SEURAKUNTASANOMAT

www.salonseurakunta.fi 5 • Henkilömäärärajoitukset eivät koske jumalanpalveluksia. Osallis- tuthan vain terveenä. Huolehditaan yhdessä hyvästä terveystur- vallisuudesta. • Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskut sankarihaudoilla jumalanpalve- lusten yhteydessä. Juhlallisuuksista tarkempaa tietoa viikkoilmoi- tuksissa ja verkkosivuilla. • Joulunajan jumalanpalvelukset s. 16. Halikon kirkossa • 28.11. Messu klo 10. Lounas ja perhepäivä ilmoittautuneille seurakuntatalossa. • 5.12. Messu klo 10. • 6.12. Itsenäisyyspäivän juma- lanpalvelus klo 10. • 19.12. Messu klo 10. • 9.1. Iltamessu klo 18. • 16.1. Messu klo 10. • 23.1. Messu klo 10. • 30.1. Iltamessu klo 18. Kiikalan kirkossa • 28.11. Messu klo 10. • 6.12. Itsenäisyyspäivän juma- lanpalvelus klo 13. • 19.12. Messu klo 10. • 23.1. Messu klo 10. Kitulan seurakunta- keskuksessa • 5.12. Messu klo 13. • 16.1. Messu klo 10. • 30.1. Messu klo 10. Kiskon kirkossa • 28.11. Messu klo 10. Yhteissyn- tymäpäiväjuhla ilmoittautuneil- le seurakuntakodissa. • 6.12. Itsenäisyyspäivän juma- lanpalvelus klo 10. • 16.1. Messu klo 13. • 30.1. Messu klo 10. Kuusjoen kirkossa • 28.11. Perhemessu klo 12. Riisipuuroa seurakuntatalossa. • 16.1. Messu klo 10. • 30.1. Tuomasmessu klo 17. Muurlan kirkossa • 28.11. Adventtivesper klo 18. • 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10. • 23.1. Messu klo 10. Perniön kirkossa • 28.11. Hoosiannakirkko klo 10. • 5.12. Messu klo 10. • 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10. • 19.12. Messu klo 10. • 22.12. Kehitysvammaisten joulukirkko klo 13. • 16.1. Messu klo 10. • 23.1. Messu klo 10. Perttelin kirkossa • 28.11. Messu klo 10. • 6.12. Itsenäisyyspäivän juma- lanpalvelus klo 10. • 6.12. Partiolaisten lupauksenan- tokirkko klo 14. • 19.12. Kauneimmat joululaulut -messu klo 10. • 9.1. Messu klo 10. Salon kirkossa • 28.11. Tuomasmessu klo 17. • 5.12. Messu klo 17. • 11.12. Venäjänkielinen joulu- hartaus klo 15. • 9.1. Vauvakirkko klo 17. • 16.1. Messu klo 17. • 23.1. Messu klo 17. • 30.1. Messu klo 17. Suomusjärven kirkossa • 6.12. Itsenäisyyspäivän juma- lanpalvelus klo 10. Särkisalon kirkossa • 28.11. Hoosiannakirkko klo 10. • 6.12. Itsenäisyyspäivän juma- lanpalvelus klo 10. • 16.1. Messu klo 13. • 30.1. Messu klo 13. Uskelan kirkossa • 28.11. Messu klo 10. • 6.12. Itsenäisyyspäivän juma- lanpalvelus klo 10. • 12.12. Messu klo 10. • 9.1. Messu klo 10. • 30.1. Messu klo 10. Vaskion kirkossa • 9.1. Messu klo 13. Metsäkirkkoja • Perttelissä la 11.12. klo 15 Tol- pan metsässä, Lemmenpolun varrella. Autot jätettävä Lem- menpolun alkupäähän Kuus- joentien puolelle, tulet joh- dattavat perille. Järj. Perttelin pohjoinen pienviljelijäyhdistys. • Kuusjoen metsästysmajalla la 18.12. klo 17. Oma lyhty mu- kaan! Järj. Kuusjoen metsästys- seura ja Maa- ja kotitalousnaiset. Tervetuloa kirkkoon! MARTTI SANTAKARI RIITTA KOIVISTO I llan harjoituksissa Muurlan kirkkokuoro on siis ikään kuin tietöissä? – Otanko mä tän liian al- haalta? – Mennään tää pätkä vielä ker- ran! Ja sitten mennään. Sopraanot, altot, ”Hanski” ja bassot vuoron- perään. Työn alla on Armas Maasalon Adventtivesper, jonka esittämi- nen on kuoron monivuotinen en- simmäisen adventin illan perinne. ”Kyllä se niin rakas on” Ennen harjoitusta kaksi konka- risopraanoa kertoi teoksesta. Kummallakin vesperin esitysker- toja on kymmeniä. Pirkko-Liisa Lehdon mielestä hienointa teoksessa on urkujen al- kusoitto. Se on niin juhlava. Ja sen jälkeen kuoro pääsee aloittamaan Tie tehkää tulla Herran . Irmeli Wahlberg arvelee, että miesten mielestä varmaan Hoo- sianna on hienoin. Se miesten aloitus onkin hieno! Nuottia selaamalla muistuvat muutkin kohdat elävästi mieleen: – Tuossa on se rytmitys vähän vaikea… – Tota naiskuoron alkua joskus kauhistuin, kun siinä on vain tolla- nen lyhkänen alkusoitto. – Hieno toi, kun pappi aloittaa psalmin ja kuoro vastaa. Se on vuoropuhelua! – Tästä tulee semmonen jou- lun tuntu, kun tätä alkaa laula- maan. Siinä on tunnelma, että ”nyt se tulee, nyt tästä se lähtee”. Sitten ei kauan kestä, kun harjoi- tellaan joululauluja ja sen jälkeen on kauneimmat joululaulut ja aat- to ja joulupäivä ja siihen se sitten loppuu. Harjoitus on aina tarpeen Harjoituksissa selviää, että kuoro- laisista melkein kaikki ovat laula- neet vesperiä ainakin joskus en- nenkin. Tänään kuoroa harjoittaa varajohtaja, kiskolainen Tuula Seppä . Aloitetaan alun kuorolaululla ja jatketaan niillä osilla, joilla kuoro vastaa papin laulamiin johdan- toon ja kunniaan ja psalmiosiin. Tutut virret, joihin seurakuntakin osallistuu, hypitään nyt yli. – Mennään tää Herra Sebaot vielä kerran! – Eikun just hyvä, että otetaan monta kertaa! Hoosiannan kuoro laulaa äänis- sä, mutta kirkossa seurakunnal- la on aina ollut tapana yhtyä tut- tuun lauluun mukaan. – Paljonko kello on, joku huo- lehtii. – Eikun tää läpitte ja sit vasta kotiin! Naiset jäävät vielä harjoitte- lemaan omaa kolmiäänistä lau- luaan. Bassot pääsevät kotiin. Tuttu ja vuoro- vaikutuksellinen teos Tenoria laulava Hanski eli Han- nu Lehtinen jää vielä juttelemaan vesperistä, joka on hänellekin tut- tu miltei ulkoa osaamiseen asti. Hän sanoo musiikin olevan hänel- le luontaisin tapa osallistua seura- kunnan elämään. – Kuorossa laulaminen on yh- dessä tekemistä, ja on hienoa saa- da äänet soimaan yhteen. – Mikään osa ei ole hienoin – tai naisten kuoro-osuus on kyllä hieno – mutta keskeistä on se, et- tä kuorolla, liturgilla ja seurakun- nallakin on kaikilla oma osansa. – Vesper juhlistaa kirkkovuoden alun, ja joulun odotus alkaa siitä. – Odotus on se hienoin aika. Kaikki hyvä on vielä tulossa. Tie tehkää tulla Herran! Muurlan kirkkokuoro harjoittelee Armas Maasalon Adventtivespe- riä Muurlan kirkkoon sunnuntaiksi 28.11. klo 18. Maasalo on teh- nyt myös laulun Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa, ja musiikiltaan samanhenkinen on vesperkin: sen on sanottu sisältävän romantii- kan ajan nostalgiaa, kaunista, ylevää ja juhlavaa kirkonmenoa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=