6 JUBILEUMSNUMMER ÅU ONSDAG 3 JANUARI 2024 Framtidsforskaren: Skillnaden mellan olika nyhetsläsare kommer att öka – I framtiden får olika människor olika nyheter från olika håll, sammanfattar Juho Ruotsalainen. Han är framtidsforskare vid Centrum för framtidsstudier vid Åbo universitet, specialiserad på journalistik och medier och får förutsäga journalistikens framtid med anledning av ÅU:s 200 år. Hans forskning handlar om hur nya journalistiska aktörer, som webbaserade uppstartsföretag, som till exempel Must Read och Long Play, ser på journalistik. RUOTSALAINEN SÄGER ATT många av de journalistiska uppstartföretagen, som till exempel just Must Read och Long Play ägnar sig åt seriös journalistik och följer de etiska reglerna för journalister. – De fyller ofta ett tomrum som traditionella medier inte lyckas fylla. Exempelvis Long Play gör grävande och djupgående journalistik, eftersom man tycker att det inte finns tillräckligt av det i andra medier. Long Play har nyligen lanserat en egen kulturredaktion av samma orsak: man anser att traditionella medier inte lyckas producera tillräckligt kvalitativ kulturjournalistik. MEN DET FINNS också företag som producerar köpt material, som advertorialer, som ser ut som journalistiskt producerade filmer eller artiklar. Ruotsalainen kaller det företagsjournalistik. Företag eller till exempel städer betalar för att innehållet ska produceras på ett visst sätt i PR- eller reklamsyfte. – En del uppstartföretag lånar eller apar efter journalistiskt språk och artikeltyper. Företaget i sig är oftast oberoende, men har inte det centrala journalistiska uppdraget att vara maktens vakthund, med kritiska följdfrågor och källkritik, som är kärnan i den traditionella journalistiken. För publiken kan det vara allt svårare att skilja trovärdig journalistik från annat innehåll. JOURNALISTIKENS framtid handlar dels om journalistiska normer, dels om teknologi. Teknologin betyder till exempel nya appar som erbjuder journalistiskt innehåll. – Nyhetsinnehållet blir allt mer riktat. Genom att samla användardata anpassas innehållet allt mer enligt användarens intressen, säger Juho Ruotsalainen. OCKSÅ AI, artificiell intelligens, erbjuder nya format och maskinöversättningarna kommer att öka. – Tittar man på journalistikens utveckling ur teknologisk synvinkel är det ofta ett ganska snävt synsätt. De journalistiska principerna kommer i skymundan, trots att det är de som skiljer journalistik från annat innehåll. Anpassat innehåll går emot traditionellt journalistiskt tänkande, som bygger på objektivitet och inte riktar sig till någon viss målgrupp med specifika intressen. UPPSTARTSFÖRETAGEN inom journalistiken tänker annorlunda. För dem är det riktade innehållet en självklarhet, då nyheterna blir allt mer digitala och flyttar till journalistiska plattformar på nätet. – När människor använder nätet söker de efter information som intresserar dem eller som är relevant för dem. Algoritmerna i sociala medier serverar också sådant innehåll, som du är intresserad av eller tycker om att konsumera, säger Ruotsalainen. ALLT MER NISCHADE journalistiska nätpublikationer riktar sitt innehåll till en smalare och snävare, men desto mer intresserad publik. Juho Ruotsalainen tror därför på allt tätare band mellan de som producerar innehållet och de som konsumerar det, eftersom journalist och publik delar gemensamma intressen och har gemensamma värderingar. – Det skapar en ny samhörighet mellan journalisten och publiken. Mer innehåll produceras tillsammans och artikelidéerna kommer till exempel från gemensamma Whatsapp- eller Facebookgrupper där man samlas kring samma intressen. HAN SÄGER ATT DET kan låta demokratiskt och bra att andra som delar samma intressen bidrar till nyhetsskapande. – Samtidigt är det bara ett litet fåtal som verkligen deltar, till exempel med att uppdatera Wikipedia. Det finns en risk att det är de välbärgade med starkt kulturellt och socialt kapital som deltar i det journalistiska samfundet. Det kan öka skillnaden mellan människor, så att den kvalitativa journalistiken blir något för eliten. EN INTERNATIONELL trend är att mediernas digitala reklamfinansiering minskar. – En del av de nischade nyhetssidorna är gratis eller delvis reklamfinansierade. Men ofta får de sina Vi kommer att se allt mer riktat nyhetsinnehåll. Juho Ruotsalainen, framtidsforskare »»– Den som har råd prenumererar på kvalitativ journalistik medan andra får nöja sig med mindre nogräknade medier och inlägg, säger Juho Ruotsalainen, framtidsforskare med fokus på journalistik och medier vid Åbo universitet. ALLT MER SPLITTRAD NYHETSVÄRLD. Riktat innehåll blir allt vanligare i framtiden. Det kan öka skillnaden mellan människor, så att den kvalitativa journalistiken blir något för eliten, säger den framtidsforskare som ÅU har talat med i samband med tidningens 200-årsjubileum. JUHO RUOTSALAINEN. Framtidsforskaren säger att allt mer nischade journalistiska nätpublikationer riktar sitt innehåll till en smalare och snävare, men desto mer intresserad publik.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=