LOIMAAN SEURAKUNTA

2 LOIMAAN SEURAKUNTA TULE MUKAAN Muista – olemme aina yhteisö S eurakunta on ihmisten yhteisö, jossa usko, toivo ja rakkaus vaikuttavat, etenkin silloin kun olosuhteet ovat haasteelli- set, kirkkoherra Riku Laukkanen sanoo. Seurakunta ja seurakuntalaiset eivät voi nyt koronatilanteen vuoksi kokoontua yhteen, mutta seurakunta on kuitenkin yhteisö, vaikka sen jäsenet eivät pääsekään tapaamaan toisiaan kasvokkain – se on yhteisö paikallisesti, se on ihmisten yhteisö ja uskon yhteisö. Seurakuntalaiset eivät ole koskaan yksin: jokainen seurakun- talainen on yhteisen uskon kautta yhteydessä toisiin seurakun- talaisiin. – Seurakunnassa rukous ei lakkaa, Riku Laukkanen sanoo ja muistuttaa Matteuksen evankeliumin sanoista: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän kes- kellään.” (Matteus 18:20). – Me olemme täällä maailmassa toisiamme varten. Kristus on itse keskellämme, kun uskomme toivomme ja rakastamme. Hän on meidän turvakalliomme kuoleman varjon laaksossa. Helpompaa olisi todeta , että mikä ei ole muuttunut, sen verran vahvasti koronatilanne on elämän seurakunnissa mul- listanut, nuorisotyönohjaaja Sami Laaksonen pohtii. Kun kerhot, kokoontumiset ja oikeastaan kaikki muukin on peruttu, on pitänyt miettiä ihan uusia keinoja ihmisten tavoitta- miseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. – Esimerkiksi: miten korvataan pitämättä jäävä isosleiri ja sieltä saatava oppi isosille? Kesän leirejä valmistellaan kuitenkin yhä, ja isosten työpanos leireillä on merkittävä. He tarvitsevat tietyt pe- rustaidot, jotta voivat luottavaisin mielin lähteä töihin. Kevään isoskoulutus on tarkoitus kuitenkin toteuttaa, mitä luul- tavimmin etäkoulutuksena jossain muodossa. – Samaan aikaan täytyy huomioida, että nuoret käyvät myös koulunsa etänä, ja sekin kuuluu olevan melko raskasta. Kaikenkaikkiaan viestintä ja erilaiset sähköiset alustat korostuvat. – Hartauselämää on kehitetty Facebookissa ja Instagramissa, jumalanpalvelukset striimataan ja nuoria tavoitellaan erilaisten pikaviestinten kautta. Tämä tarkoittaa erilaisten palveluiden hal- tuunottoa ja uusien taitojen kehittelyä. – Päivä- ja perhekerhojen, pyhäkoulujen sekä musakerhojen si- jaan on kehitteillä erilaisia etätoteutuksia: kerhoaskartelut postitse kotiin, kirjepyhäkoulu ja videoidut musiikkihetket. Vaikka seurakunta ei jatkossakaan aio olla pelkkä virtuaa- linen yhteisö ja toimia pelkästään laitteiden ja sovellusten kautta, niin uudet toimintamuodot ovat saaneet jo kiitosta. – Esimerkiksi edellisviikolla tarjottua kerhoaskartelun kotipa- kettia on tilattu jo sadalle lapselle ja eräs seurakuntalainen kiitti jumalanpalvelusten striimaamisesta ja kertoi, että se oli tuntunut henkilökohtaisemmalta ja läheisemmältä kuin kirkonpenkissä is- tuen. Johtava kanttori KaijaHuhtanen miettii, että ehkä tilanne kir- kastaa myös kirkon olemassaolon ydintä. – Seurakunta ei ole vain ja pelkästään toiminta järjestävä yh- teisö vaan se on uskon ja toivon, kaikki raja-aidat ylittävä yhteisö. Sami Laaksonen pohtii, että tilanne luo jo myös uudenlaista yhteisöä. – Vaikka kärsimmekin siitä, että emme fyysisesti voi kokoon- tua, ovat sähköiset keinot tuoneet uusiamahdollisuuksia osallistua esimerkiksi jumalanpalvelukseen. Periaatteessa on hyvinkinmah- dollista, että striimattua jumalanpalvelusta katsotaan aivan toiselta puolen maapalloa, lapsuuden kotikirkkoa kaivaten. Hänmuistuttaa myös, että käyttöönotettu kuvayhteys voi mah- dollistaa myös sellaisen henkilön osallistumisen oman kirkon ju- malanpalvelukseen, joka ei ole moneen vuoteen päässyt kirkkoon paikalle. Vihkiminen ja avioliiton siunaaminen • Vahvasti suositeltavaa on siirtää vihkiminen ja avioliiton siunaaminen pandemian jälkeiseen aikaan • Mikäli vihkiminen tai siunaus halutaan poik- keusoloista huolimatta järjestää, kunnioitetaan vihkiparin harkintaa • Tilaisuus voidaan järjestää seurakunnan tiloissa ja mahdollisimman pienellä joukolla • Kesällä vihkiminen voidaan hyvin järjestää ul- kona, puutarhassa tms. • Tilaisuuksissa on tärkeä huomioida turvavälit ja hygieniaohjeistus Kaste • Vahvasti suositeltavaa on siirtää lapsen kaste pandemian jälkeiseen aikaan • Voidaan järjestää pienimuotoinen kastetilaisuus (papin, kastettavan ja vanhempien läsnä ollen) ja myöhemmin kun se on turvallista, pidetään kastejuhla • Lapsi voidaan rekisteröidä ensinmaistraatissa ja myöhemmin, kun se on turvallista, tapahtuu kasteen vahvistaminen, joka muistuttaa ristiäis- juhlaa • Mikäli kaste halutaan poikkeusoloista huoli- matta järjestää, kunnioitetaan perheen omaa harkintaa • Ensisijaisesti kaste järjestetään seurakunnan ti- loissa ja mahdollisimman pienellä joukolla • Kotikasteita järjestetään ainoastaan painavis- ta syistä. Kotikasteissakin kehotetaan perhettä noudattamaan 10 hengen kiintiötä ja ottamaan huomioon riskiryhmiin kuuluvat henkilöt HUOMAATHAN NÄMÄ MUUTOKSET Hautaus Hautaan siunaamisissa noudatetaan toistaiseksi seuraavia kirkkohalli- tuksen ohjeistamia poikkeusjärjestelyjä: • Hautaansiunaamisten suurin sallittu osallistujamäärä on 10 henkilöä, sekä pappi ja kanttori • Arkkuhautauksissa ensisijainen siunaamispaikka on haudalla • Kirkossa tai haudalla tapahtuva virrenveisuu tapahtuu omasta virsikirjasta, kertakäyttöisestä monisteesta tai älypuhelimesta • Kymmenen hengen yleislinja koskee myös haudalla tapahtuvaa siunaamista • Arkku voidaan kantaa hautausmaalle ja laskea hautaan ennen siunauksen toimittamista. Jos arkunkantajat poistuvat tehtävänsä suoritettuaan, heitä ei lasketa mukaan tilaisuuden osallistujamäärään • On hyvä huomioida myös ne läheiset, jotka eivät pääse osallistumaan hau- taansiunaamistilaisuuteen. Voidaan esimerkiksi sopia, että joku tilaisuuteen osallistuva omainen videoi tai striimaa tilaisuuden vainajanmuille läheisille • Mahdollisenmuistotilaisuuden pitoon ei voida luovuttaa seurakunnan tiloja • Riskiryhmiin kuuluvien ihmisten osallistuminen ei ole suositeltavaa hau- taansiunaamiseen eikä myöskäänmahdolliseenmuistotilaisuuteen Kirkollisista toimituksista kuten kasteesta, avioliiton vihkimisestä tai siunauksesta sekä hautaan siunaamisesta sopiminen: puh. 02 776 4400. Virkatodistukset verkkolomakkeella seurakunnan kotisivuilta www.loimaanseurakunta.fi tai puh.: 02 776 4400, ma-ti ja to-pe klo 9-13 Korona-viruksen aiheuttaman poikke- ustilan aikana toimimme Seurakunta- palveluissa monissa asioissa eri tavoin kuin tavallisesti, jotta kaikin tavoin ehkäisemme viruksen leviämistä. Mei- hin saa silti yhteyden puhelimitse tai sähköpostilla, joten otathan yhteyttä. –osoitteesta löytyy paljon perheitä kiinnostavaa puuhaa, musiikkia ja tarinoita sekä esim. pyhäkouluvideoita. 7-10 –vuotiaat voivat kokeilla vaikka Fisucraft-tietokonepeliä, jossa ei ole vihamielisiä pelihahmoja. Lastenkirkko.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=