LOIMAAN SEURAKUNTA

3 LOIMAAN SEURAKUNTA Mille on sijaa joulussasi? Alakoululaisten kerhokausi päättyy viikolla 48. Kevään kerhot alkavat helmikuun alussa, kerhotiedot tulee kouluille jakoon. Huomaattehan, että kevään kerhoihin ilmoittaudutaan erikseen, myös syksyn kerholaiset! J ouluyö, juhlayö, oli toinen tytär sa- nonut ja mieskin nimennyt lempi- joululaulukseen, kun Ritva Szarek oli sitä kysynyt. Hän itse ei osannut va- lita. Enkeli taivaan jaHoosianna tuntui- vat tärkeiltä, samoin haikeat suomalais- suosikit kuten Varpunen jouluaamuna. Eniten kosketti kuitenkin laulu, jossa Joosef jaMaria etsivät yösijaa ja heille ei ollut sitä löytyä. - Viimein se löytyi ja Jeesus saa siu- nata joulumme. Joulu ei ole suoritta- mista, vaan on kyse siitä, onko Jeesuk- sella paikkaa sydämessämme. Mille ja kenelle on sijaa sinun jou- lussasi? Toisessa maassa asuessa tulee joskus mietittyä kulttuuriperinteitä – mitä samaa ja mitä eroa on esimerkiksi juuri eri maiden joulunvietossa ja mikä perinteissä on itselle ja perheelle tär- keää. Loimaan seurakunnasta eläkkeelle jäänyt pappi Ritva Szarek on asunut pit- kään Puolassa, josta hänenmiehensä on kotoisin. Vaikka joulua vietetään molemmissa maissa hieman eri tavoin, perhe ja suku nousevat kummassakin tärkeään rooliin. Joulua vietetäänperheen kesken ja erityi- sesti joulunpyhinä tavataan sukulaisia. Joulujuhlien joulupöydässä on Puolassa Ritva Szarekinmielestä kaunis joululeipä-perinne, joka alleviivaa per- heen tärkeyttä ja sitä, että rakkaamme ansaitsisivat tietää siitä, mitä he meille merkitsevät. Jokaiselle on katettu lautaselle eh- toollisleivän kaltainen leipä, jossa voi kuviona olla tekstejä joululauluista tai vaikkapa Joosef ja Maria pienen Jee- sus-vauvan kanssa. Leivän kanssa kierretään pöytää, tai- tetaan siitä pala ja ojennetaan sellainen jokaiselle pöydässä olijalle. Ojennet- taessa kerrotaan vastaanottajalle, mitä tämä itselle merkitsee, kiitetään häntä sekä toivotetaan hyvää joulua ja kaik- kea hyvää tulevaan. - Emme me suomalaiset osaa sanoa tällaisia asioita, hän arvelee ja myön- tää, ettei itsekään aina muista ja huo- maa – eikä osaakaan sanoittaa toisille sitä, miten tärkeitä nämä ovat hänen elä- mässään. Lapsista joululeivän antaminen oli jännittävää. - Mitä osaa sanoa vaikkapa pappalle ja mammalle. Ritva Szarek sanoo pitävänsä perin- teestämyös siksi, että yhä edelleen joulun aikaan joululeipä jaetaan melkein ihan missä tahansa joulujuhlassa, esim. kou- luluokassa, työpaikalla, eduskunnassa. Puolassa sanoitetaan, sanotaan ää- neen muutenkin asioita enemmän, hän miettii. - Umpitavallisetkin ihmiset toivotta- vat lähtiessään, että Jumala kanssasi tai Jumalan siunausta. Joululeipää murrettiin myös muissa joulujuhlissa kuin kodeissa per- heen kesken. Niissä näkyi mutkaton yh- teisöllisyys – jos joku näytti olevan yk- sin, hänelle mentiin tarjoamaan leipää samoin menoin. - Toivon, että kunnioitamme omia pe- rinteitämme, viemme eteenpäin. Jännit- tävää onuskaltaa antaa tilaamyös jollekin uudelle - josta voi tulla jopa jouluperinne. - Toivon, että tänä adventin ja joulun aikaan ottaisimme yhteyttä kaukaisiin sukulaisiin, entisiin naapureihin, van- hoihin ystäviin ja tuttaviin. Ottaisimme yhteyttä, vaikka olisikin ”toisen” vuoro kutsua tai soittaa. Ottaisimme yhteyttä, vaikka edellisestä kerrasta olisi vuosia. Nykyään on monenlaisia keinoja löy- tää, vaikka yhteystiedot ovat päässeet katoamaan. Että ajattelisimme, että on parempi ottaa yhteyttä edes jouluna kuin ei ol- lenkaan. Ritva Szarek sanoomiettineensä, mi- ten täällä Loimaallakin voisimme ilah- duttaa toisiamme ja erityisesti yksinäi- siä, sellaisiakin, joita emme entuudes- taan edes tunne. - Kyläyhdistys vaiko päiväkerholai- set vai innokas lapsiperhe on minun- kin postilaatikkooni tipauttanut joulu- tervehdyksen, hän kiittää ja piti myös Yhteisvastuukeräyksen varoilla yksinäi- sille vanhuksille jaettuja kukkakimp- puja hienona asiana. - Ehkä päiväkerhoissa ja päiväko- deissa voitaisiin askarrella joulukort- teja ja ilahduttaa niillä ihmisiä. Lasten päiväkerhot • ma ja pe klo 9–11 Kanta-Loimaan srk-talolla ja Kaupunginkirkolla • ma ja to klo 9–11 Alastaron srk-talolla • ma ja to klo 14–16 Niinijoenkoululla • ti ja to klo 9–11 Kaupunginkirkolla • ti klo 14–16 Metsämaan Kanttorilassa Lasten päiväkerhoryhmissä on tilaa. Mikäli lapsesi on täyttänyt tai täyttää kevään aikana kolme vuotta, niin hän voi osallistua päiväkerhotoimintaan. Lisätiedot ja ilmoittautumiset kerhoon: anna.heikkila(at )evl.fi tai 0400503685/Kaisa Joululeipä-perinne alleviivaa perheen tärkeyttä ja sitä, että rakkaamme ansaitsisivat tietää siitä, mitä he meille merkitsevät. Muista myös! • Ensimmäisenä adventtisunnuntaina Alastaron seurakuntatalolla adventti- ikkunan valojen sytytys – tilaisuus. • Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2021 klo 18 sytytetään kynttilät Alastaron hau- tausmaalle palamaan sankarihaudoille it- senäisyyspäivän kunniaksi. Glögitarjoilu ja hartaus. • Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen jälkeen on Alastarolla seppeleenlasku san- karihaudalla. Sen jälkeen on itsenäisyyspäi- väjuhla Alastaron seurakuntatalolla. • 19.12.2021 klo 18 Ylimattilan jouluseimen avaus ja hartaus (ulkoilmatilaisuus), Kanteenmaantie 110. Joulukonsertit ja musiikkitilaisuudet 28.12. Adventtilaulujen iltapäivä Mellilän kirkossa klo 16. Naisten lauluryhmä, Jokela, Rouhiainen. 3.12. Katja Karisukin konsertti Metsämaan kirkossa klo 18.30. 4.12. Kari Jantusen ja Mika Järvenpään konsertti Virttaan kirkossa klo 16. 5.12. Syntymäpäiväkonsertti Kaupunginkirkossa klo 14. Kanta-Loimaan kirkkokuoro ja PäivänKakarat. 9.12. Musiikkiopiston lauluoppilaiden konsertti Kanta-Loimaan kirkossa klo 18. 10.12. Arja Korisevan joulukonsertti Kanta-Loimaan kirkossa klo 19. järj. Loimijoki virtaa. 12.12. Riuttaskorven perheen joulukonsertti Kanta-Loimaan kirkossa klo 18 Joulunajan musiikki Kauneimmat joululaulut 11.12. Loimaan Keilahalli klo 16 14.12. Alastaron kirkko klo 19 16.12. Kaupunginkirkko klo 18 18.12. Metsämaan kirkko klo 18 19.12. Mellilän kirkko klo 16 Kanta-Loimaan kirkko klo 18 Virttaan kirkko klo 19 Lasten kauneimmat joululaulut 8.12. klo 18 Kaupunginkirkko

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=