SEURAKUNTASANOMAT

5/2022 www.salonseurakunta.fi 22.10.2022 Äänestys- paikat s. 7 Tutustu ehdokkaisiin s. 4-7 Seurakuntavaalien teemat s. 3 Vaikuta äänestämällä! uskottu toivottu rakastettu #SEURAKUNTAVAALIT ENNAKKOÄÄNESTYS 8.–12.11 . VAALIPÄIVÄ 20.11 .

2 5/2022 Käsissäsi on Seurakuntasanomien vaalinumero. Tästä lehdestä löydät niin seurakuntavaalien ehdokkaat kuin äänestysaikataulutkin. Uusi nelivuotinen valtuustokausi alkaa 1.1.2023, ja vaaleilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kun uusi valtuusto kokoontuu, nimeää valtuusto kirkkoneuvoston sekä työalojen johtokunnat. Tämän jälkeen kirkkoneuvosto nimeää vielä jäsenet alueneuvostoihin. Alueneuvosto toimii jokaisella kirkkoalueella tarkoituksenaan pitää yllä alueen omia perinteitä ja niihin liittyviä toimintoja. Myös vapaaehtoistoiminta liittyy alueneuvostojen työnkuvaan. Salon seurakunnan organisaatiossa työaloja koskevat talousarvioesitykset ja muut työaloja koskevat esitykset tulevat puolestaan johtokunnista. Seurakunnassa on ollut jo noin kymmenen vuoden ajan toimintaa ohjaava strategia ”Hallitusti huomiseen”. Strategia päivitetään jokaisen valtuustokauden ensimmäisen vuoden aikana, jonka jälkeen strategia ohjaa päätöksentekoa seuraavan kolmen vuoden ajan, kunnes taas uuden valtuustokauden alussa strategia päivitetään jälleen kolmeksi vuodeksi. Uuden valtuuston yhtenä merkittävänä tehtävänä onkin strategian päivittäminen. Myös kiinteistöstrategian hyväksyminen tulee tehtäväksi. Kiinteistöstrategian mittava pohjatyö on valmistunut, ja sen pohjalta valtuusto joutuu merkittävien kiinteistöjä koskevien strategisten päätösten eteen. Tulevia seurakuntaliitoksia on vaikea ennustaa. Toki niitä vielä tulee, mutta tuleeko seuraavan vaalikauden aikana, jää nähtäväksi. Joka tapauksessa 1.1.2023 lähtien Martinkosken seurakunta tulee liitetyksi Salon seurakuntaan. Myös tästä integraatiosta huolehtimisesta on luottamuselinten hyvä olla tietoisia valtuustokaudella ja huolehtia siitä, että liitos tapahtuu jouhevasti. Kuten edellä kerrotusta ilmenee, valtuustokaudella tulee olemaan monia asioita huolehdittavana, mikä tekee luottamushenkilön toiminnasta mielenkiintoista. On kuitenkin hyvä tunnistaa, millaisista asioista eri toimielimissä päätetään. Väärin odotuksin toimeen ryhdyttyä saattaa turhautumisen tunnekin yllättää. Toisaalta ehdokasasettelusta näkee, että valtaosa aikaisemmista luottamushenkilöistä on edelleen listalla, joten ilmeisesti työ on ollut motivoivaa. Jos sen sijaan toimintaan osallistuminen ja käytännön läheisyys tuntuu luontevammalta, kannattaa ennemmin tulla jäseneksi esimerkiksi alueneuvostoon kuin valtuustoon jne. Toivottavasti myös äänestäjät huomaavat, että luottamuselimillä on suuri merkitys, ja käyttävät vaikutusmahdollisuuttaan vaaliuurnilla. Hyvää syksyn jatkoa toivottaen, Timo Hukka, kirkkoherra Hallitusti huomiseen Pääkirjoitus Vain kaksi on tärkeää? TIMO VIITANEN Jerusalemin temppelin tuhosivat roomalaiset miehitysjoukot pari vuosituhatta sitten. Uutta ei ole edelleenkään rakennettu. Vanhanmallinen juutalaisuus ei siitä iskusta koskaan toipunut. Loistavan menneisyyden raunioista nousi kaksi uskonnollista liikettä, jotka tulivat ilman temppeliä toimeen: nykyjuutalaisuuden alkumuoto rabbiininen juutalaisuus ja kristinusko. Mikä oli näiden kahden liikkeen salaisuus? Miksi ne selvisivät? Näitä kahta, rabbiinista juutalaisuutta ja kristinuskoa, yhdisti kannettava uskonto. Juutalainen tuli toimeen, kunhan hänellä oli pyhät kirjoitukset: toorakäärö ei kenties ole helppo tai kevyt kantaa, mutta sitä voi kuljettaa mukanaan. Teräväpäinen ja hyvämuistinen ei tarvitse edes fyysistä kirjakääröä: minkä mieleensä painaa, voi kuljettaa mukanaan aina ja kaikkialle. Päivästä toiseen toistetut rukoukset painuivat mieleen ilman sen suurempaa mieleen painamistakin. Toisaalta kirjapainotaidon kehittyminen toi aikanaan ihmisten ulottuville pienet ja kätevät rukouskirjat. Kristityt puolestaan tulivat toimeen kaikkialla, missä on saatavissa vettä, leipää ja viiniä: välimerellisen elämänmuodon perustarvikkeita, joita joka tapauksessa olisi pitänyt olla. Heille oli tärkeää välittää sukupolvelta toiselle, aina piiriä laajentaen, mitä Jeesus oli opettanut, ja miten apostolit, Jeesuksen ensimmäiset seuraajat, sitä opetusta olivat selittäneet ja uusissa tilanteissa soveltaneet. Samalla tavoin kristityt tulevat toimeen tänäänkin. Luterilainen tunnustus, johon Suomen evankelis-luterilainen kirkko (ja siis myös Salon seurakunta) on sitoutunut, nimittää Kirkon, sen suuren ja pyhän ja maailmanlaajuisen, tuntomerkeiksi kahta asiaa: sitä, että (1) “evankeliumia puhtaasti julistetaan”, ja että (2) kasteen ja ehtoollisen sakramentteja vietetään Kristuksen määräämällä tavalla. Tulemme edelleen toimeen näillä perusasioilla. Tätä kaikkea sopii miettiä myös seurakuntavaaleihin valmistautuessa. Mitä oikeasti tarvitsemme? Mitä ilman tulemme toimeen? Mitä sellaista kristillinen seurakunta tekee, mitä kukaan muu ei tee (eikä voi tehdä)? PIXABAY

3 www.salonseurakunta.fi SEURAKUNTA- VAALIEN TEEMAT Vaikuta seurakuntasi asioihin äänestämällä! Salon seurakuntaan valitaan seurakuntavaaleissa 33-jäseninen kirkkovaltuusto vuosiksi 2023– 2026. Vaalipäivä on sunnuntai 20. marraskuuta. Ennakkoon voi äänestää tiistaista lauantaihin 8.–12.11. Ehdokkaita on viidellä listalla kaikkiaan 87. Ehdokkaat ja ehdokaslistojen vaaliohjelmat esitellään sivuilla 4–7. Äänioikeuttasi käyttämällä voit vaikuttaa siihen, ketkä seurakuntasi asioista päättävät. Mistä seurakuntien luottamushenkilöt päättävät? Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa sekä päättävät monista keskeisistä seurakunnan hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. He päättävät esimerkiksi seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista, rakennushankkeista, avustuksista, monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista, seurakunnan toiminnan painotuksista ja seurakunnan tilojen käytöstä. Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta. Seurakuntavaalit K-16 Saat äänestää, jos täytät 16 vuotta viimeistään 20.11.2022. Seurakuntien päätöksentekijöiksi tarvitaan monen ikäisiä – juuri sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tähän. Näytetään yhdessä, että nuorten ääni kuuluu. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toimii edistääkseen nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksia kirkossa. Tutustu NAVI:n toimintaan: www.lastenjanuortenkeskus.fi/navi/ Henkilöllisyystodistus mukaan! Äänestäessäsi sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi. Varmimmin se onnistuu esittämällä henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Ennakkoäänestyspaikkoja on useita, lista paikoista löytyy sivulta 7. Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain Salon kirkossa. Koska vaalit ovat valtakunnalliset, voit äänestää ennakkoon muuallakin Suomessa. Muista kuitenkin oman ehdokkaasi numero, koska ennakkoäänestyspaikoilla on luettelot vain kyseisen seurakunnan ehdokkaista, ei kaikkialta Suomesta. Vaalikoneesta apua ehdokkaan etsimiseen Vaalikoneen avulla voit testata, miten omat näkemyksesi sopivat yhteen vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden kanssa. Vaalikoneeseen pääset seurakunnan verkkosivuilta ja valtakunnalliselta vaalisivustolta seurakuntavaalit.fi. Tulevaisuutta tehdään nyt #uskottu Seurakunnan luottamushenkilöt vaikuttavat monin eri tavoin seurakuntansa työhön ja sitä kautta sen tulevaisuuteen. He ovat tekemässä seurakuntien taloutta, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevia päätöksiä. Luottamushenkilöt tukevat paikallisseurakuntien työtä ohjaamalla sitä tulevaisuuteen katsovan strategian mukaiseen toimintaan. Kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävät kirkolliskokousedustajat valitaan luottamushenkilöiden joukosta. Yhdessä yksinäisyyttä vastaan #toivottu Ihmisten auttaminen ja rakastaminen olivat Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa keskeistä. Siksi diakonia, auttamistyö, on kirkon ytimessä. Tutkimusten mukaan kirkolta myös odotetaan eniten sitä, että se huolehtii yhteiskunnan vähävaraisista ja heikossa asemassa olevista. Yksinäisyys on 2020-luvulla ajankohtainen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä haastava tekijä: suomalaisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Vähävaraisuus, yksin eläminen tai vanhuus ei automaattisesti tarkoita yksinäisyyttä. Silti Suomessa koetaan yksinäisyyttä miljoonissa kodeissa. Kirkon tehtävänä yhteiskunnassa on olla hyväksyvä katse ja kuuleva korva. Mitä kirkon ja seurakuntani pitäisi tehdä, ettei kenenkään tarvitsisi tuntea yksinäisyyttä tahtomattaan? Myötätunnon ääni ajassamme #rakastettu Sosiaalisen median maailmat ovat luoneet ihmisille paikan kokoontua yhteen samoin ajattelevien kuplaan. Samalla keskustelukulttuuri on muuttunut aggressiivisemmaksi ja ulossulkevaksi. Elämme ajassa, jossa lähestulkoon pakotamme itsemme ja toisemme erilaisiin lokeroihin. Sosiaalisessa mediassa vahvistuu ikuisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin harha. Tämä on lisännyt kaipuuta paikkaan, jossa itse kukin voi tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Ihmiset kaipaavat tilaa, jossa voi vain olla; yhteisöä, jossa levätä. Jumalan silmissä jokainen on täydellinen, riittävä omana itsenään. Miten puhumme toisillemme ja toisistamme? Kunhan kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme, mahdumme saman katon alle. On tärkeää tehdä työtä myötätunnon ja lähimmäisenrakkauden edistämisen eteen. NAVIRYHMA.FI

4 5/2022 SEURAKUNTAVAALIT 2022 ”Uskottu, Toivottu, Rakastettu” kumpuaa lähimmäisen arvostuksesta: autamme, olemme rinnalla, emme syrji emmekä hylkää ketään. Haluamme vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja osallistaa seurakuntalaisia sekä ylläpitää paikallisidentiteettejä palveluita vaalien, laajaa aluetta tasapuolisesti huomioiden. Olemme yhdessä läsnä luoden vakautta, toivoa ja tulevaisuudenuskoa ahdistuksen ja pelon tilalle. Seurakunnan tulee vaalia voimavarojaan: kuulla vapaaehtoisia aktiiveja ja vaalia heidän yhteisöjään. Yhteisöjen viestin on kantauduttava päätöksentekopöydille asti. Tämä onnistuu yhteistyön tiivistämisellä ja annetun panoksen arvostamisella. Se kasvattaa ihmisten kiinnostusta seurakuntaa kohtaan, liennyttää yksinäisyyttä ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Suurin haaste on, ettei olemassa oleva apu löydä perille. Tässä avainasemassa on osaava, sitoutunut henkilöstö, jonka jaksamisesta on pidettävä huolta. Epäkohtiin tulee tarttua ratkaisuhakuisesti. Keskusteluilmapiirin ja työympäristön tulee olla avoin ja välitön, eri mielipiteitä ja näkemyksiä kunnioittava. Haluamme olla rakentamassa peruskalliota, joka kantaa läpi elämän. Ehdokkaamme koostuvat henkilöistä, joille ovat tärkeitä vihreät arvot: tasa-arvoisuus ja ihmisoikeudet, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen, vähävaraisten auttaminen sekä luonnon ja ympäristön kunnioittaminen. Mielestämme kirkon tulee sallia osallistumismahdollisuudet kaikille seurakunta-alueen kuntalaisille yhdenveroisesti ja olla avoinna esteettömästi kaikille ryhmille ja sukupuolille. Kirkkomme huolehtii luonnosta ja kestävän kehityksen periaatteista. Päätöksenteossa seurakunta toimii resurssiviisaasti tekemällä järkeviä päätöksiä taloudellisessa suunnittelussa, mm. tilojensa ja rakennustensa muutoksissa/uudistuksissa. Kirkko on läsnä tässä ajassa ja toimii siellä missä ihmisetkin. Hannila Teemu eläkeläinen Koskinen Elina pankkineuvoja Mänki Laura viestintäasiantuntija Pihl Nina FM, asiakasneuvoja Saarinen Kari FM, musiikki- terapeutti Salakari Jenni työkykykoordinaattori, sosiaaliohjaaja I Keskiryhmän ehdokaslista II Luonnollisesti tasa-arvoinen ehdokaslista 27 28 29 30 Pohjola Jukka eläkeläinen Haarala Mika insinööri, eläkeläinen Mänkäri Marjaana maatilayrittäjä Seitz Elina vt. sosiaalityöntekijä Lehtovirta Tarja keilahallityöntekijä 19 4 14 24 9 31 Rantanen Reija käsityömestari, pianonsoiton opettaja Heikkinen Seppo eläkeläinen Määttänen Iiris toimistosihteeri Uusitalo Jaana myyntineuvottelija, eläkeläinen Leppänen Eino eläkeläinen 20 5 15 25 10 Mikola Marja-Liisa eläkeläinen Riski Johanna maatalousyrittäjä Kirjavainen Jonna yrittäjä Orrenmaa Anniina sairaanhoitaja 12 22 7 17 Aalto Olli-Pekka luomuviljelijä, agrologi (AMK) 2 Butters Maija FT, tutkija Mäkitalo Martti agrologi Saari Ismo eläkeläinen Laiho Jari herastuomari, kapteeni evp Pietilä Essi puutarhayrittäjä 3 13 23 8 18 Mikkola Kalle maatalousyrittäjä Riihikankare Ari-Heikki vartija Helenius Kaarina sosionomi Nieminen Jukka maanviljelijä Vierjoki Antti maatalousyrittäjä 11 21 6 16 26 32

www.salonseurakunta.fi 5 SEURAKUNTAVAALIT 2022 Björk Pasi yhtenäiskoulun rehtori, KM Laine Elina myyjä Niinistö Kari toimialajohtaja Topi Ulla kokemustoimija, eläkeläinen Harstinen Pirjo diakonissa, eläkeläinen Laurila Juha kiinteistöpäällikkö, maatalousyrittäjä Pouke Iiro projektipäällikkö Vigg Päivi lähihoitaja Honkanen Anna-Maija opettaja Lindstedt Timo sijoitusneuvoja Rouhiainen Saila merkonomi, linja-autonkuljettaja Viitanen Merja laatujohtaja, eläkeläinen Hyttinen Marjatta lastenlääkäri Marjalaakso Jouko pankinjohtaja, eläkeläinen Ruostesaari Marja-Leena VTM Viitaniemi Annikka lukion lehtori Järvinen Anne kirjastonhoitaja, eläkeläinen Mäkilä Jari elokuvateatterin johtaja Rusi Jarmo kaupallisten aineiden opettaja Kirves-Järvinen Taina yo-merkonomi Mäkinen Marko valtiotieteiden ylioppilas, opiskelija Saarinen Sanna ammatillinen ohjaaja Kortelainen Mika AmO, insinööri Niemi Reijo maatilayrittäjä Soininen Leena toimittaja, eläkeläinen Kunnia Marjo kouluttaja Nieminen Matti rakennusinsinööri, eläkeläinen Syrjälä Josefiina erityisopettaja III Toivon ehdokaslista 33 41 49 57 34 42 50 58 35 43 51 59 36 44 52 60 37 45 53 38 46 54 39 47 55 40 48 56 Toivon ehdokkaat Salon seurakunnassa ovat aktiivisia seurakuntalaisia. Ehdokkaina on niin kokeneita luottamushenkilöitä kuin uusia kasvoja. Teemme työtä Salon seurakunnan ja seurakuntalaisten parhaaksi. Seurakuntamme on ihmisten elämää tukeva kristittyjen yhteisö. Kristillisten arvojen ylläpitäminen on meille tärkeää. Kirkkomme edustaa perinteiden lisäksi jatkuvuutta. Uskallamme etsiä uusia toimintatapoja toiminnan kehittämiseksi. Kirkon kynnys on matala. Seurakunnassa ovi on kaikille auki - kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Haluamme edistää yhdenvertaisuutta päätöksissä ja käytännön seurakuntatyössä. Vastuullinen taloudenhoito ja seurakunnan palvelut ovat hyvän toiminnan edellytykset. Haluamme huolehtia apua tarvitsevista. Tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Kirkon pitää reagoida yhteiskunnan tarpeisiin. Lisää panostusta tarvitaan diakoniatyöhön sekä perheitä tukevaan työhön. VAALIKERÄYS Seurakuntavaalien yhteydessä järjestetään vaalikeräys, joka toteutetaan yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun, Kirkkopalvelujen Kotimaanavun, Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa. Varoja kerätään konfliktien ja kriisien uhrien tukemiseen kansainvälisesti ja Suomessa. Keräyslippaita on äänestyspaikoilla. Voit myös lahjoittaa: • lähettämällä viestin DIAKONIA numeroon 16499 (viestin hinta 15 €) • MobilePaylla numeroon 25171 • Tilisiirto: FI68 3131 3001 2553 55 viesti: seurakuntavaalikeräys • Verkossa, ks. www.seurakuntavaalit.fi Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2019/723, voimassa 1.1.2020–31.12.2024. Ahvenanmaa ÅLR 2022/3368, voimassa 1.6.-31.12.2022

5/2022 6 Toimimme sen kirkon puolesta, jossa • ketään ei jätetä yksin • kaikista pidetään huolta • kaikki ihmiset ovat samanarvoisia SEURAKUNTAVAALIT 2022 IV Sosialidemokraattinen ehdokaslista Aaltonen Marko opiskelija 61 Nikkinen Kari puuseppä, eläkeläinen 69 Haapanen Maarit kassa, eläkeläinen 62 Ojanperä Asmo eläkeläinen 70 Iho Irma FM, eläkeläinen 63 Oksanen Markku aluepäällikkö 71 Jalonen Anneli päivähoitaja, eläkeläinen 64 Parttimaa Satu dieettikokki 72 Jokinen Kirsi-Maria järjestösihteeri 65 Tammi Timo tarkastusinsinööri, eläkeläinen 73 Keto-oja Risto toimistosihteeri, eläkeläinen 66 Vataja Miika kokoonpano- työntekijä 74 Lehtonen Harri eläkeläinen 67 Vesa Simo liikuntapaikkojen hoitaja, eläkeläinen 75 Leppänen Suvi yrittäjä 68 KOTIÄÄNESTYS- TILAUKSET 4.11. MENNESSÄ Seurakuntavaaleissa voi äänestää kotona, jos pääsy äänestyspaikalle on kohtuuttoman vaikeaa esimerkiksi liikuntarajoitteen tai sairauden vuoksi. Kotiäänestys on tarvittaessa tarjolla myös palvelutaloissa ja vanhainkodeissa asuville. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan viimeistään pe 4.11. klo 16:een mennessä seurakuntatoimistoon puh. (02) 774 5206, käyntiosoite Torikatu 6. Pyynnön voi tehdä äänioikeutetun puolesta myös tämän valitsema henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Kotiäänestykset toimitetaan ennakkoäänestysviikolla. Tehtävään määrätyn vaalitoimitsijan lisäksi paikalle tarvitaan todistajaksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä täysi-ikäinen henkilö, joka ei saa olla ehdokas eikä ehdokkaan lähiomainen.

7 www.salonseurakunta.fi SEURAKUNTAVAALIT 2022 V Avoin seurakunta ehdokaslista Ryhmässämme on tilaa eri tavoin ajatteleville kirkkomme jäsenille. Ryhmä on seurakunnan päätöksenteossa puolueisiin tai muihin taustaryhmiin sitoutumaton. Listallamme on myös Tulkaa kaikki -liikkeen ehdokkaita. Tunnuksenamme on Avoin seurakunta Salossa. Seurakunnan tulee olla avoin ja kutsuva sekä ketään syrjimätön yhteisö. Monimuotoisuus on rikkaus koko Salon seurakunnalle. Mahdollistetaan alueellinen monimuotoisuus, huomioiden perinteet ja hyvin toimivat käytänteet. Rohkaistaan osallistumaan toimintaan laajasti - aluerajoista välittämättä. Seurakunta toimii näkyvästi ympäristön puolesta ja tukee palvelu- ja lähetystyötä meillä ja maailmalla. Seurakunta on mukana kaiken- ikäisten salolaisten sekä erityisesti perheiden elämässä. Huolta pitävä seurakunta tarjoaa tukea lasten ja nuorten hyvinvointiin olemalla läsnä kasvun polulla. Positiivisella yhteistyöllä on mahdollista lähestyä ja tukea avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa. ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT 8.–12.11. Halikko • ti–to ja la klo 9–18, pe klo 9–20 Halikon Prisma, Prismantie 2 • ke klo 11–14 Halikon seurakuntatalo, Vaskiontie 31 • ke klo 15–17 Angelniemen seurojentalo, Kokkilantie 775 • pe klo 15–17 Vaskion seurakuntakoti, Puutaivaantie 23 Kiikala • ti–to klo 13–17, pe klo 14–18 ja la 9–13 seurakuntatalo, Kirkkotie 4 Kisko • ti–ke klo 14–18 seurakuntatalo, Uudenmaantie 2 • to–pe klo 14–18, la klo 11–15, Toija, kerhotila Valopilkku, Kuusitie 8 Kuusjoki • ti–to klo 14–18, pe klo 14–19, seurakuntatalo, Ylikulmantie 235 Martinkoski • ti, to ja la klo 9–18 Kosken Tl seurakuntatalo, Maijankuja 6 • ke, pe ja la klo 9–18 Marttilan seurakuntatalo, Kirkkotie 3 Muurla • ti–pe klo 14–18, la klo 11–15 seurakuntakoti, Uotilantie 1 Perniö • ti–pe klo 17–19, pe klo 10–12, la klo 9–12 seurakuntatalo, Lupajantie 9 A • ti klo 17–19 Ylikulman rukoushuone, Aaljoentie 41 • ke klo 17–19 Alikulman rukoushuone, Ylönkyläntie 25 • to klo 17–19 Teijon kirkko, Puukartanonpolku 1 Pertteli • ti–ke klo 12–15, la klo 10–13 seurakuntatalo, Mikolantie 5 • ti klo 16–18 Inkereen kirjasto, Tortosmäenkuja 1 B • ke klo 16–18 Hähkänän koulu, Ketmäentie 15 Salo-Uskela • ti–la klo 9–19 Kauppakeskus Plaza, Vilhonkatu 8 • ti–to klo 9–13 Seurakuntatoimisto, Torikatu 6 • pe klo 11–14 Palvelukeskus Ilolansalo, Ilolankatu 6 Suomusjärvi • ti–ke klo 13–17, pe klo 14–18 ja la 9–13 seurakuntakeskus, Kitulantie 7 Särkisalo • ke klo 13–18 Särkisalokoti, Jennynkuja 2 • to klo 13–20 seurakuntakoti, Kirkkopolku 1 ENNAKKOÄÄNESTYS OPPILAITOKSISSA 8.–12.11. Halikon lukio • ke klo 10–13, Kuruntie 30 Kosken lukio • ke klo 11–13, Lampitie 3 Salon lukio • to klo 10–13, Kaherinkatu 2 Salon seudun ammattiopisto • ti–ke klo 11–12.30, Hyvoninkatu 1 VAALIPÄIVÄNÄ 20.11. Äänestyspaikkana klo 11–20 Salon kirkko, Kirkkokatu 7. Jumalanpalvelus klo 10. Jumalanpalveluksen päätyttyä vaalitoimituksen julistaminen alkavaksi ja äänestysmenettelyä koskevat ohjeet. Helenius Riitta kuoronjohtaja, eläkeläiskanttori 76 Mäenpää Pekka päätoimittaja, seurakuntapastori 84 Hietanen Marika diakoni 77 Panttila Eija kuvataiteen lehtori, TaM 85 Holopainen Teemu opiskelija 78 Pölönen Hannu rehtori 86 Kankaanpää Karoliina FM, validointi-insinööri 79 Sillankorva Riitta vapaaehtois- työnohjaaja 87 Keski-Mattinen Anne osastonsihteeri 80 Syrjälä Satu työterveyslääkäri 88 Liimatainen Tuomas ensihoitaja 81 Luoma Ari-Pekka insinööri, osastopäällikkö 82 Lähdekorpi Matti nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen 83

8 5/2022 Jumalanpalveluksen voi kuunnella sunnuntaisin klo 10 Järviradiosta taajuudella 102,9 MHz. Radiointi tulee joko Halikon tai Uskelan kirkosta. Jumalanpalvelus on mahdollisuus kuunnella myös nettiradiosta, joka löytyy seurakunnan verkkosivujen etusivulta. Seurakunnan YouTube-kanavalle tulee myös katsottavaksi jumalanpalveluksia. Halikon kirkossa • 23.10. Messu klo 10. Kirkkokahvit Rysässä. • 30.10. Iltamessu klo 18. • 6.11. Messu klo 10. Yhteissyntymäpäiväjuhla. • 13.11. Iltamessu klo 18. • 20.11. Lapsen oikeuksien päivän juhlamessu klo 10. • 27.11. Hoosiannakirkko klo 10. Kiikalan kirkossa • 13.11. Messu klo 10. • 27.11. Koko perheen adventtikirkko klo 10. Kahvila ja myyjäiset seurakuntatalossa. Kiskon kirkossa • 30.10. Messu klo 10. • 27.11. Hoosiannakirkko klo 12. Kirkkokahvit. Kitulan seurakuntakeskuksessa • 30.10. ja 20.11. Messu klo 10. Kuusjoen kirkossa • 23.10. Messu klo 10. • 29.10. Iltahartaus klo 18. Keskiaikainen Yö Kuusjoella -tapahtuma. • 27.11. Hoosiannakirkko klo 10. Glögitarjoilu. Muurlan kirkossa • 13.11. Messu klo 10. • 20.11. Messu klo 17, itsemurhan tehneiden muistopäivä. Hiljennytään rukoukseen klo 16.30, mahdollisuus sytyttää rukouskynttilä. Perniön kirkossa • 23.10. ja 20.11. Messu klo 10. • 27.11. Messu klo 10. Yhteissyntymäpäiväjuhla. Perttelin kirkossa • 30.10. Messu klo 10. Sotaorpojen ja kaikkien kaatuneitten omaisten kirkkopyhä. Kirkkokahvit. • 20.11. Messu klo 10. Mukana Yö kirkossa -koululaisia. • 26.11. Hoosiannakirkko lauantain ehtookelloja odotellen klo 17. Glögitarjoilu. Salon kirkossa • 23.10., 6.11. ja 13.11. Messu klo 17. • 20.11. Sanajumalanpalvelus klo 10. Seurakuntavaalien äänestyspäivä. Särkisalon kirkossa • 30.10. Messu klo 13. Sadosta kiittämisen kirkkopyhä, kirkkokahvit. • 13.11. Messu klo 10. • 27.11. Hoosiannakirkko klo 10. Uskelan kirkossa • 30.10., 13.11. ja 27.11. Messu klo 10. Vaskion kirkossa • 13.11. Messu klo 13. LASTEN JUHLAA HALIKOSSA Tänä vuonna Lapsen oikeuksien päivää vietetään su 20.11. Silloin Halikossa juhlitaan! Juhlamessu alkaa kirkossa klo 10. Messua toteuttamassa ovat eri-ikäiset seurakuntalaiset, Annukka-pappi, Lauriina-kanttori, Emilia, Sönde, Miira, Kaisa, Anne-Maarit ja moni muu. Lapsikuoro Allegro kumppaneineen musisoi, kuullaanpa messussa myös aivan uusi, tätä juhlaa varten sävelletty laulukin! Myös kirkkonuket Auli, Pekka ja Klaara ovat paikalla. Vitos-kutosluokkalaisten Yö kirkossa -tapahtuma päättyy tähän messuun. Messun jälkeen juhlinta jatkuu seurakuntatalossa, jossa on tarjolla maksuton lounas. Lisäksi voi piipahtaa Lahja Lampaan karkkibuffassa ja kirjakirppiksellä, osallistua ”Nimeä Lahjan kaveri” -kilpailuun, askarrella, levähtää leponurkassa, ihailla kerholaisten taidenäyttelyä ja äänestää Lasten vaaleissa. Lounaalle tulee ilmoittautua viim. 17.11. seurakunnan nettisivujen kautta. PYHÄ PERTTELISSÄ LOUNAAN MERKEISSÄ Perttelin seurakuntatalossa on tarjolla kotiruokalounas su 20.11. kirkon messun jälkeen klo 11. Koululaisia on viettänyt kirkossa yön, osa on tullut jumalanpalvelukseen, mutta on mahdollista tulla ihan vain syömään. Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot viim. ma 14.11. tekstiviestillä p. 044 774 5331/Raisa. SALON KIRKOSSA Avoimet ovet Tiistaisin klo 12–13.30 Salon kirkossa voi pistäytyä hetkeksi tai viipyä pidempään. Kirkossa soi äänitemusiikki, muuten vallitsee hiljaisuus. Kirkossa voi sytyttää maksutta tuohuksen ja halutessaan polvistua alttarille rukoukseen. Paikalla on yleensä seurakunnan vapaaehtoisia. Heidän puoleensa voi kääntyä, jos on jotain kysyttävää. Heidän kauttaan järjestyy useimmiten myös pappi paikalle, mikäli on tarvetta sielunhoidolle. Päiväehtoollinen Parittomilla viikoilla torstaisin klo 13 pidetään noin puolen tunnin mittainen tilaisuus, joka toimitetaan ilman musiikkia. Papin johdolla osallistutaan yhdessä lausuen muutamiin hymneihin ja rukoukseen. USKO ARJESSA -ILTA Seppo Palonen on puhujavieraana ke 16.11. klo 18.30 Salon kirkossa, Kirkkokatu 7. Aiheena on Jumalan rakkaus ja Jumalan viha. Illan järj. Kansanlähetys ja Salon seurakunta yhdessä STEP-opintokeskuksen kanssa. Seurakunnasta mukana pappi ja kanttori. Laulukirjana Viisikielinen, iltaan voi tuoda esirukouspyyntöjä. MUUTA TOIMINTAA • Jeesus-ilta ke 2.11. klo 18 Salon kirkossa. • Rauhanyhdistyksen seurat pe 18.11. klo 19 ja su klo 14 Paunalan seurakuntakodissa. • Lyhtykirkko pe 25.11. klo 16 Kiskossa Aroniityn metsäkirkossa. PYHÄINPÄIVÄ 5.11. Pyhäinpäivä on hiljainen ja harras päivä, jolloin muistellaan edesmenneitä läheisiä ja viedään heidän haudoilleen kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia. Kuolleiden muistelemisen lisäksi pyhäinpäivä muistuttaa jälleennäkemisen toivosta. Jumalanpalveluksissa muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleita seurakuntalaisia. Pyhäinpäivän kirkkotilaisuuksissa luetaan niiden vainajien nimet, jotka on viime pyhäinpäivän jälkeen haudattu kyseisen seurakunta-alueen hautausmaille. Jokaiselle sytytetään myös muistokynttilä. Pyydettäessä voidaan lukea myös sellaisen salolaisen vainajan nimi, jonka arkku tai uurna on viety jonnekin muualle kuin Salon hautausmaille. Tällaisista toiveista pyydetään ilmoittamaan seurakuntatoimistoon puh. 02 774 5206. Pyhäinpäiväkirkot • Halikon kirkko klo 18; luetaan Halikkoon, Angelniemelle ja Vaskiolle haudattujen nimet. • Kiikalan kirkko klo 18. • Kiskon kirkko klo 10. • Kuusjoen kirkko klo 17. • Muurlan kirkko klo 18. • Perniön kirkko klo 13; luetaan kaikille Perniön alueen hautausmaille haudattujen nimet (kirkko- ja kappelihautausmaa, Teijo, Yliskylä, Karhujoki). • Perttelin kirkko klo 10. • Suomusjärven kirkko klo 10. • Särkisalon kirkko klo 18. • Uskelan kirkko klo 18; luetaan Helisnummelle, kirkkohautausmaalle, Isokylään ja Salon hautausmaalle haudattujen nimet. Helisnummen kappelissa Ovet avoinna klo 14–17. Istahda hetkeksi musiikin hoiviin. Pappi tavattavissa. Särkisalon hautausmaalla Seurakunnan työntekijöitä paikalla ja tarjolla lämmintä mehua klo 15–17. Kaipauksen ja kiitoksen päivä Jumalanpalvelukset UNSPLASH

www.salonseurakunta.fi 9 PERHEIDEN AVANTOSAUNA Kylmäuintia lasten ehdoilla ti 1.11. ja 15.11. klo 17–19 Naarilan leirikeskuksessa. Sauna on lämmin, löylyt sopivat ja vesi virkistävää. Lisätietoja antaa Anne-Maarit Pesola p. 044 774 5341. LASTEN VAALIT Seurakuntavaalien yhteydessä on lasten vaali, jossa lapset pääsevät äänestämään Lastenkirkolle sisältöteeman vuodelle 2023. Äänestää voi 8.–20.11. netissä osoitteessa lastenkirkko.fi tai Halikossa Lapsen oikeuksien päivän juhlassa 20.11. Äänestäminen Lastenkirkon vaaleissa on hauska demokratiakasvatuksen muoto. Lasten on hyvä pienestä pitäen harjoitella yhteisiin asioihin vaikuttamista. Lastenkirkko on lasten oma media, joka tehdään lasten ideoita ja kiinnostuksen kohteita kunnioittaen. PELATAAN LAUTAPELEJÄ YHDESSÄ Tervetuloa pelailemaan lautapelejä ja tutustumaan erilaisiin miniatyyripeleihin la 12.11. klo 10–18 Paunalan seurakuntakodille. Yhteistyössä Sumppi ry:n kanssa. Tiedustelut: vilho.routasalo@evl.fi, p. 044 774 5290. HIIHTOLOMALLA LEVILLE Perheille suunnattu hiihtolomamatka Leville 18.–24.2.2023. Lapset voivat lähteä mukaan vain aikuisen seurassa. Hinta 450 €, alle 12-vuotiailta 350 €. Hinta sisältää bussimatkojen ja majoituksen lisäksi aamu- ja iltapalat, päivälliset ja ohjelman. Mukaan mahtuu 45. Ilmoittautuneille ilmoitetaan erikseen, kun paikka on varmistunut. Lisätietoja Timo Sjöblom 044 774 5294, timo.sjoblom@evl.fi. Ilmoittautuminen netissä 24.10. alkaen. LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE Netissä: www.salonseurakunta.fi > Tule mukaan > Lapsille ja lapsiperheille Facebookissa: Salon seurakunta lapset ja perheet Instagramissa: salonseurakuntalapsetjaperheet Perheiden pyhä Halikon seurakuntatalossa Lapsen oikeuksien päivänä su 20.11. Katso s. 8. Kerhoja perheille Perhekerhoja Halikossa, Kiikalassa, Kuusjoella, Perttelissä, Salon keskustassa ja Särkisalossa. Iltaperhekerhoja Halikossa, Perniössä, Salon keskustassa, Suomusjärvellä ja Särkisalossa. Lisäksi Halikossa vauvakerho. Pyhäkoulut ja kirjepyhäkoulu • Pyhäkoulu ti 1.11. ja to 24.11. klo 17.30 Angelniemen seurojentalolla. Puuhaillaan, leikitään, liikutaan, lauletaan ja kuullaan kertomuksia Raamatusta. Mukaan voi tulla perheen voimin tai lapset itsekseen (4-vuotiaasta ylöspäin). Ilmoittautuminen netissä. • Kirjepyhäkoulu: Päkän posti noin 3–5-vuotiaille ja Tutkimuspartion seikkailut noin 6–9-vuotiaille. Hauskoja tehtäviä ja luettavaa kuusi kertaa vuodessa kotiin kannettuna. Osallistuminen ilmaista. Tilaamisen voi aloittaa ja lopettaa milloin haluaa. Liity mukaan ilmoittautumalla netissä. Äitien iltoja Halikon seurakuntatalossa: • Hemmotteluilta ti 25.10. klo 17.30. Hemmottelua ja rentoutumista. Iltatee. • Kädentaitoilta ti 22.11. klo 17.30. Taiteilua ja askartelua adventin ja joulun teemoilla. Iltatee. Mariat Äitien kerho ke 9.11. klo 17–19 Halikon Pikkupappilassa. Kerho tarkoitettu eri-ikäisten lasten äideille, myös isoäidit ovat tervetulleita mukaan. Hiljentymistä, keskustelua ja iltatee. Isien ilta To 17.11. klo 17 alkaen Kesä-Angelassa, Angelantie 77. Tule mukaan juttelemaan isänä olemisen sietämättömästä keveydestä. Tarjolla saunomista ja syömistä. Ilmoittautuminen netissä ja lisätiedot p. 044 774 5290/Vilho. Retki joulunäytelmään Su 18.12. Vivamon Raamattukylään Ihmeellinen ilo -joulunäytelmään. Ilmoittautuminen 24.10. alkaen netissä. PikkuHelppi Apua lapsiperheiden arkeen. Tiedot ja ilmoittautuminen netissä. KOULULAISILLE Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.salonseurakunta.fi/koululaisille. Retki Heurekaan La 12.11. Tarkoitettu 1.–6.-luokkalaisille. Lähtö klo 8.30 Salon kirkolta ja paluu samaan paikkaan klo 16.30. Hinta 20 € sisältää matkan, pääsylipun ja ruokailun. Ilmoittautuminen netissä. Yö kirkossa 5.–6.-luokkalaisille tarkoitettu tapahtuma 19.–20.11. Halikon, Kiikalan ja Perttelin kirkossa. Tapahtuma alkaa la klo 18, ja päättyy su klo 10 alkavan messun jälkeen. Vietä ikimuistoinen yö kirkossa: seikkaillaan, jännäillään ja hiljennytään yhdessä! Ilmoittautuminen viim. 7.11. Perheleiri 25.–27.11. Naarilan leirikeskuksessa. Leiri alkaa pe klo 18 ja päättyy su klo 13. Mukavaa yhdessäoloa ja leirielämää alakouluikäisille lapsille perheineen. Netti-ilmoittautuminen alkaa 24.10. klo 18. Perheretki jääkiekkomatsiin TPS-Lukko-ottelu la 26.11. Lähtö klo 15.15 Salon kirkolta ja 15.30 Halikon seurakuntatalon edestä bussipysäkiltä. Matsi alkaa klo 17, ja paluu takaisin Saloon Halikon kautta heti ottelun jälkeen. Hinta 5 €/hlö sis. bussimatkan ja lipun otteluun (yläkatsomo). Netti-ilmoittautuminen alkaa ma 24.10. klo 18, mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. Lisätiedot: p. 044 774 5337, kai.ruha@evl.fi. NUORILLE Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.salonseurakunta.fi/nuorille. Avoimet ovet • Joka toinen ti klo 15–18, Halikon seuriksen Hepulissa, Vaskiontie 31. • Ti-pe klo 15–18 Salon kirkon Telakalla, Kirkkokatu 7. Nuortenilta Perjantaisin klo 18–22 Salon kirkon Telakalla, Kirkkokatu 7. Raamis Keskiviikkoisin klo 16 Salon kirkon Telakalla, Kirkkokatu 7. Nuorten messu Pe 11.11. klo 18 Salon kirkossa. Maata näkyvissä Reissu festareille Turkuun: • Pe 18.11. Lähtö klo 16 Salon kirkon edestä, paluu samaan paikkaan noin klo 23.30. Hinta 10 € sisältää matkat, sisäänpääsyn ja iltapalan. • La 19.11. Lähtö klo 9 Salon kirkon edestä, paluu samaan paikkaan noin klo 23.30. Hinta 20 € sisältää matkat, sisäänpääsyn ja ruuat. • Netti-ilmoittautuminen viimeistään 2.11. Lisätietoja p. 044 774 5337/Kai. Salon seurakunnan diakoniatyö, Salon Vilpas koripallo ry, Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Perniönseudun Lehti, Salonjokilaakso sekä Salon kaupunki järjestävät yhteistyössä perinteisen Joulu Salon lapsille -lahjakeräyksen. Keräyksen tavoitteena on tuoda jouluiloa vähävaraisille lapsiperheille lahjoittamalla alaikäisille lapsille joululahjoja lasten toiveiden mukaan. Vähävaraisten perheiden huoltajat voivat esittää joululahjatoiveet ja antaa yhteystietonsa 30.10. saakka sivun www.salo.fi/joulu-salon-lapsille kautta. Haluatko mukaan lahjoittajaksi? Lahjatoiveita jaetaan lahjoittajille 7.–30.11. • Salon kaupungintalon infosta kaupungintalon aukioloaikoina ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–14.45. • Perniönseudun lehden toimituksessa (Lupajantie 1) aukioloaikana ma–to klo 9-16. • Jos käynti toimipisteissä ei ole mahdollinen, lahjatoiveita jaetaan myös puhelimitse (p. 02 778 2060) kaupungintalon aukioloaikana. Lahja tulee toimittaa paketoimattomana 30.11. mennessä kaupungintalon infoon, 29.11. mennessä Perniönseudun lehden toimitukseen tai 19.11. Salon Vilppaan kotipeliin. Lahjat jaetaan ke 7.12. klo 10– 17 ja to 8.12. klo 9–17 Salon kaupungintalolla. WWW.SALO.FI ANNE-MAARIT PESOLA LASTENKIRKKO PIXABAY

5/2022 10 KÄSITYÖPIIRIT JA -KERHOT Käsityöpiiri Kitulan seurakuntakeskuksessa parillisilla viikoilla maanantaisin klo 13. Käsityö- ja keskustelukerho Toijan Valopilkussa parillisilla viikoilla tiistaisin klo 13. Käsityöpiiri Muurlan seurakuntakodissa parillisilla viikoilla torstaisin klo 13. Kässäkerho Perniön seurakuntatalossa parittomilla viikoilla keskiviikkoisin klo 12. Sukkapiiri Salon kirkon sivusalissa keskiviikkoisin klo 10–12. Kudotaan diakoniatyön asiakkaille. Kansainvälinen käsityöpiiri Salo-Uskelan seurakuntatalossa keskiviikkoisin klo 11–14. RAAMATTU- JA RUKOUSPIIRIT Naisten raamattupiiri Maanantaisin klo 18.30 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Raamattu- ja rukouspiiri Torstaisin klo 18 Halikon seurakuntatalon alasalissa. Raamattupiiri Torstaisin parillisilla viikoilla klo 13 Kiikalan seurakuntatalossa. Raamattu- ja rukouspiiri Keskiviikkoisin klo 18 Kuusjoen seurakuntatalossa. Raamattupiiri Maanantaisin klo 18.30 Muurlan seurakuntakodissa. Raamattupiiri Keskiviikkoisin parillisilla viikoilla klo 13 Ollikan seurakuntakodissa. Raamattupiiri Torstaisin klo 18 Salo-Uskelan seurakuntatalossa tai Teamsissa. Raamattupäivä To 27.10., 10.11., 17.11., 24.11. ja 1.12. klo 18 Ollikan seurakuntakodissa. Teemana Kuka on Jeesus? Johanneksen evankeliumi kaikelle kansalle. Mukana Raamattukouluttaja/evankelista Tomi Stenvall. Liittyy mediamissioon. Rekijoen rukouspiiri Tiistaisin parittomilla viikoilla klo 18.30 Koivusilla, Reväntie 181. Rukousaiheet: pirkko.koivunen@evl.fi tai 044 735 8622. Toivoa naisille -piiri To 10.11. klo 15 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Yhteiskristillinen Ollikkala-ilta Tiistaisin klo 18.30 Ollikan seurakuntakodissa. Kristittyjen yhteinen rukous Pe 28.10. klo 18 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Kaikille kristityille avoin kerran kuukaudessa Salon eri seurakunnissa pidettävä rukousilta oman paikkakunnan ja ajankohtaisten asioiden merkeissä. MUITA KERHOJA, PIIREJÄ JA KOKOONTUMISIA Aamulenkki Kitulan seurakuntakeskukselta parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo 9. Kävelyä jokaiselle sopivaan tahtiin. Lenkin jälkeen aamupala ja aamun Sana. Arvon kammari Ma 31.10. ja 14.11. klo 13 Ollikan seurakuntakodissa. Piiri ikäihmisille. Gospel-lattareita naisille Tiistaisin klo 18 Mahlakankareen seurakuntakodissa. Matalan kynnyksen tanssi- treeni, joka sopii kaikille naisille. Hinta 5 €/ kerta (3 €/kerta ei-työssäkäyvät). Eläkeläisten iltapäiväkerho Ti 8.11. klo 13 Kiskon seurakuntatalossa. Vieraana lähetyssihteeri Henna Seppälä. Iltarusko Ma 14.11. klo 13 Särkisalon seurakuntakodissa, yhteissyntymäpäiväjuhla. Jumpparyhmät Vapaaehtoisten ohjaama jumppa ikäihmisille. • Miesten jumppa perjantaisin klo 9 Salon työväentalolla. • Naisten jumppa maanantaisin klo 10 Salon työväentalolla. • Naisten tuolijumppa tiistaisin klo 10 Ollikan seurakuntakodissa. Juttukammari Keskiviikkoisin klo 15–17 Kirkkokadun diakoniakeskuksessa. Avoin keskusteluryhmä mielenterveyskuntoutujille. Kaiken kansan aamupala Pe 11.11. klo 10 Kuusjoen seurakuntatalossa. Ruoka-aineallergiat: p. 044 774 5331/ Raisa. Keskustelupiirit Missio-kirjan pohjalta Piireissä käydään läpi talouksiin jaettua missiokirjaa. Ota oma kirjasi mukaan. • 21.11. saakka maanantaisin klo 19 Halikon seurakuntatalon alasalissa. Ohjaajina Osmo Vapalahti ja Virpi Lasorla. • 30.11. saakka keskiviikkoisin klo 17.30 Mahlakankareen seurakuntakodissa. Ohjaajina Kaarina Helenius ja Maisa Laine. Kirkkokadun opintopiiri Ke 2.11. ja 16.11. klo 13 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Kahvit ja alustus aiheesta, lopuksi keskustelua. Aiheena Maailman uskonnot. Kontaktipiiri näkövammaisille ja heidän läheisilleen Ke 23.11. klo 13.30 Halikon seurakuntatalossa. Miesomaishoitajien kotitalouskerho Ke 9.11. klo 17 Paunalan seurakuntakodissa. Hoidettaville järjestetty kerhon ajaksi puuhaa. Ilmoittautuminen viim. 7.11. ryhmänohjaaja Taina Koskelle p. 044 774 5263. Järj. yhdessä Salon omaishoitajat ry.n kanssa. Miestenilta Ke 26.10. klo 18 Halikon seurakuntatalossa. Tarjoilua, rentoa tarinaniskua ja täyttä asiaa. Naisten ilta Pe 4.11. klo 18 Perniön seurakuntatalon takkahuoneessa. Marjaana Yli-Krekola esittelee israelilaisia luonnonkosmetiikkatuotteita (Moraz, Lavido). Kahvitarjoilu. Naisten ilta Ma 7.11. klo 18 Perttelin seurakuntatalon Yhteiskammarissa. Vapaaehtoisten luotsaama matalan kynnyksen keskusteluilta. Omaishoitajien vertaistukiryhmät • Ti 1.11. klo 13 Halikon seurakuntatalossa. • Ma 14.11. klo 16 Toijan Valopilkussa (Kiskon omaishoitajat). Hoidettaville omaa puuhaa. • Ma 21.11. klo 13 Kuusjoen seurakuntatalossa (Kuusjoki + Pertteli). Porinapiiri Maanantaisin parillisilla viikoilla klo 10 Kirkkokadun diakoniakeskuksessa. Avoin keskusteluryhmä ajankohtaisista asioista kiinnostuneille. Seurakuntapiiri To 10.11. klo 10 Kiikalan seurakuntatalossa. Siskon Kamarin keskustelu- ja askartelupiiri Keskiviikkoisin parittomilla viikoilla klo 12 Ollikan seurakuntakodissa. Valopilkkuilta Tiistaisin parittomilla viikoilla klo 18 Valopilkussa Toijassa. Sanaa ja sumppia. Varttuneen väen kerho • Angelniemen seurojentalossa ke 16.11. klo 14. Mukana hoivamuusikko Terhi Lehtovaara. Kyytitarpeet ma mennessä: Tomi Pelkonen, p. 0400 225 633. • Muurlan seurakuntakodissa ke 26.10. ja 23.11. klo 13. • Vaskion seurakuntakodissa ma 14.11. klo 13. Mukana hoivamuusikko Terhi Lehtovaara. Ystävänkammari Ma 7.11. klo 14 Kuusjoen seurakuntatalossa. Ohjelmallinen kohtaamispaikka ikäihmisille. Ystäväpiiri Tiistaisin klo 11.30 Perttelin seurakuntatalon kahviossa. Kuljetuksissa yhteys p. 040 849 6720/Sari. 25.10. Vieraana Arja Halttunen lähetysyhdistys Kylväjästä. KOHTAAMISPAIKKOJA Lähetyksen kohtaamispaikka Lauantaisin klo 11–14 Halikon kotiseutumuseon vieressä, Kirkkorinne 5. Arpoja, kahvia ja pullaa pientä korvausta vastaan. Hartaus kuukauden ensimmäisenä aukiolokertana klo 12. * Suljettu 5.11. Olohuone ja kahvila Onnela Maanantaisin klo 12–15 Kiikalan seurakuntatalossa. Vapaaehtoisten ylläpitämä kaikille avoin kohtaamispaikka. Lähetyskahvio Kaffemuki Maanantaisin klo 13–15 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Kahvittelua ja seurustelua klo 13–14, ohjelmaa klo 14–15. Kahviraha kohdennetaan Salon seurakunnan nimikkolähettien ja nimikkokohteissa tehtävälle työlle. Aikuisten toimintaa UNSPLASH

11 www.salonseurakunta.fi NAISTEN YÖ NAARILASSA Lepoa, hyvää ruokaa, hemmottelua, saunomista ja tanssillista liikuntaa on luvassa 11.–12.11. Naarilan leirikeskuksessa. Naisten Yö alkaa pe klo 18 ja päättyy la klo 18. Vieraana on kouluttaja, pastori, muusikko ja Gospel-lattarit-ohjaaja Virpi Nyman, joka haluaa rohkaista ja antaa välineitä kristitylle niin omaan arkeen kuin myös evankeliumin kertomiseen toisille. Virpi haluaa tuoda ilon ja armon sanomaa Jeesuksesta niin Raamatun, rohkaisun, rukouksen, musiikin kuin tanssin kautta. Salon seurakunnasta ovat mukana diakoniatyöntekijät Taina Lindholm ja Niina Jyllilä. Hinta 40 € omin lakanoin. Paikalle tullaan omin kyydein. Ilmoittautumiset 31.10. mennessä seurakunnan nettisivujen kautta. Tiedustelut: Taina Lindholm p. 044 774 5385 tai Niina Jyllilä p. 041 442 4747. HOIVAA MUSIIKISTA Salo-Uskelan seurakuntatalossa kokoontuu 31.10.–5.12. maanantaisin klo 12.30– 13.30 hoivamusiikkiryhmä, joka on tarkoitettu muistisairaille ja heidän omaisilleen. Ryhmässä muistellaan yhdessä musiikkia hyödyntäen. Lähetyskahvio Kaffemuki on avoinna tilaisuuden päätteeksi. Lisätietoja: hoivamuusikko Terhi Lehtovaara p. 040 35 48 419 tai kanttori Hanna-Leena Suominen p. 044 774 5270. NAISTEN AAMUKAHVIT Naisten aamukahvit järjestetään la 19.11. Muurlan seurakuntakodissa. Aamupalaa on tarjolla klo 9.30, hinta 5 €. Aamukahvilla on vieraana hoivamuusikko Terhi Lehtovaara. ERO- JA SURURYHMÄ Eroryhmä tarjoaa vertaistukea ja selviytymiskeinoja niille, joiden parisuhde on päättynyt. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa 11.1. alkaen tiistaisin klo 17.30–19 Salon perheneuvonnan tiloissa Plazassa. Ryhmään otetaan 8 henkilöä. Ilmoittautuminen 1.11. alkaen www.salonseurakunta.fi/perheneuvonta. Sururyhmä omaisensa menettäneille alkaa ke 30.11. klo 17 Salon keskustassa, Rummunlyöjänkatu 5. Ryhmän vetäjinä ovat Päivi Pulkkinen-Watson ja Sanna Laakkonen. Ilmoittautuminen viim. 25.11. p. 044 774 5360 tai sanna.laakkonen@evl.fi. TULE TOTEUTTAMAAN JOULUVAELLUSTA! Alakoulujen oppilaille, päiväkerholaisille, perhekerholaisille, aikuisryhmille ja piireille suunnattu jouluvaellus järjestetään Halikon seurakuntatalossa viikolla 50 ma–to päivä- ja iltanäytöksinä. Yleisönäytös on su 11.12. Vaellus toteutetaan ”tilannekuvina”, ja kertoja vie tarinaa eteenpäin trubaduurin laulujen siivittämänä. Yksi kierros kestää noin 25 min. Vaellusta toteuttamaan kaivataan vapaaehtoisia. Tarjolla on eri rooleja (osa puhe-, luku- ja laulurooleja) ja muita tehtäviä. Voit tulla mukaan vaikka vain päivänäytöksiin tai osaksi aikaa. Kuitenkin mielellään niin, että olisit mukana vähintään kolme näytöstä peräkkäin. Kenraaliharjoitukset ovat su 11.12. klo 14 ja 15. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: anne-maarit. pesola@evl.fi, p. 044 774 5341 tai katja. nurmio@evl.fi, p. 044 774 5253. YHTEISESSÄ PÖYDÄSSÄ Diakonian avoimet ja maksuttomat ruokailut. • To 3.11. klo 12 Suomusjärvellä Kitulan seurakuntakeskuksessa. Erityisruokavaliot viim. saman viikon maanantaina p. 044 774 5331/Raisa. • To 3.11. klo 12 Perniön seurakuntatalossa. Vapaaehtoinen maksu. Lounasvieraana Hannu Kulmala. • To 17.11. klo 12 Mahlakankareen seurakuntakodissa. Vapaaehtoinen maksu yhteisvastuukeräykselle. Maksuton bussikuljetus Salon kirkon edestä klo 11.30. • Pe 18.11. klo 12 Perttelin seurakuntatalossa. Vapaaehtoinen maksu yhteisvastuukeräykselle. Erityisruokavaliot ja kyselyt p. 044 774 5331/Raisa. YHTEISSYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT Juhlakutsu on kahdelle. • Halikon juhla 70- ja 75-vuotiaille su 6.11. Jumalanpalvelus klo 10 Halikon kirkossa ja juhla seurakuntatalossa. Ilmoittautuminen viim. 30.10. seurakunnan nettisivuilla tai p. 02 774 5206, salonseurakunta@evl.fi. • Perniön juhla kuluvan vuoden aikana 70, 75, 80, 85 ja 90 täyttäneille su 27.11. Perniön kirkossa messu klo 10 ja päälle keittolounas. Ilmoittautuminen 6.11. mennessä: johannes.alaranta@evl.fi. • Särkisalon juhla 70, 75, 80 ja 85 vuotta tänä vuonna täyttäville, 90-vuotiaille ja yli ma 14.11. klo 13 seurakuntakodissa Iltaruskon yhteydessä. Ilmoittautuminen 1.11. mennessä tekstiviestillä Anne Kössi p. 044 774 5386 tai Juha Hekkala p. 044 735 8621. LAULETAAN YHDESSÄ ”Kas kuusen latvassa oksien alla” Vanhojen koululaulujen nostalginen lauluhetki ti 25.10. klo 13 Halikon seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu. Mukana Lauriina Hurtig, Kaija Virtanen ja Laura Yliluoma. Virsi-iltapäivä Ke 26.10. klo 13 Halikon seurakuntatalossa. Kahvit klo 12.30. Järj. yhteistyössä Halikon karjalaisten ja Halikon eläkeliiton kanssa. Juonto Jari J. Laiho, laulattamassa Lauriina Hurtig. Valopilkkuveisuut Pe 28.10. ja 25.11. klo 14 Toijan Valopilkussa. Laulattamassa Hanna-Leena Suominen, tilaisuuden lopussa pientä tarjoilua. Marraskuussa lauletaan kauneimpia joululauluja. Kauneimmat joululaulut Ensimmäinen laulutilaisuus la 26.11. klo 16 Teijon kirkossa. KONSERTTEJA JA MUITA MUSIIKKITILAISUUKSIA Kuusjoen kirkkokuoro 70 v Juhlakonsertti su 6.11. klo 14 Kuusjoen kirkossa. Juhlakahvit seurakuntatalossa. Barokkia kynttilän valossa Ti 8.11. klo 19 Salon kirkossa. Salon musiikkiopiston Marjo Anttilan syventävien opintojen sello-oppilaat esittävät barokin ajan musiikkia. Piano-osuuksista vastaa Leena Tammisto. Vapaa pääsy. Lohdun sanoja ja säveliä To 17.11. klo 13 Salon kirkossa. Runoja ja yhteislaulua. Mukana Terhi Lehtovaara, Pirjo Lahti, Kaija Virtanen ja Niina Jyllilä. Musiikkiopiston laulajien konsertti To 17.11. klo 18 Uskelan kirkossa. Salon musiikkiopiston lauluopiskelijat esiintyvät vanhan musiikin ohjelmistolla. Opettajana Maarita Luojus, säestäjänä Leena Tammisto, kitaristina Ari Hakasalo. Bachin jouluoratorio Su 27.11. ja 8.1. klo 18 Uskelan kirkossa. Jouluoratorio esitetään kokonaisuudessaan kahdessa konsertissa. Sen esittävät Vox Saloensis -kuoro ja Salo Chamber -kamariorkesteri johtajanaan Timo Lehtovaara. Solisteina sopraano Saara Rauvala, altto Hanna-Leena Keinänen, ja basso Jussi Vänttinen. Vapaa pääsy, ohjelma tekstinkäännöksineen 20 €. MUUTA TOIMINTAA • Haravointitalkoot ti 25.10. Kiikalan hautausmaalla ja to 27.10. Suomusjärven hautausmaalla. Talkoot alkavat klo 9, talkoolaisille keittolounas. • Syystalkoot ke 26.10. klo 10 alkaen Perttelissä Juvankosken kesäkodilla. Talkoolaisille keittolounas ja kahvit. Omat työvälineet mukaan. • Seurakunta mukana Keskiaikainen Yö Kuusjoella -tapahtuman myyjäisissä la 29.10. klo 18–21 Kuusjoen seurakuntatalossa. Tuotto lähetystyölle. • Särkisalon hautausmaan siivoustalkoot ke 2.11. klo 9–13. Keittolounas ja kahvit. • Ikäihmisten juhla ke 9.11. klo 13 Mahlakankareen seurakuntakodissa. Teemana ”Yhdessä luontoon - joka iän oikeus”. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. • Seurakuntailta to 10.11. klo 18 Vaskion seurakuntakodissa. Vieraana Mikko Matikainen, joka aloitti lokakuun alussa Sansan kotimaantyön johtajana. Kolehti- ja arparahat Sansan radiolähetystyölle Intiassa. • Terveyspistepäivä (järj. SPR) ti 22.11. klo 13 Suomusjärvellä Kitulan seurakuntakeskuksessa. PASTANTTIPUUROA TARJOLLA Pastanttipuuro on perunoista ja ruisjauhoista keitetty voisilmällä höystetty salonseutulainen perinneherkku. • Ruokailu Salo-Uskelan seurakuntatalossa to 3.11. klo 11 alkaen niin kauan kuin puuroa riittää. Pika-arpajaiset. Tuotto lyhentämättömänä nimikkolähetti Anna Makeevan työhön Virossa Evankelisen Lähetysyhdistyksen (ELY) kautta. • Puuroa voi tilata myös ennakkoon, tilattujen puurojen nouto to 3.11. klo 11–13 Salo-Uskelan seurakuntatalosta. Tilaukset viimeistään 27.10. p. 044 774 5214, henna.seppala@evl.fi. • Molemmissa tarjolla myös gluteeniton vaihtoehto, jauhona tattari. Puuroateria 6 €. Perunankuorimistalkoot puuroa varten ke 2.11. klo 9 alkaen Naarilan leirikeskuksessa. Lähtö kimppakyydein Kirkkokadun seurakuntatalolta. Ilmoittautuminen viim. 27.10. p. 044 774 5214, henna.seppala@evl.fi. HYGIENIATUOTEKERÄYS K-CITYMARKETISSA K-Citymarket Salo ja Salon seurakunnan diakoniatyö järjestävät hygieniatuotekeräyksen, joka kestää 31.10. saakka. Voit laittaa kaupasta ostettuja hygieniatuotteita, kuten pyykinpesuaineita ja shampoita, K-Citymarketin infotiskin edessä olevaan ostoskärryyn. Diakoniatyö jakaa lahjoitukset vähävaraisille salonseutulaisille asiakkaille. Lisätietoja sähköpostilla diakoniatoimisto.salo@evl.fi. Kiitos lahjoituksestasi! UNSPLASH JANI LAUKKANEN PIXABAY 5/2022 Julkaisija Salon seurakunta Torikatu 6, 24100 Salo www.salonseurakunta.fi Toimitus Päätoimittaja Timo Hukka p. 0400 784 322 timo.hukka@evl.fi Toimitussihteeri Marja Roiko p. 044 774 5305 marja.roiko@evl.fi Sivunvalmistus Salon Seudun Sanomat Oy Ari Hakulinen Jakelu Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy ja Posti Oyj Paino Salon Lehtitehdas, Salo 2022 Painos 26 552 kpl SEURAKUNTA SOMESSA

5/2022 12 NAVIRYHMA.FI LISÄTIETOJA Kysy rohkeasti nuorisotyönohjaajalta tai ota yhteyttä NAVIin! MIKSI ÄÄNESTÄN SEURAKUNTAVAALEISSA Voin vaikuttaa oman yhteisöni asioihin! Käytän äänioikeuttani, ja saan ääneni kuuluvi in! Pääsen ottamaan kantaa tärkeisiin arvokysymyksi in! Vahvistan demokratiaa äänestämällä! ÄÄNESTÄ SÄKIN! S E U R AKU NTAVAALI T 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=