LOIMAAN SEURAKUNTA

LOIMAAN SEURAKUNTA 3/2018 LÄHDE Tämä on Loimaan seurakunnan oma lehti. Se on tehty siksi, että seurakunnan palvelut ja sen tarjoamat tapahtumat tulisivat tutuiksi mahdolli- simman monelle. Seurakunnan työntekijät ja luotta- mushenkilöt toivottavatkin juuri sinut tervetulleeksi löytöretkelle iloisiin kohtaamisiin, avun äärelle, naut- timaan musiikista ja pohtimaan ihmiselämän saloja Jumalan sanan pariin - tulemaan yhteen! LOIMAAN SEURAKUNNAN TIEDOTUSLIITE 3/2018. Toimituskunta: Riku Laukkanen, Sirpa Laaksonen, Kaija Huhtanen, Sami Laaksonen, Ari Lindell, Kerttu Niemelä ja Kati Uusitalo (Loimaan Lehti). Ulkoasu ja taitto: Liisa Salo Painopaikka: Salon Lehtitehdas 2018 LOIMAAN SEURAKUNTA Tutustu ehdokkaisiin: www.seurakuntavaalit.fi/ vaalikone SEURAKUNTAVAALIT 2018 YHDESSÄ SINUN KIRKKOSI? Loimaan seurakunnassa tehdään mo- nenlaista, ja yhä enemmän halutaan ottaa huomioon toiveita, jotta toimin- ta vastaisi seurakuntalaisten tarpeita – nimen- omaan seura- kuntalaisten toiveesta Loimaalla aloi- tettiin soppatarjoilukin! Tarjoilun laittoi Loimaalla alkuun diakoniatyöntekijä Anna Rantasalo ja käytännön järjestelyistä vastaavat Anja-Riitta Nurmikko ja Pasi Neva- lainen. Mukana on myös muita vapaa- ehtoisia. Tapani Åhlman esimerkiksi kuljettaa aina autoliike AKR:stä lai- naksi saatavalla pakettiautolla Prisman lahjoittamat leivät Kaupunginkirkolle. Seurakunnan työntekijät ja luot- tamushenkilöt toivovat palautetta ja ehdotuksia kaikesta seurakunnan toi- minnasta, jotta asioita voidaan tarvit- taessa muuttaa - vaikuttaa voit myös seurakuntavaaleissa 18.11. S eurakunta jakaa joka torstai leipää ja kerran kuussa tarjotaan soppaa. Ovella ei katsota jäsenkirjoja, vero- tietoja, pankkitilin saldoa tai sitä mitä ihminen on elä- mässään tehnyt tai jättänyt tekemättä. Leipää ja soppaa on tarjolla tarvitseville. – Jokainen ihminen on yhtä tärkeä, Loimaan seurakun- nan suntio Pasi Nevalainen muistuttaa. Hän haluaa suntiontehtäviensä ohella olla mukana juuri tässä seurakunnan toiminnassa. Menneisyydessään hänellä- kin on ollut aika, jolloin hän olisi ollut iloinen, jos joku olisi tarjonnut leipää tai soppaa. Sopan keittää Anja-Riitta Nurmikko , joka tuli mukaan seurakunnan vapaaehtoiseksi, kun kaipasi eläkkeellä teke- mistä. Hän sanoo itsekin saaneensa apua elämässään, ja ha- luaa sitä olla antamassa muille. Ruoka-alan ammattilaiselle kokkaaminen on erityisen mieluisa muoto. Samalla hän sanoo kokevansa itsensä tar- peelliseksi. – Joka kerta koskettaa ja menee ihan ihon alle, hän ku- vaa ruokailua. Tulijoille kun mikään ei ole elämässä itsestäänselvää. Ei voileipä tai tarjottu ruoka, ei katto pään päällä tai terveys- kään. Eikä varsinkaan muilta ihmisiltä saatu hyväksyntä tai apu. Soppa maustetaan lähimmäisenrakkaudella ja pöy- tään katetaan tarjolle myös läsnäoloa – mutta vain tarjolle, mitään ei tyrkytetä. Anja-Riitta Nurmikko ja Pasi Nevalainen toivovat ihmisten huomaavan, miten paljon apua tarvitsevia on, mutta myös sen, miten monet ihmiset osallistuvat auttamiseen esimerkiksi seurakunnan toiminnassa. Auttamisen- halu ei suinkaan ole kadonnut. Sinä- kin olet tervetul- lut. Aut- tamaan tai apua saa- maan. TARJOLLA SOPPAA TARVITSEVILLE! Pasi Nevalainen ja Anja-Riitta Nurmikko maustavat seurakunnan tarjoaman sopan lähim- mäisenrakkaudella. He toivovat, että yhä use- ampi huomaisi, miten paljon on apua tar- vitsevia, mutta myös sen, miten moni osallistuu auttami- seen esimerkik- si seurakunnan toiminnassa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=