JAZZKUKKO LAITILA

P Ä Ä Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I S U O M E N S V E N G A A V I N F E S T I V A A L I 2 4 . – 2 8 . 7 . 2 0 1 9 8 LaitilanPuhelimensyntylangatulottuvat kauas - osuuskunta on toiminut paikkakunnalla jo 110 vuotta. – Melkeinpä jokaisella täällä asuneella on yhtiönpalveluihin jokinyhteys. Siksi onperus- teltua, ettäosallistutaankaikille avoimienylei- sötapahtumien järjestämiseen, kertooLaitilan Puhelimen toimitusjohtaja Jouni Parkkonen . Kestävää kehitystä ja ekologisempia vaih- toehtoja yritys tarjoaamm. etätyöhön, joka on selkeä tapa vähentää lentämistä ja matkusta- mista. Huippunopea Laitilan Metro-laaja- kaistayhteys tarjoaa etätyön tekemiseen oivat mahdollisuudet. – 1000megan valokuidun saatavuus onerit- täin hyvä ja se pystytään toimittamaan nope- asti. Sen kautta siirtyy ongelmitta mm. CAD- kuvat ja isot digitaaliset tiedostot. Parkkonenkorostaamyös etätyön tarjoamia muita terveyteen liittyviä hyötyjä. –Tuttukotiympäristö, luonto ja kiinnostavat virikkeet työn tauottamisessaauttavat jaksami- sessa. Työperäisethenkiset rasitteet vähenevät. Musiikin suhteen rytmi on ollut Jouni Park- kosella keskeinen tekijä. Nuoruudessaan hän kuunteli enimmäkseen dicsomusiikkia, ja rytmi liittyy omaankin soittamiseen. – Pojan harrastuksen myötä meillä on ollut akustinen rumpusetti yli 10 vuotta, ja pysyn ainakin perus- komppia sisältävien kappa- leiden tahdissa. Muutama vuosi sitten hän innostui opettele- maan saxofonin soittoa, ja nykyään soittaminen onnistuu nuoteistakin. Tätä kautta löytyy myös oma Jazzkukko-suosikki. – Ina Forsman Band oli viime vuonna muka- vaa kuunneltavaa ehkä juuri siksi, että siinä oli niin taitava sa- xofonisti keskeisessä roolissa. Myös Broadcast-yhteen comeback 2017 oli mukava yllätys ja huima suoritus järjestävältä organi- saatiolta. Puhelinalan teknologinen kehitys on hui- maa. Lankapuhelin on jo sukupuuton par- taalla, ja kännyköistäkin on tullut kirjoitusko- neita. –Matkapuhelintenmääräonlisääntynytval- tavasti,muttaniilläpuhuminenonvähentynyt tasaisesti jo 10 vuotta. Tilalle ovat tulleet kirjoittamiseen perustuvat sovel- lukset ja videoviestintä. 5G on aihe, josta on pu- huttu jo pitkään, ja johon Parkkonenkin on saanut vastailla. Hänen mu- kaansa kukaan ei vielä tiedä, mitä kaikkea 5G tuo ihmisten arkeen. Se tiedetään, ettäuudensu- kupolven mobiiliyhteys tarvitsee lisää valokuitua, koska korkean taajuuden 5G edellyttää tiheästi tuki- asemia. Tämän suhteen Laitilan Puhelinonhyvissä asemissa. Eräs iso ongelma tulisi Parkkosen mukaan kuitenkin ratkaista: – 5G tarvitsee toimiakseen radiotaajuuksia, ja niitä tulisi myöntää myös muille toimijoille kuinkolmelle operaattorille. Sitenuusia inno- vaatioita ja5G-liiketoimintamallejapystyisivät hyödyntämäänmyös yliopistot sekä isommat ja pienemmät yritykset. Melkeinpä jokaisella täällä asuneella on yhtiön palveluihin jokin yhteys.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=