JAZZKUKKO LAITILA

P Ä Ä Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I S U O M E N S V E N G A A V I N F E S T I V A A L I 2 4 . – 2 8 . 7 . 2 0 1 9 6 Kauppias Raimo Saarisen kotioloissa mu- siikki soi monipuolisesti. – Nuoruudesta ovat jääneet mukaan Step- penwolf ja Beatles, mutta musiikin suhteen olen kaikkiruokainen. Jos kohdalle kolahtaa se on hyvä. Myös vanhoista lauluista löytyy paljon hyviä kappaleita. Saarinen on päässyt livenä kokemaan mm. Harry Belafonten ja Helmut Lottin huikeat konsertit. Jazz- kukon edellisvuosien tar- jonnasta löytyy selkeä suo- sikki: – Aili Ikosen esiintymi- nen kaupungintalolla. Muiltakin on kysei- sestä illasta jäänyt mie- leen Ailin ja HERD-yh- teen esittämä Kotkan poikii ilman siipii -kap- pale. Se oli lumoava yhtei- nen tuokio. K-Supermarket on Laitilassa merkittävä työllistäjä. Tällä hetkellä palkka- listoilla on 29 henkilöä ja kesäapulaisten tul- lessa heitä on liki 40. Merkittävä kasvu tapah- tui silloin, kunuusi kauppa rakentui nykyiselle paikalleen vuonna 2003. – Silloin teimme heti alussamyös sen valin- nan, että tästä tulee ympäristökauppa. Pää- timme, että kierrätämme kaiken. Py- rimme muutoinkin olemaan kai- kessa uudessa kehityksessä var- haisessa vaiheessa mukana, Saarinen kertoo. Tästä esimerkkinä kau- pan pihassa on kaksi jä- reämmän kaapelin la- tauspaikkaa sähköau- toille. – Kun käy kaupassa ja se vie aikaa 15-20 mi- nuuttia, niin samalla saa autoonsa 200 km lisää ajo- matkaa. Ihmisten arvot muuttuvat, ja sen myötä kaupan hyllyiltä löytyy nykyään enemmänmm. kasviksia ja vegetuotteita. Seu- raavasta ruoka-alan ilmiöstä Saarisella on sel- keä näkemys. – Verkkokauppa. Se on varsinkin lapsiper- heiden arkea helpottava ja aikaa säästävä juttu. Myös meidän kaupassamme verkon kautta tapahtuva ostaminen on koko ajan li- sääntynyt. Laitila on sopivasti myös monen kauempaa tulevanmökkiläisen reitillä, jolloin voi kotona tehdä rauhassa tilauksen, ja nou- taa sen sitten täältä nopeasti matkan varrelta. K-Supermarket Laitila sponsoroi Jazzkukon lisäksi muutakin paikallista, yleiseen hyvään liittyvää toimintaa. – Urheilukilpailuissa, Munamarkkinoilla ja konserteissa olemme olleet mukana. Laitilan hyviin puoliin Saarinen lukee, että se on pieni kylä, jossa kaikki tuntevat toisensa. Se on ollut eduksi esimerkiksi silloin, kun lap- sia kasvatettiin. – Tieto asioista ja pikku kolttosista liikkui omien lasten mielestä toki liiankin nopeasti. Päätimme, että kierrätämme kaiken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=