energiatehokasta toimintaa, ja yritämme vähentää jätteiden syntymistä. Kierrätämme jät- teet sekä ylijäämämateriaa- lit. Heidän yrityksensä kuuluu myös niihin, joi- den tarjoamat ratkaisut vastaavat asiakkaiden ostopäätösten takana vaikuttaviin ekologisiin arvoihin. Kestävä kehitys tarjoaakin kansainvälisesti toimivalle yritykselle par- haimmillaan uusia työmah- dollisuuksia. – Tähän trendiin liittyvät laitoshank- keet ovat tuoneetmeillekin kyselyjä. Toivotaan, että ne tulevaisuudessa realisoituvat ja näin ollen kauppojakin tulee. – Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon kestävän kehityksen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=