LOIMAAN SEURAKUNTA

2 LOIMAAN SEURAKUNTA USKON ASIA –Ehtoolliselle tullaan samanarvoisina, kaikki samalle viivalle, yhtä syntisinä alttarin luo apua saamaan. Alttari on oikeastaan Jumalan armon ja anteeksiannon noutopöytä. Kaikki messus- sa johtaa siihen, että Jeesus voi  antaa itsensä meille uskon ja luottamuksen ravinnoksi, Loi- maan seurakunnan kirkkoherra Riku Laukka- nen kuvaa. Ehtoollisjumalanpalvelus, eli messu, onkin oikeastaan pitopöytä, josta on tullut uskonnol- linen rituaali. –Ensimmäisten kristittyjen keskuudessa oli juuri siitä kysymys; nyyttikesteistä, jonka kulu- essa muistettiin Jeesuksen sanat: ottakaa ja syö- kää, ottakaa ja juokaa, tehkää se minun muis- tokseni.  Ensimmäiset kristityt tunnettiin omana ai- kanaan erityisesti siitä, että he auttoivat sellaisia ihmisiä jotka olivat köyhiä, sairaita tai muuten avun tarpeessa. –Yhteiseen pitopöytään olivat kaikki nälkäi- set tervetulleita.  Edelleen on kyse samasta asiasta: kokoon- nutaan yhteen, kerrotaan ripissä ja synnintun- nustuksessa mitä minulle kuuluu, kuullaan raa- matunluvussa ja saarnassa, mitä talon isännällä on asiaa ja lopulta käydään pöytään ja tullaan ehtoollisella ravituiksi. –Pöydästä noustua voidaan ravittuina, uusin voimin ja iloiten lähteä arjen keskelle palvele- maan toinen toisiamme.  Kirkossa saa liikkua, pysähtyä rukousalttaril- le, jättää esirukouspyynnön tai pyytää esiru- kousta. Maallikot ovat messua toteuttamassa, ilmassa on yhteisen juhlan tuntua. Musiik- kina soivat esilauluryhmän johdattelemina Tuomaslaulut ja virret. – Muun muassa tätä on Tuomasmessu, josta pastori Olli Valto- nen, yksi perustajista, totesi: ”syntisen hyvä messu”. Tuomasmessu sai alkunsa Helsingissä 30 vuotta sitten, jolloin ryhmä nuoria teolo- geja ja maallikoita halusi luoda yhteisöllisen ehtoollisjumalanpalveluksen. Syntyi avaran hengellisyyden luterilainen messu, jossa yh- distyvät arkiseen elämään liittyvät kysymyk- set ja rukoukset, vanhan kirkon traditio sekä mukaansatempaavat Tuomaslaulut ja virret. Tunnusomaista messulle on yhteisöllisyys, maallikkovetoisuus ja matala kynnys. Messun nimi tulee opetuslapsi Tuomaasta, joka tunnetaan epäilijänä: hän ei uskonut Jee- suksen ylösnousemukseen ennen kuin oli nähnyt reiät Jeesuksen käsissä. Tuomasmessu kut- suu mukaansa uskon ja toivon etsijöitä – ei tarvita valmista ja vahvaa uskoa. Loimaalla Tuomasmessuja on harvakseltaan vietetty tällä vuosituhannella, ja seuraava on Mellilän kirkossa 28.10. klo 18. Tervetuloa yhdessä kohtaamaan pyhää! ARMON JA ANTEEKSIANNON NOUTOPÖYTÄ ILO OLLA MUKANA – Kirkko on aina ollut minulle tärkeä osa elämääni. Se on ollut lohdu- tuksen antaja ja kantanut elämän poluilla, Johanna Tiiri sanoo. Hän on jo pitkään toiminut avustajana ehtoollisella. Se on kirkkokuo- rossa laulamisen ohella hänen tapansa osallistua seurakunnan toimin- taan ja palvella muita. – On hienoa olla antamassa eteenpäin sitä, mitä on itse saanut. Minulle on tärkeää seurakuntalaisten keskinäinen yhteys ja se, että kokoonnutaan jumalan- palvelukseen yhteen kiittämään. Ehtoollisavustajana hän kokee toimivansa Jumalan käsinä ja jalkoina, iloisena siitä, että saa kokea ja nauttia Kristuksen sovitustyön. – Että Jumala rakastaa ja minä olen armahdettu. Samalla koen nöyryyttä - omana pienenä itsenäni, rikkinäisenä ihmisenä olen rakastettu. Seuraava ehtoollisavustajakurssi Loimaan seurakunnassa järjestetään 19.1. Ilmoittautua voi Riku Laukkaselle riku.laukkanen@evl.fi, viimeistään 15.1. EHTOOLLINEN TERVETULOA YHDESSÄ KOHTAAMAAN PYHÄÄ! TUOMASMESSU MELLILÄN KIRKOSSA 28.10. KLO 18. SEURAKUNNASSA TAPAHTUU Mikä ihmeen Tuomasmessu? Vesikoskenkatu 13, Loimaa V A P A A p ä ä s y tulokset klo 22:45 21:45 KLUBIVISA illan teeman & bändin esittely 21:00 PE 2.11.2018 TASAUS KLUBI @ Bar & Grill Lanko Klubin järjestää: 21:15+ 22:00 MAKE PERTTILÄ BAND Kirkkoherra Riku Laukkanen ja ehtoollisavustaja Johanna Tiiri toivottavat kaikki tervetulleiksi tasavertaisi- na armon ja anteeksiannon noutopöytään ehtoolliselle. Se ravitsee, ja antaa voimaa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=