rekryexpo

rekryexpo 32 13.11.2018 S alolainen lasermerkkauksia teke- vä Laser QualityMarkings hakee kasvua laajentamalla toimin- taansa yritystilaustöiden ohella omiin tuotteisiin. Alkuvaiheessa omat tuotteet ovat muunmuas- sa lasermerkattuja taideteoksia ja somis- tusesineitä. –Toki kasvua toimintaan haetaan näillä omilla tuotteilla, mutta siihenmenee vielä tovi. Tässä vaiheessa kyse on enemmänkin tuotekehittelystä, yrittäjä KimNivalinna kertoo. Nivalinnan lisäksi kaksi henkilöä työl- listävä LQMesittelee lasermerkattuja tai- deteoksiaan marraskuun ajan Tallinnassa Venäjän kulttuurikeskuksessa. Useiden näyttelyn lasertöiden pohjana ovat ve- näläistaitelija ja ikonispesialisti Sergey Mininin teokset. –Mielenkiintoista nähdä, miten yleisö ottaa lasertekniikalla tehdyt taideteokset vastaan. Voi olla, että taiteesta löytyymeil- le jatkossa töitä enemmänkin, Nivalinna visioi. Vaikka näyttely on LQM:lle ensimmäi- nen, on esimerkiksi yrityksen aiemmin metallikirjaksi koostama Iki-Kalevala -teos niittänyt mainetta vuodesta 2015. Itse asi- assa myös Minin sai idean ottaa yhteyttä Nivalinnaan nähtyään kyseisen teoksen. Kalevala on pääosassa myös Tallinnan näyttelyssä. –Näyttely on Kalevala-painotteinen, ja se sopii hyvin Viron satavuotisjuhlatee- maan. Vedenjakaja on lasermerkkauksessa ni- menomaan väritekniikka. Nivalinnanmu- kaan tekijöitä löytyy kyllä paljon musta- valkomerkkaukseen, mutta väripuolella huippuosaaminen on harvassa. Hän on oppinut tekniikan tehtyään 2000-luvun alkuvuosina lasermerkkauksia Nokian matkapuhelinlaitteisiin. 2010-lu- vun alussa hän osti laitteet itselleen ja sen jälkeen LQM on kehitellyt laitteita laser- merkkausalan kärjessä. –Esimerkiksi kun kävimme Saksassa messuilla esittelemässä töitämme ja sa- malla hakemassa uusia ideoita lasermerk- kaustekniikan kehittämiseksi, kääntyikin asia niin päin, ettämeiltä tultiin kysymään vinkkejä vastaavan jäljen aikaansaamiseksi. Voi sanoa, että olemme kehityksessä kei- hään kärjessä, Nivalinna hymyilee. Itse työ on graafista suunnittelua tietoko- neen ja lasermerkkauslaitteiden välillä. Ni- valinna luo ensin tietokoneellamallin piste pisteeltä alkuperäisestä teoksesta, jonka jälkeen alkaa varsinainen merkkaaminen. Mitään pikakopiointia lasermerkkaami- nen ei ole. LQM:ssä töitä tehdään roste- rille, titaanille, alumiinille tai puulle. La- sersäde oksidoi teräksen tai titaanin pin- nan muodostaen tietynlaisen värin. Kun puhutaan mikromillimetrin paksuisesta kerroksesta, jossa pienikin paksuusero aiheuttaa eri värisävyjä, pystyy hahmot- telemaan työn tarkkuutta. –Reilu viikko on hyvä lähtökohta, mitä yhden työn kopiointi ensimmäisellä kerral- la kestää. Sen jälkeen työn monistaminen on nopeampaa, mutta ei siltikään mitään liukuhihnatyötä, Nivalinna kertoo. Suurimmat lasermerkkaustyöt, jotka LQM on tehnyt, ovat olleet muutamia kymmeniä senttimetrejä halkaisijaltaan. Kokoluokka on kasvanut vauhdilla, sil- lä vielä muutamia vuosia sitten kyse oli pienistä merkkauksista, joita tehtiin esi- merkiksi sormuksiin, kyniin, käyntikort- teihin tai ne olivat yritystöitä erilaisiin komponentteihin. –Se on haasteena, ettei ole esimerkkejä, joilta ottaamallia. Kehitystyö on tehtävä it- se kokeilemalla ja testaamalla. Sitä on tehty viime vuosina paljon ja tullaan tekemään myös tulevaisuudessa, Nivalinna sanoo. Jan Sundman teksti ja kuvat Lasertaide syntyy mikromillin tarkkuudella SalolainenLaser Quality Markings hakee kasvu-uraa taideteosten lasermerkkauksista. KimNivalinna (vas.) suunnittelee lasermerkkauksen tietokoneella graafisena työnä, jonka jälkeen Pauli Lehtinen tekee varsinaisenmerkkauksen valitulle pinnalle. LQMon tunnettumetalleille tehtävistä lasermerkkauksista, mutta työstäminen onnistuu myös puupinnoille. Työllistäjä

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=