SEURAKUNTASANOMAT

Miiminuoret Madridissa s. 14-15 Asetu ehdolle seurakunta- vaaleissa s. 12 Sofian puhuttelevat kuvat s. 5 ”Jo joutui armas aika…” KUVA: KATJA NURMIO 3/2022 www.salonseurakunta.fi 4.6.2022

2 3/2022 Kollehtarukous Jeesus sanoi: ”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta” (Joh. 15:26). Olemme käymässä helluntaihin, Pyhän Hengen vuodattamisen juhlaan, jota kirkon syntymäpäiväksikin kutsutaan. Useimmille on virsi ”Totuuden Henki, johda sinä meitä” tuttu. Virsi liittyy mielikuvissa useimmiten kouluvuoden alkamiseen. Epäilemättä on ajateltu, että juuri koulunkäynti ja opiskelu edustavat erityistä totuuden etsintää, johon pyydetään johdatusta. Nykyisessä informaatiotulvassa, johon liittyvät hybridivaikuttaminen, disinformaatio, propaganda, valeuutiset, maksetut somevaikuttajat, salaliittoteoreetikot jne. joudutaan entistä enemmän käyttämään lähdekritiikkiä ja halua nähdä informaation peitettyjä intressejä. Joskus todetaankin, että totuus on kaivettava esiin. Raamattu puhuu paljon totuudesta. Silloin ajatellaan totuutta varsin laajasti; ei ainoastaan totuutta teoreettisena suureena, tai erehtymättömänä opinkappaleena, tai itsestään selvänä tosiasiana. Paremminkin siinä yhdistyvät sellaiset totuuteen liittyvät sanat kuin ”totuus”, ”totuudellisuus” ja ”todellisuus”. Mielenkiintoinen on Johanneksen evankeliumin kuvaus, jossa Pilatus kysyy Jeesukselta: ”Mikä sitten on totuus” (Joh. 18:38). Pilatus ei ymmärtänyt, että Totuus seisoi hänen edessään. Totuus saattoi olla henkilökin. Raamatulle onkin ehkä vieras sellainen ajatus, että jokin asia voisi olla teoriassa totta, mutta ei toimi käytännössä. Totuus ja elämä kuuluvat yhteen. Siksi totuus, totuudellisuus ja todellisuus nivoutuvat yhteen. Kun Raamatussa puhutaan elämisestä totuudessa, jopa totuuden tekemisestä, ajatellaan siinä todellisuuden avointa ja rehellistä kohtaamista. Kysymys on ehkä siitä, miten todellisuus ymmärretään ja kohdataan. Elämmekö miellyttävässä harhassa oman maailmankuvan ideologisessa viitekehyksessä, vai olemmeko valmiina kohtaamaan todellisuuden sellaisena kuin se ei ehkä vastaakaan omia mielikuviamme? Onko elämänasenteemme pyrkimystä totuudellisuuteen? Ei siis vain totuuden etsimiseen, vaan elämiseen totuudessa. Totuudessa, joka evankeliumin mukaan ilmenee Hänessä, jonka Pilatus ei ymmärtänyt olevan Totuus, ja joka haastoi ympäristönsä radikaaleihinkin uudelleenarviointeihin, ennakkoluulottomuuteen ja rakkauteen. Helluntain odotus on juuri oikea aika pysähtyä hetkeksi totuuden, totuudellisuuden ja todellisuuden äärelle. Kun tässä lehdessä on jälleen esillä kesän ohjelmaa, iloitsemme siitä, että kokoontumisrajoitukset eivät estä yhteen tulemista. Kesä on hyvää aikaa tutustua omaan seurakuntaan laajasti, kulkea ja osallistua. Toivotan kaikille virkistävää ja kaunista kesää. Timo Hukka kirkkoherra Totuuden tekemisestä Pääkirjoitus TIMO VIITANEN Jokaisen jumalanpalveluksen alkupuolella, jossain siinä yhteisen ripin ja raamatunluvun välimaastossa, on pieni ja tiivis rukous, joka menee nopeasti ohi. Kirkkokäsikirjassa sen otsikkona on ”päivän rukous”. Onko tällä ”päivän pizzalla” jotain sanottavaa kirkon penkissä istuvalle? Mitä iloa siitä on? Tämä rukous on nimeltään kollehta, ja se on vanha kristillinen rukousmuoto. Ei ole täysin varmaa tietoa, mistä rukouksen nimi (lat. collecta) on peräisin, mutta rukouksen paikka messun alussa viittaa siihen, että se ”kokoaa” eri suunnilta tulleen seurakunnan yhteiseen rukoukseen. Samalla se myös kokoaa päivän messun teemat yhteen. Kollehtarukouksen paras puoli on kuitenkin se, että se on määrämuotoinen rukous. Omassa hengellisessä perinteessämme elää sitkeästi se taikausko, että vapaamuotoinen rukous on aina parempi, pyhempi ja ”hengellisempi”. Joskus onkin, mutta ei läheskään aina. Määrämuoto voi nimittäin opettaa meitä rukoilemaan. Kollehtarukous vastaa muodoltaan hyvin rakennettua avustusanomusta. Se alkaa tietysti puhuttelulla: (1) kenelle anomus on osoitettu? Seuraava osa kertoo, miksi anomus on osoitettu juuri tälle taholle: (2) olette aiemminkin osoittaneet kiinnostusta tämäntyyppisen toiminnan tukemiseen. Sen jälkeen seuraa varsinainen pyyntö: (3) mitä pyydetään ja (4) mihin tarkoitukseen, ts. mitä tahdotaan saavuttaa. Viimeksi vielä (5) kiitokset jo etukäteen ja (6) suosittelijan nimi alle. Ei pitkää ja monisanaista jorinaa, vaan lyhyttä, ytimekästä ja täsmällistä. Esimerkkinä loppiaisen kollehta: (1) Kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan Herra. (5) Tänään kiitämme sinua valosta, joka (2) on syttynyt Kristuksessa maailman yöhön. (5) Kiitämme (2) kirkkaudesta, joka loistaa elämämme pimeyteen, ja rukoilemme: (3) Johdata kaikki kansat valoosi, (4) niin että saisimme kerran yhdessä ylistää sinua ikuisesti. (6) Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Rukous on samalla hyvä esimerkki siitä, miten kaikki osat eivät välttämättä tule vastaan juuri yksinkertaisen perusmallin mukaisessa järjestyksessä. Siellä ne silti ovat. Kaikkien rukousten ei tarvitse olla kollehtamuotoisia. Jokaiselle rukoilijalle on kumminkin joskus hyväksi pysähtyä miettimään, mitä pyytää, mihin tarkoitukseen ja millä perusteella. Jeesuksen mukaan rukouksiamme ei nimittäin kuulla sanojen lukumäärän perusteella, tuskin myöskään ”jeesusta per minuutti” -hurskauskalkyylin mukaan. Asia ja asenne ratkaisevat. UNSPLASH

3 www.salonseurakunta.fi HENKILÖSTÖUUTISIA • Diakonian kesätyöntekijöinä ovat aloittaneet Laura Yliluoma, joka työskentelee vanhustyössä Halikon alueella, sekä Nico Wigren, joka työskentelee pääasiassa keskustassa. • Kesäteologeina ovat tänä kesänä Mikael Suontausta ja Hanna Karppinen. • Nuorisotyön kesätyöntekijöinä ovat Essi Nurmi, Eetu Heikka, Rami Laaksonen, Hanna Virtanen ja Roosa Keski-Vähälä. • Hautausmailla on aloittanut 40 kausityöntekijää. Kesätyöntekijöitä on valittu 25. SUKKAKIITOS! Viime Seurakuntasanomissa pyydettiin kutomaan sukkia kastevauvoille. Nyt on ihania sukkia ja töppösiä pikkuvarpaille vaikka kuinka paljon. Kiitos kutojille! SEURAKUNTAVAALIT MARRASKUUSSA Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, ja niissä valitaan seurakuntamme luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ehdokasasettelu on alkanut ja jatkuu syyskuulle saakka. Tietoa löytyy tämän lehden sivulta 12. YHTEISVASTUUKERÄYS AUTTAA LAPSIA JA NUORIA Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen teemana on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Nämä lahjoitukset kartuttavat oman seurakuntamme keräystulosta: • Yhteisvastuutilaisuudet • MobilePay, numero 91757 • Verkossa osoitteessa yhteisvastuu.fi/ salo • Pankin kautta, viitteeksi Salon seurakunnan viitenumero 301770: Aktia FI82 4055 0010 4148 41 Nordea FI16 2089 1800 0067 75 OP FI14 5000 0120 2362 28 Tekstiviestilahjoitus numeroon 16588 menee yhteisesti nuorten hyväksi: • APU10 (10 €) tai APU20 (20 €) Keräyslupa RA/2020/639 AUTA KODEISTAAN PAENNEITA UKRAINALAISIA KIRKON ULKOMAANAVUN KAUTTA • Tekstiviesti APU20 (20 €) tai APU50 (50 €) numeroon 16499 • Lahjoita MobilePaylla numeroon 44533 • Tilisiirto FI33 1572 3000 5005 04, viitenumero: 2943 UNSPLASH Kesä on, siitä riemuitkaamme! Seurakuntamme tarjoaa monenlaista kesätoimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita! Tässä lehdessä kerromme kesäajan tilaisuuksista, ja tietoa toiminnasta on myös viikoittain ilmoituksissa Salon Seudun Sanomissa, Salonjokilaaksossa ja Perniönseudun Lehdessä. Ajantasainen tieto löytyy aina verkkosivuilta www.salonseurakunta.fi. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 25.5. Salon ja Martinkosken seurakuntien liitoksen. Molempien seurakuntien kirkkovaltuustot äänestivät liitoksesta 27.4. Salossa aloitteen puolesta äänesti 27 jäsentä, vastaan äänesti kolme. Martinkoskella liitos sai hyväksynnän äänin 6–5. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli käsitteli asian 11.5. Seurakuntaliitoksen myötä Martinkosken seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja liitetään osaksi Salon seurakuntaa 01.01.2023 lukien niin, että laajentuvan seurakunnan alueena on Marttilan, Kosken Tl ja Salon kuntien alueet. Nykyisen Martinkosken seurakunnan alueesta muodostetaan oma kirkkoalue. Laajentuvan seurakunnan nimi on Salon seurakunta. Laajentuvan seurakunnan kirkkoherrana on Salon seurakunnan kirkkoherra. Martinkosken seurakunnan kirkkoherra siirretään Salon seurakunnan kappalaisen virkaan. Martinkosken työntekijät siirtyvät Salon seurakuntaan ”vanhoina työntekijöinä”. Laajentuvan seurakunnan kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleissa syksyllä 2022. Seurakunnat pyytävät kirkkohallitusta määräämään, että ennen seurakuntaliitoksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin mahdollisista valituksista huolimatta. Seurakuntaliitos 1.1.2023 alkaen Ensi vuonna Salon seurakunnassa järjestetään 19 rippikouluryhmää, ja rippikouluun kutsutaan erityisesti vuonna 2008 syntyneet Salon seurakunnan jäsenet. Myös seurakuntaan kuulumattomat nuoret ovat tervetulleita rippikouluun! Leirejä vietetään Naarilan, Kesä-Angelan, Lammenjärven ja Reilan leirikeskuksessa sekä Juvankosken kesäkodissa. Lisäksi järjestetään kolme teemariparia, joihin ilmoittautuminen päättyi 18.5. Luovalla riparilla on vielä tilaa! Jos leirit eivät ole oma juttu, voi riparin käydä myös päiväriparina kesällä tai talvella. Päiväriparilla vietetään viikko yhdessä Salon keskustassa, mutta yöksi pääsee kotiin nukkumaan. Vuonna 2008 syntyneille seurakunnan jäsenille lähetetään kesän aikana kutsu rippikouluun. Postia kannattaa siis tarkkailla! Ne, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä ja haluavat kutsun, voivat olla yhteydessä rippikoulupappi Lasseen. Ilmoittautuminen rippikouluihin alkaa 17.8.2022 ja jatkuu 4.9.2022 asti osoitteessa www.salonseurakunta.fi/rippikoululaisille. Rippikouluun 2023? Seurakunnan diakoniatyö on saanut lahjoituksen Matti Sirenin testamentista. Testamenttirahastosta myönnetään avustuksia Kiikalan alueella asuville lapsiperheille ja yksinhuoltajille diakonisin perustein. Avustusta voi hakea lapsen tai nuoren harrastustoiminnan, koulunkäynnin, opiskelun ja/tai vaatetuksen kuluihin sekä yksinhuoltajille vanhemmuuden tukemiseen. Avustuksiin on jatkuva haku. Yhteydenotot diakoniajohtaja Sirkku Nivalalle p. 044 774 5297 tai sirkku.nivala@evl.fi. Avustuksia kiikalalaisille lapsiperheille ja yksinhuoltajille SEURAKUNNAN VIESTINTÄ Onnea ja siunausta kaikille koulunsa päättäville, ylioppilaille ja ammattiin valmistuville! PIXABAY SUVI LAAKSONEN

4 3/2022 MARJA ROIKO Salossa Leirisiskojen alaisuudessa toimiva sisuvartio Oravat juhlii tänä vuonna pyöreitä. Toiminnan aloitti aikoinaan Alli Topi, ja sisuvartion ensimmäinen kokous pidettiin tammikuussa 1972. Sisuvartio Oravat on ollut edelläkävijä sisupartiotoiminnassa Varsinais-Suomen alueella. Tässä hetkellä toiminnassa on mukana aikuisia Oravia kymmenkunta ja teini-Oravia 4–5. Ohjaajia on 2–3, ja leireillä ja tapahtumissa on mukana myös henkilökohtaisia avustajia. Erityistä tukea toiminnassa Sisupartiolaiset tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä, ja siinä tarvitaan aikuisen tukea. Oravat kokoontuvat 1–2 kertaa kuukaudessa ja lisäksi leireilevät Merisalossa ja Naarilassa. He ovat osallistuneet yli kolmenkymmenen vuoden ajan Varsinais-Suomen Partiopiirin sisujaoston järjestämiin Simon päiviin ja partiotaitokisa Kurnunkierros-tapahtumaan. Sisuvartio on myös osallistunut partiolaisten kevätparaatiin Turussa ja vieraillut mm. Someron sisuvartiossa. Sisuvartio Oravissa on ollut partiolaisena mukana alusta saakka Ulla Topi. Hän on Lounais-Suomen Partiopiirin Sisualueen (entinen Varsinais-Suomen Partiopiirin sisujaosto) edustaja ja kouluttautunut myös partiojohtajaksi. Aitoa elämistä tässä hetkessä Raimo ”Rape” Järveläinen on ollut sisuvartion ohjaajana vuodesta 1987 lähtien. Tällä hetkellä ohjaajina toimivat myös Hanna Lehtonen ja Timo Sjöblom. Rape aloitti sisupartion ohjaamisen heti tullessaan töihin seurakuntaan nuorisotyönohjaajaksi. – Kun aloitin työni, minulla oli kokemusta partiotoiminnasta, mutta ei vahvaa tietämystä vammaispartiotoiminnasta, hän kertoo. – Minut laitettiin heti sisupartioleirille Merisaloon ja siitä se lähti! Rape kertoo, että häntä on kantanut sisupartiotyössä partiolaisten aitous, joka on kaikessa aina läsnä. Kukaan ei murehdi omaa vammaansa, vaan elää arkipäivää täysillä. – Kun itketään niin itketään ja kun riemuitaan niin riemuitaan kunnolla. He eivät esitä mitään, vaan elävät aidosti tässä hetkessä. – He innostuvat aina toistensa onnistumisista, eikä heillä koskaan ole riitaa tai toisten aliarviointia. Rape kertoo, että sisupartiolaisissa korostuu aina jokin taito, joka on ylitse muiden. – Joku on taitava piirtäjä, toisella taas on erittäin hyvä muisti. Sisupartiolaisille ei ole olemassa omaa ohjelmaa partiotoimintaan, vaan heidän kanssaan sovelletaan yleistä partio-ohjelmaa. – Opettelemme peruspartiotaitoja kuten ruoanlaittoa, leipomista, ensiapua, liikennesääntöjä, suunnistusta ja kädentaitoja, Rape kertoo. Aikuisten sisupartiolaisten kanssa kokoontumisissa lähinnä jutellaan ja vaihdetaan kuulumisia, juodaan kahvia ja syödään keksiä. Teinien kanssa on oltava enemmän tekemistä ja touhua. – Paljon jutellaan kaikkien kanssa. Joitakin asioita käsitellään syvällisemmin, jos ne ovat herättäneet pelkoa ja ahdistusta, Rape kertoo. – Esimerkkinä tällä hetkellä Ukrainan sota. Kaikenlaisia kommelluksiakin on jäänyt vuosien saatossa mieleen. Esimerkkinä Rape mainitsee lättyillan, jossa maidon tilalle olikin tullut ostettua jogurttia. Siitä vasta riemu nousi! Rapen vaimo Markka sattui kävelemään partiokolon ohi ja Oravat huusivat hänelle yhteen ääneen: ”Rapen vaimo, Rapen vaimo! Rape on ostanut jogurttia!”. Ja iloiset naurut päälle! – Tätä on muisteltu kauan! toteaa Rape hymyillen. Sisukkaita Oravia jo 50 vuotta Sisupartion sammakkomerkki on kansainvälinen. Siinä on jalussolmu kuvaamassa paksumman köyden ja ohuemman köyden yhdessä muodostamaa vahvaa solmua. Jalussolmun keskellä on sisukkuudesta kertova sammakko. Sisutarina kertoo, kuinka kaksi sammakkoa tipahtivat kerma-astiaan. Toinen sammakoista koki nesteen oudoksi uida, luovutti ja hukkui. Toinen sammakko räpiköi, räpiköi ja räpiköi kunnes kerma muuttui voiksi, jonka päältä sammakko pääsi hyppäämään pois astiasta ja pelastui. Sisuvartio Oravat osallistui toukokuussa partiokisa Kurnunkierros-tapahtumaan Mahlakankareella. Kuvassa aikuisia Oravia, teini-Oravia ja ohjaajia. Kuvassa ovat ohjaajat Rape Järveläinen (takarivissä keskellä) ja Hanna Lehtonen (takarivissä oikealla) sekä sisuvartion pitkäaikainen jäsen Ulla Topi (eturivissä toinen oikealta). Partiokisassa kierrettiin omassa ryhmässä erilaisia rasteja ja ratkaistiin tehtäviä.

www.salonseurakunta.fi 5 RIITTA KOIVISTO Pääsiäisen tienoilla saattoi Perttelin kirkossa katsella Ukraina-aiheisia kuvia. Sofia Maleike-Ruohola oli puhunut tauluistaan aluekappalainen Suvi Laaksoselle, ja pieni näyttely järjestyi heti. – Tässä kohtaa kirkko osoittautui joustavaksi eikä ollenkaan byrokraattiseksi, Maleike-Ruohola kiittää. Jos kuvat olisivat joutuneet jonottamaan galleriapaikkaa, ne olisivat päässeet näytille ehkä vuoden päästä. Nyt kuvat saivat tulla nähdyksi heti tuoreeltaan, herättää tunteita, ajatuksia ja liittyä katsojien elämäntarinoihin. Ja oma tarinansa on niiden tekijälläkin. ”Elämä on kertakäyttötuote” Kolme vuotta sitten Maleike-Ruohola oli laittamassa äitiään arkkuun. Se oli pysähtymisen hetki: – Arkkuun ei pantu rahaa, hän huomasi ajattelevansa. – Aikaa ei ole rajattomasti. – Jokainen haaveilee terveestä ja aktiivisesta eläkeläiselämästä, mutta joskus elämä laittaa toiset suunnitelmat tilalle. Jos haluaa muutosta, se on tehtävä silloin, kun se on mahdollista. – Mitä haluan? Kuvien tekeminen on kuulunut Sofian elämään jo kouluaikana, mutta uraa hän ei sen varaan ollut uskaltanut miettiä, vaan halusi taloudellisesti turvatumman tulevaisuuden ja suuntautui pian lääkärin opintoihin. Uran viimeiset kolme vuotta hänen työpaikkansa oli Kelassa ylilääkärinä ja 30 asiantuntijalääkärin esimiehenä. – Esimiehen työhän on täyttä byrokratiaa. Hallintovalituksia ja niihin vastaamista. Myönnetään lomia ja rekrytoidaan. Kuvien tekemisen puolta hän ajatteli toteuttavansa erityisesti kodissaan Perttelissä vanhalla ratsutilalla, jota hän on miehensä kanssa yli 10 vuoden ajan kunnostanut. – Visuaalinen hahmottaminen on kivaa. Sisustuksen väriharmoniat ja seinämaalausten kuviot… Mutta toisaalta alkoi houkuttaa opiskella taiteen teoriaa ja periaatteita eikä edetä vain yrityksen ja erehdyksen kautta. Syntyi suunnitelma opintovapaasta. – Olen varma, että vaikka olisin ollut jossain muuallakin töissä niin ihan tämä sama prosessi olisi käynnistynyt. Lääkäristä taiteen opiskelijaksi Työnantaja hyväksyi opintosuunnitelman kaksivuotiselle vapaalle. Aika on nyt puolivälissä. Aloitus oli melkoinen loikka. – Perjantaina olin ylilääkäri, mutta maanantaina en mitään. ”Ei mitään” tarkoittaa, että Maleike-Ruohola istui lukioikäisten nuorten kanssa kuvataidelinjalla kansanopistossa. Opintoja on menossa myös avoimessa yliopistossa sekä Turussa että Lapissa. Luentoja, kotiläksyjä ja tenttejä, harjoitustöitä ja omien kuvien näkyväksi saattamista. Liittymistä taideyhteisöihin ja uusia ideoita. – Ihan kokopäivätekemistä. – Kyllä tästä on ihan selvästi reitti avautunut. Pystyn toimimaan kuvia tekemällä ja kommunikoimaan sillä tavalla muitten ihmisten kanssa. Hyvä kuva puhuttelee Ukrainan sota alkoi helmikuussa. Maleike-Ruohola kertoo ahdistuneensa uutisista aluksi aika tavalla. Hän havaitsi myös, miten Facebookissa ihmisten kuviin alkoi ilmestyä sinistä ja keltaista ja rauhankyyhkysiä oliivipuunoksat suussaan. Mutta miksi pulleita ja hyvinvoivia rauhankyyhkysiä? Eihän rauhankyyhkynen voi hyvin! Oli kauhea tarve tehdä jotakin. –Minulla oli juuri uusia grafiikan syväpainovärejä ja paperia, mutta ei prässiä. Painoin ensimmäiset kuvat kodin mankelilla. Laitoin paperit ja sapluunat ja muut pyyhkeiden sisään ja pyöritin mankelia pari kierrosta ja sain kuvat ihan onnistumaan. Ei niistä näy, millä painohärvelillä ne on tehty, mankelissa on kova paine siinä kahden telan välissä. Perttelin kirkon näyttelyssä jotkut halusivat kertoa millaista oli, kun Suomi oli sodassa ja millaista, kun isä palasi kotiin. – Itselle tuli olo, että kuvat olivat oikeassa paikassa oikealla hetkellä. Ihmiset kaipasivat foorumia tai tilaisuutta vaihtaa jonkun kanssa ajatuksia sodasta. – Se, että yhdessä kokoonnutaan asian äärelle, antaa rohkeutta olla hyvän puolella. Kesällä Ukraina-kuvia voi nähdä Kuusjoen kivimakasiinissa. Puhuminen tai kirjoittaminen ei ole ainoa tapa kommunikoida ihmisten kanssa, Maleike-Ruohola tähdentää. Tarinat esiin! Lääkärin ja taiteilijan tehtävien erilaisuus on mietityttänyt Sofiaa. Lääkäri kohtaa ihmisiä, mutta hänen työnsä jättää tarinat näkymättömiin vaitiolovelvollisuudenkin takia. Kuvataiteilijana on lupa tuoda näkyväksi kaikkea sitä, mikä ansaitsee tulla nähdyksi. – Nyt suunnittelen meidän vanhaan väentupaan naismuotokuvien näyttelyä, jossa näen yhdenlaisen jatkumon omalle tekemiselle. – Hyvä kuvahan on sellainen, että kun menet sen eteen, niin se alkaa toimia peilinä ja alat reflektoida omaa sieluasi. Ja kun näet saman kuvan uudestaan, niin hämmästykseksesi huomaat, että nyt sinulla onkin ihan uudet ajatukset. Tulevaisuudessa syntyy toivottavasti uusia kuvia, jotka löytävät uusia paikkoja tulla nähdyksi. – Olen tehnyt tarkoituksella positiivisen kuvan, koska koen, että ihminen ei jaksa ilman toivoa. Tässä rauhankyyhky nousee tuhkasta kuin Feeniks-lintu, Sofia kertoo. Unelmana keskustelevat kuvat Sofia Maleike-Ruohola työsti kuvia symbolien kautta. Oikealla olevasta löytyvät Ukrainan värit tahriintuneena mutaan ja vereen. On yksi haavoittunut kyyhkynen ja kaksi paikalle tullutta. Verinen käsi ja suojaavat kädet. – Tietynlainen sekavuuskin on haettua. Sotatilanteet ovat usein vähän sekavia.

3/2022 6 Seurakunnan leirikeskuksissa on tänäkin kesänä avoimia saunailtoja, joihin ovat kaikki tervetulleita uimaan, saunomaan, viettämään mukavaa kesäiltaa sekä heittämään arkihuolet hetkeksi nurkkaan. HALIKON KESÄ-ANGELASSA Angelantie 77 Lossimatkan takana sijaitsevan Angelniemen Kesä-Angelan sauna on lämpimänä 8.6. lähtien aina syyskuun loppuun saakka keskiviikkoisin klo 17.30–20. Vain juhannusviikolla ei saunota. Saunomisen ja uimisen ohella voi grillailla omia grillattavia. Tarjolla on myös pullaa, keksiä, kahvia, teetä ja mehua 1 €:n hintaan. Iltahartaus pidetään noin klo 19.30. – Ti 5.7. Lähetyksen Suvi-ilta klo 18.30 alkaen (sauna klo 17). – Ke 31.8. Siioninvirsiseurat takkatuvassa klo 19 alkaen (sauna klo 17.30). LAMMENJÄRVELLÄ KIIKALASSA Hyyppäräntie 330 Myös Lammenjärvellä saunaan ja uimaan pääsee jo kesäkuussa. Puhdasvetinen lampi sekä luonnonkaunis harjumaisema kauniine luontopolkuineen tarjoavat hienot puitteet virkistymiseen ja yhdessäoloon 14.6. lähtien tiistai-iltaisin klo 17.30–20 ainakin 2.8. saakka (ei 12.7.). Lammenjärvelläkin on grillausmahdollisuus omin grillattavin. Myös kahvia ja mehua on tarjolla. NAARJÄRVEN RANNASSA NAARILASSA Naarilantie 369 Naarilan rantasaunalla on mahdollisuus viettää kesäiltaa kolmena heinäkuun ja kolmena elokuun iltana. Muistiin kannattaa laittaa seuraavat ajankohdat: ma 4.7. * ti 12.7. * ma 25.7. * ti 2.8. * ti 16.8. * ti 23.8. Sauna on lämpimänä klo 17–20. Nuotiopaikka (metsäpalovaroituksen salliessa) ja grillikota ovat käytettävissä; paikoilla voi grillata omia grillattavia tai paistaa lettuja omasta taikinasta. Hartaus pidetään illan päätteeksi klo 19.45 rannassa ja huonolla säällä navetan ylisillä ruuhikirkossa. PERNIÖN REILASSA Kuivastontie 351 Perniön leirikeskuksessa Ervastonlahden rannalla saunotaan 13.7.–31.8. keskiviikkoisin klo 17–20. Luvassa on vapaata yhdessäoloa, saunomista ja uimista oman aikataulun mukaan. Myynnissä on kahvia, pullaa ja makkaraa lähetystyön hyväksi. Hartaushetki pidetään klo 19. PERTTELIN JUVANKOSKELLA Juvankoskentie 212 Juvankosken tunnelmallinen pieni sauna lämpiää heinäkuun puolivälistä syyskuun puoliväliin (15.7.–16.9.) perjantaisin klo 17–20. Aitokiuas vaatii lämmittäjältään aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta antaa pehmeät, lempeät löylyt. Juvankosken saunaillat toimivat vapaaehtoisvoimin. Saunalämmittäjät huolehtivat myös kahvituksesta, ja kahviraha menee Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankille. Saunailloissa ei ole virallista ohjelmaa, mutta aina välillä joku saattaa innostua vaikkapa musisoimaan. Juvankoskella sielua hoitaa saunan ja vilvoittavan veden lisäksi upea, historiallinen ympäristö ja taustalla kohiseva koski. Taas saunotaan! Juhannusaattoa juhlitaan perjantaina 24. kesäkuuta Salon seurakunnan kolmessa leirikeskuksessa. JUVANKOSKI Juvankoskentie 212 Juhannussalon rakentelua, yhteislaulua, saunomista, makkaran- ja letunpaistoa, arpajaiset ja muuta perinteistä ohjelmaa on tarjolla Juvankosken kesäkodin juhannusjuhlassa, joka alkaa juhannussalon rakentamisurakalla klo 15 ja päättyy iltahartauteen ja lipunnostoon klo 18. Juvankosken rento tunnelma sopii kaikenikäisille. Paikalla voi olla alusta loppuun tai liittyä mukaan silloin, kun se omaan aikatauluun parhaiten sopii. Tätä juhlaa tehdään yhdessä eli vapaaehtoisia tarvitaan rakennuspuuhien lisäksi makkaran- ja letunpaistoon. Kukkia ja muuta salon koristeluun soveltuvaa materiaalia voi halutessaan tuoda tullessaan. Arpajaispalkintojakin otetaan vastaan. NAARILA Naarilantie 369 Naarilan leirikeskuksessa Naarjärven rannalla juhannussaunaan ja uintipuuhiin pääsee klo 16 alkaen. Puffetti on avoinna koko illan. Monenmoista ohjelmaa on sekä ulkona että sisällä klo 17 alkaen. Onneaan voi myös kokeilla onnenpyöräarpajaisissa. Lipunnosto ja juhannushartaus on klo 18. Mikäli sää sallii, kokoonnutaan rantaan ihastelemaan kokkoa klo 20. Illan päättää iltavirsi. Naarilan juhannukseen on bussikuljetus: Bussi 1: 16.00 Vaskion Sale – 16.10 Halikon kirkon parkkipaikka – Ruuhikoskenkatu – Ristinkedonkatu – Sepänkatu – Turuntie – 16.30 Salo/srk-talo – 17.00 Naarila. Bussi 2: 17.30 Salo/srk-talo – 17.50 Naarila. Paluulähtö Naarilasta viimeistään klo 21. Meno-paluu 5 €/henkilö, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. PERNIÖN REILA Kuivastontie 351 Perniön leirikeskus Reilassa sauna on kuumana klo 17 alkaen. Lipunnosto on klo 18, jonka jälkeen aukeaa kahvila. Illan aikana on luvassa ohjelmaa, arpajaiset, grillimakkaraa ja hartaus. Illan tuotto menee Perniön nimikkolähetin Sari-Johanna Kuittilon työn tukemiseen. Ilta päättyy klo 21. Seurakunnan leirikeskuksissa lämpiävät saunat jälleen kesällä. Tervetuloa viihtymään yksin, kaverin tai koko perheen kanssa! UNSPLASH Tervetuloa nauttimaan keskikesän juhlasta juhannusaattona! Keskikesän juhlintaa PIXABAY

Jumalanpalvelukset kirkoissa 7 www.salonseurakunta.fi Kesällä jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä pidetään muuallakin kuin kirkoissa, esimerkiksi luonnon keskellä. Nämä tilaisuudet sopivat vaikka kesäretkikohteiksi! KESÄKUUSSA • Su 5.6. Suvivirren sunnuntain kansanlaulukirkko klo 12 Kiskon Pappilanniemessä. • Su 12.6. Kesähartaus klo 13 Vaskion saarnahuoneen muistokivellä, Vaskiontie 1016. • Su 12.6. Kesäkirkko klo 12 Kaukurin rukoushuoneella Kiskossa, Kaukurintie 489. • La 25.6. Kansanlaulukirkko klo 12 Juvankosken kesäkodilla Perttelissä, Juvankoskentie 212. • La 25.6. Juhannuskirkko klo 10 Perniön punaisessa pappilassa, Lupajantie 7. HEINÄKUUSSA • La 2.7. Tiskarlan järvikirkko klo 17 Kuusjoen Vähäjärvellä, Järvitie 142. Järj. Tiskarlan pienviljelijäyhdistys. • Su 3.7. Kiikala-päivän kirkkohetki klo 12 Kiikalan kotiseutumuseon edustalla. • Su 10.7. Pyhäaamun hartaus klo 10 Kuusjoen vanhalla ruumishuoneella. • Su 10.7. Kesäkirkko klo 11 Trömperin kievarissa Hajalassa, Vanha Turuntie 1326. • Su 10.7. Luontokirkko klo 11 Särkisalon Slätholmassa. Yhteislähtö seurakuntakodilta klo 10.30. Sateella kirkossa. • Su 17.7. Sanajumalanpalvelus klo 10 Petun kartanossa, Petuntie 397. • Su 24.7. Hartaushetki klo 13 Vaskion perinnemäellä, Kavalontie 68. • Su 31.7. Sanajumalanpalvelus klo 10 Suomusjärvellä Laidikkeen vanhalla hautausmaalla, vanhan kirkon muistokiven luona. Kesäasukkaiden kirkkopyhä. Kahvit kotiseutumuseolla, järj. Suomusjärvi-seura. • Su 31.7. Sanajumalanpalvelus klo 10 Särkisalon Karhumäellä. ELOKUUSSA • Su 7.8. Hartaus klo 14 Angelniemen kirkkovahalla. Opastus paikalle lossin suunnasta Angelniemen kirkon risteyksestä. Reitti ei sovellu liikuntaesteisille. Kesäisiä kirkonmenoja Jumalanpalveluksen voi kuunnella sunnuntaisin klo 10 Järviradiosta taajuudella 102,9 MHz. Radiointi tulee kesällä joko Halikon tai Uskelan kirkosta. Jumalanpalvelus on mahdollisuus kuunnella myös nettiradiosta, joka löytyy seurakunnan verkkosivujen etusivulta. Seurakunnan YouTube-kanavalle tulee kesäaikanakin katsottavaksi jumalanpalveluksia ja Uskelan kirkon konfirmaatiojumalanpalvelukset striimataan. ANGELNIEMEN KIRKOSSA • 12.6. Messu klo 13. • 3.7. Messu klo 13. • 24.7. Messu klo 13. HALIKON KIRKOSSA • 5.6. Messu klo 10. • 12.6. Iltamessu klo 18. • 18.6. Konfirmaatiomessu (Kesän päivärippikoulu) klo 10. • 19.6. Konfirmaatiomessu (Kesä-Angela 1) klo 10. • 25.6. Juhannusmessu klo 10. • 26.6. Iltamessu klo 18. • 3.7. Messu klo 10. • 10.7. Konfirmaatiomessu (Kesä-Angela 2) klo 10. • 17.7. Messu klo 10. • 24.7. Messu klo 10. • 31.7. Konfirmaatiomessu (Kesä-Angela 3) klo 10. • 7.8. Messu klo 10. • 14.8. Reppukirkko klo 18. • 21.8. Messu klo 10. KIIKALAN KIRKOSSA • 19.6. Messu klo 10. Kesäasukkaiden kirkkopyhä. • 10.7. Messu klo 13. • 24.7. Messu klo 10. • 7.8. Messu klo 10. • 28.8. Messu klo 10. KISKON KIRKOSSA • 19.6. Messu klo 10. Kesäasukkaiden kirkkopyhä. • 17.7. Messu klo 17. • 31.7. Messu klo 10. • 14.8. Messu klo 13. KITULAN SEURAKUNTAKESKUKSESSA • 10.7. Sanajumalanpalvelus klo 10. Suomusjärvi-päivä. • 10.8. Kouluun lähtevien siunaaminen klo 17.30. KUUSJOEN KIRKOSSA • 12.6. Kesähartaus ja kesälauluja klo 14 Avoimet kylät -tapahtuman yhteydessä. • 24.7. Messu klo 10. Lähetyksen kirkkokahvit kirkkopihassa. • 7.8. Kitarakirkko klo 10. Kouluun lähtevien siunaaminen. Piknik kirkon pihamaalla. • 28.8. Messu klo 10. Lähetyksen kirkkokahvit kirkkopihassa. MUURLAN KIRKOSSA • 12.6. Messu klo 10. • 3.7. Messu klo 10. • 31.7. Messu klo 13. • 21.8. Messu klo 10. PERNIÖN KIRKOSSA • 19.6. Konfirmaatiomessu (Reila 1) klo 10. • 10.7. Konfirmaatiomessu (Reila 2) klo 10. • 14.8. Messu klo 10. PERTTELIN KIRKOSSA • 5.6. Messu klo 17. • 12.6. Konfirmaatiomessu (Juvankosken leiri) klo 12. • 3.7. Messu klo 10. • 17.7. Messu klo 10. • 24.7. Muistohartaus klo 12 Perttelissä 40 vuotta sitten hukkuneiden poikien muistolle. • 31.7. Messu klo 10. Piknik kirkon pihassa. • 10.8. Kitarakirkko klo 17. Kouluun lähtevien siunaaminen. • 14.8. Iltamessu klo 17. SALON KIRKOSSA Messu 5.6., 12.6., 19.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 7.8. ja 21.8. klo 17. SUOMUSJÄRVEN KIRKOSSA • 5.6. Messu klo 10. • 25.6. Sanajumalanpalvelus klo 10. • 14.8. Messu klo 10. SÄRKISALON KIRKOSSA • 5.6. Messu klo 10. Meren uhrien muistaminen. • 14.8. Messu klo 13. • 28.8. Messu klo 11. Yhteisvastuun juhlalounas. TEIJON KIRKOSSA • 31.7. Messu klo 13. USKELAN KIRKOSSA • 12.6. Messu klo 10. • 18.6. Konfirmaatiomessu (Vaellusrippikoulu) klo 10. • 19.6. Konfirmaatiomessu (Naarila 1) klo 10. • 26.6. Messu klo 10. • 3.7. Konfirmaatiomessu (Naarila 2) klo 10. • 10.7. Konfirmaatiomessu (Naarila 3) klo 10. • 17.7. Konfirmaatiomessu (Naarila 4) klo 10. • 31.7. Konfirmaatiomessu (Naarila 5) klo 10. • 7.8. Konfirmaatiomessu (Luova ripari) klo 10. • 14.8. Messu klo 10. • 28.8. Diakonian juhlamessu klo 10. YLISKYLÄN KIRKOSSA • 24.7. Messu klo 13. KOULUUN LÄHTEVIEN SIUNAAMINEN Tulevia ekaluokkalaisia siunataan elokuussa koulutielle kotikirkoissa. Seuraa verkkosivuja sekä viikkoilmoituksia lehdissä! MUISTOHARTAUS Heinäkuussa tulee kuluneeksi 40 vuotta tragediasta, joka kosketti monia pertteliläisiä. Kolme poikaa hukkui silloin Perttelin Hiidessä jokeen. Vaikka tapahtumasta on aikaa paljon, nousee se edelleen pertteliläisten puheissa esiin. Vuosi sitten tuli idea, että Perttelissä voitaisiin pitää pieni hartaus tapahtuman muistoksi. Nyt kaikille avoin hartaus on su 24.7. klo 12 Perttelin kirkossa. DIAKONIAN JUHLAMESSU Tänä vuonna on kulunut 150 vuotta ensimmäisestä diakonissavihkimyksestä Suomessa ja vietetään diakonian juhlavuotta. Diakonian juhlamessu pidetään su 28.8. klo 10 Uskelan kirkossa. Messu radioidaan Järviradion taajuudella 102,9 MHz ja se on katsottavissa seurakunnan YouTube-kanavalla. Angelniemen kirkkovahalla on hartaus elokuussa. Laidikkeen muistokivellä Suomusjärvellä pidetään jumalanpalvelus heinäkuussa. ALEXANDER AMINOFF SEURAKUNNAN VIESTINTÄ

8 3/2022 Lapsille, lapsiperheille, koululaisille TELAKAN KESÄKESKIVIIKKO Nuortentilan avoimet ovet kesäkeskiviikkoisin klo 15–18 Salon kirkon sivusalissa, Kirkkokatu 7. Paikalla seurakunnan työntekijä. LAUTAPELIPÄIVÄ Su 12.6. klo 10–18 Paunalan seurakuntakodissa, Sillanpäänkatu 5. Yhteistyössä Sumppi ry:n kanssa. Tervetuloa mukaan pelailemaan ja tutustumaan lauta-, miniatyyri- ja strategiapeleihin. Lisätiedot Vilholta 044 774 5290. NUORTEN RAAMIS 17.8. alkaen keskiviikkoisin klo 16 Telakassa Salon kirkon sivusalissa, Kirkkokatu 7. Tule ihmettelemään Raamattua porukalla! Saat tuoda omat ajatuksesi ja kysymyksesi yhteiseen pöytään. PERHEIDEN PIKNIKPÄIVIÄ Ke 8.6. klo 10–17 Kesä-Angelassa, Angelantie 77, ke 15.6. ja 22.6. klo 10–17 Kiikalassa Lammenjärven leirikeskuksessa, Hyyppäräntie 330, sekä pe 17.6. klo 10 alkaen Perniössä Reilan leirikeskuksessa, Kuivastontie 351. Monenlaista puuhastelua, saunomista, uimista, omien eväiden grillaamista, pihapelejä, seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. KUUSJOKIPÄIVÄN LAULUHETKI Lapsille ja lapsenmielisille su 14.8. klo 12 Kuusjoen kirkon tai seurakuntatalon pihalla, sateella kirkossa. Seurakuntatalon pihalla pientä puuhaa ja hiekkalaatikkoleikkejä lapsille klo 12–15. PERHELEIRI 10.–11.9. Naarilan leirikeskuksessa, Naarilantie 369. Uimista, saunomista, kädentaitoja, pihapelejä, musiikkia ja muuta mukavaa puuhaa ulkona ja sisällä. Leirin hinta 20 €/aikuiset ja 10 €/ lapset (yli 3-vuotiaat) sis. majoituksen, ruuan ja ohjelman. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. klo 18 seurakunnan nettisivuilla. Tiedustelut Annukka p. 044 027 2219, annukka.saarinen@evl.fi tai Katja p. 044 774 5253, katja.nurmio@evl.fi. MUSALEIREILLÄ TILAA! Naarilan leirikeskuksessa 7–10-vuotiaiden leiri 4.–6.8., 9–13-vuotiaiden leiri 8.–10.8. ja 12–16-vuotiaiden leiri 12.– 14.8. Hinta 40 €. Ilmoittautuminen: www.salonseurakunta.fi/koululaisille > Koululaisten leirit. MUSIIKKILEIKKIKOULUUN SYKSYLLÄ Seurakunnan muskariryhmät alkavat 29.8. Salo-Uskelan seurakuntatalossa, Torikatu 6. Ryhmät kokoontuvat maanantaisin, ja tarjolla on vauvamuskari klo 9–9.45, 1–2-vuotiaat klo 9.45–10.30 ja 2–3-vuotiaat klo 10.45–11.30. Ohjaajana Hanna-Leena Keinänen. Hinta 80 €/lukukausi (15 kertaa/lukukausi). Kaksi ensimmäistä kertaa voi kokeilla maksutta. Maksusta voi taloudellisin perustein anoa vapautusta seurakunnan diakoniatyöltä. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.salonseurakunta.fi/musiikki/musiikkileikkikoulu. Retkiä ja leiripäiviä HYVÄN MIELEN RETKIPÄIVÄ Ma 13.6. mielenterveyskuntoutujille. Bussikuljetus, lähtö Halikon kirkon parkkipaikalta klo 10, Salon toripysäkiltä klo 10.15. Yliskylän kirkko, ruokailu Kalliolaakson linnassa, kahvit Huuhaalandiassa Kiskossa. Hinta 10 €. Ilmoittautumiset viim. 7.6. diakoniatoimistoon ma-to klo 10–12 p. 044 774 5216 tai diakoniatoimisto.salo@evl.fi. PERTTELIN JA KUUSJOEN ALUEIDEN KESÄRETKI Ke 15.6. Turun tuomiokirkkoon (opastettu) ja Airiston risteilylle. Mahdollisuus kävellä oppaan kanssa Tuomiokirkolta M/S Rudolfinalle, jolla tehdään lounasristeily. Retken hinta 30 €. Bussi Kuusjoen seurakuntatalolta klo 8.45 ja Perttelin seurakuntatalolta klo 9. Paluu klo 16–16.30. Ilmoittautumiset viim. 8.6. sähköpostilla tai tekstiviestillä: suvi.laaksonen@evl.fi p. 040 586 3820 tai sari.ramo@evl.fi p. 040 849 6720. DIAKONIALEIRIPÄIVÄ Ke 13.7. klo 10 alkaen Naarilan leirikeskuksessa, Naarilantie 369. Yhdessäoloa, ulkoilua, sauna- ja uintimahdollisuus, ehtoollishartaus. Vieraana Ritva Nurminen: kollaasitekniikka. Kuljetus kotoa INVA-takseilla. Päivän hinta 10 € sis. kuljetuksen. Ilmoittautuminen viim. 30.6. diakoniatoimistoon ma-to klo 10–12 p. 044 774 5216. VARSINAIS-SUOMEN PIPLIASEURAN RETKI Vivamon Raamattukylään ke 20.7. Esitys Martta ja Maria alkaa klo 11, näytöksen jälkeen lounas. Mukaan pääsee Piihovista klo 9.15. Hinta aikuisilta 40 €, lapsilta 20 €. Ilmoittautuminen ma 4.7. mennessä Pirkko Leiniölle p. 050 512 3250 tai toivo. leinio@elisanet.fi . LEIRIPÄIVÄ VARTTUNEELLE VÄELLE Ti 30.8. klo 10.30–15 Halikon Kesä-Angelassa, Angelantie 77. Yhdessäoloa ulkona ja sisällä, saunomista, uimista, yhteislaulua. Kyytiä ja ruokailua varten ilmoittautuminen viim. 23.8. diakoniatoimistoon ma-to klo 10–12 p. 044 774 5216 tai diakoniatoimisto.salo@evl.fi LEIRIPÄIVÄ VAPAAEHTOISILLE Ti 16.8. Naarilan leirikeskuksessa, Naarilantie 369. Lähtö bussilla klo 10 Salon torilta. Yhteislauluja, pihapelejä, saunomista, uimista, lounas ja iltapäiväkahvit. Paluu Saloon klo 16 mennessä. Ilmoittautuminen viim. 23.6. www.salonsyty.fi/ilmoittautumiset tai Sanna Saramolle p. 044 774 5296. Järj. yhteistyössä Salon Sytyn, FinFamin, Salon Muistiyhdistyksen, Salon omaishoitajien ja Salon kaupungin kanssa. HILJAISUUDEN PÄIVÄ La 10.9. Perniön leirikeskus Reilassa. Tietoa lähempänä viikkoilmoituksissa ja seurakunnan verkkosivuilla. Tiedustelut: Anne Kössi p. 044 774 5386. Nuorille KATJA NURMIO PIXABAY

www.salonseurakunta.fi 9 ILTAMUSIIKKI Bachin sarjojen parissa to 9.6. klo 18 Perttelin kirkossa. Kolmannessa illassa kuullaan sarjat 2 ja 6. Musisoimassa pertteliläiset sellotaiteilijat Anna-Maaria ja Olli Varonen. Vapaa pääsy. CUMINAN KONSERTTI Suomen Lähetysseuran nuorten ja nuorten aikuisten musiikkiryhmä Cuminan konsertti ma 13.6. klo 18 Salon kirkossa. Ohjelmassa hengellisestä musiikkia Suomesta ja maailmalta. Vapaa pääsy, kolehti Taiwanissa nuorten parissa tehtävälle päihdekuntoutustyölle. SYDÄNKESÄN SÄVELET Konsertit Kiskon kirkossa järjestää Kisko-Seura yhdessä Lilli Paasikiven kanssa. Lippuvaraukset p. 050 586 9811, Paula Rauman. • Pe 1.7. klo 19 ”Kaikuja Euroopasta”: Sanna Iljin, sopraano ja piano, Johannes Piirto, piano, Jan Söderblom, viulu, Jaakko Ilves, viulu, Anna-Riina Jokela, alttoviulu, Marko Ylönen, sello. • Su 3.7. klo 15: ”Kuningas ja Diivat”: Johannes Vatjus, tenori, Mari Palo, sopraano, Lilli Paasikivi, mezzosopraano, Marko Hilpo Band. • Konserttien ajan kirkon luona seurakunnan puffetti, jonka tuotto menee lyhentämättömänä Suomen Lähetysseuran Lasten Pankille lasten koulunkäynnin tukemiseen muun muassa Angolassa, Boliviassa ja Nepalissa. KITARAKONSERTTI La 23.7. klo 18 Teijon kirkossa. Kitaristi Santeri Rautiaisen konsertissa koetaan 1800-luvun kitarasäveltäjien teoksista koottu tarinallinen sarja ja hiljennytään J.S. Bachin ranskalaista tyyliä edustavan 5. sellosarjan kitarasovituksen äärelle. Konsertin päättää Olli Mustosen 1. kitarasonaatti. KESÄKONSERTTISARJA KIRKOISSA Katso sivu 16. PÄIVÄMUSIIKKIA HEINÄKUUSSA Halikon kirkossa keskiviikkoisin klo 12– 12.30. Esiintyjinä salolaisia nuoria musiikinharrastajia. Vapaa pääsy. • Ke 6.7. Iiris Lipasti, sello, ja Samuli Takkula, piano. • Ke 13.7. Luka Pan ja Kai Yang, piano. • Ke 20.7. Elviira Väyrynen, piano. • Ke 27.7. Vilma Huldén, huilu, ja Henni Isojunno, piano. LAULETAAN YHDESSÄ Kesälauluilta Pe 10.6. ja 26.8. klo 18 Kiikalan Lammenjärvellä, Hyyppäräntie 330. Lauletaan terassilla, sateen sattuessa sisällä. Yhteislaulua Pappilanniemessä Ke 22.6., 27.7. ja 17.8. klo 18 Kiskon Pappilanniemessä, Pappilanniementie. Ajo-ohje: Toijantie – Uitmuksentie (noin 1 km) – Pappilanniementie, jota noin 200 m y-risteykseen > käännös vasemmalle. Ajetaan tien päähän portille, josta kävellään loppumatka (n. 300 m). Yhteislaulu- ja saunailta To 28.7. ja 18.8. klo 18 Perttelissä Juvankosken kesäkodissa, Juvankoskentie 212. Järj. Muurlan alue. Kesäveisuut Kanttorin johdolla lauletaan maanantaisin (ei 13.6.) klo 18 Salon kirkon takapihalla, Kirkkokatu 7. Sateella sisällä kirkossa. Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia PIKKUPAPPILAN KESÄKAHVILA Kesä- ja heinäkuussa tiistaisin klo 9–11 Halikon pikkupappilassa, Kalliokuja 2. Mukavaa yhdessäoloa kahvikupposen äärellä, mahdollisesti myös vierailijoita. Mukana diakoniatyöntekijät Laura Yliluoma ja Kaija Virtanen. KESÄAAMUKAHVILA 16.6. alkaen joka toinen torstai parillisilla viikoilla klo 9–11 Vaskion seurakuntakodissa. Mukavaa yhdessäoloa kahvikupposen äärellä, mahdollisesti myös vierailijoita. Mukana diakonian kesätyöntekijä Laura Yliluoma, kahvit keittelee suntio Maija Mikola. LÄHETYKSEN KESÄKAHVIO Kolmena keskiviikkona Salo-Uskelan seurakuntatalossa, Torikatu 6. Kahvia lähetystyön hyväksi klo 13 alkaen, klo 14 ohjelmaa. Ke 8.6. vieraana arkkitehti, Suomen Lähetysseuran eläköitynyt työntekijä Jarmo Lehtinen. Hän suunnitteli ja johti viime talvena Oniipan päiväkodin uudisosan rakennustöitä. Namibialaiset käärivät hihansa, ja uudisosa onkin jo valmis! Salon seurakunta on tukenut Oniipan päiväkodin rakennushanketta Koskisen lähetysrahastosta. Ke 6.7. Virpi Otienon kuvaterveiset Keniasta. Virpi työskentelee Sleyn lähetystyöntekijänä kahdeksatta vuotta. Hän opettaa Matongon teologisessa seminaarissa ja toimii myös diakoniatyössä Nairobin alueella erityisesti naisten parissa. Ke 10.8. Hannu ja Päivi Heinonen Kansanlähetyksestä tuovat terveisiä medialähetystyöstä Kyprokselta. Heinoset työskentelivät pitkään kansainvälisen lähetyslentotyötä tekevän lähetysjärjestön Mission Aviation Fellowshipin (MAF) työyhteydessä Itä-Afrikassa. Marraskuusta 2020 Heinoset ovat saaneet palvella kristillistä mediatyötä Kyproksella. Hannun taidoista erityisesti lyhytaaltoradiolähetysten asiantuntemus on nykymaailmassa harvinainen. Päiville on avautunut mahdollisuuksia käyttää käsityötaitojaan hengellisessä työssä. Kesäkahviloita LAURA LEHTOLA PIXABAY

3/2022 10 SUVI-ILTA Ti 5.7. Kesä-Angelassa, Angelantie 77. Sauna lämmin klo 17 alkaen, klo 18.30 kanttorin lauluhetki, eläköityneen nimikkolähetti Terttu Poutanen muistoja työvuosilta, arpajaiset ja iltahartaus. Omat grillattavat mukaan. Kahvitarjoilu ja arpajaiset lähetystyön hyväksi. Arpavoittoja vastaanotetaan! Bussikuljetus 15.45 Vaskio/Sale - 16.00 Halikko/kirkon parkkipaikka - Mariankatu - 16.15 Salon kirkon edusta/Kirkkokatu - Turuntie-Hämeentie - 110-tie - Kokkilantie 16.40 Kokkila/lossiranta - Kesä-Angela. Matkan varrelta voi tulla kyytiin. Meno-paluu 5 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. OLLI NIEMISEN MUISTOSEURAT Kiikalalaista lähetysystävää ja monipuolista vaikuttajaa Olli Niemistä muistellaan su 10.7. Päivä alkaa messulla Kiikalan kirkossa klo 13 ja jatkuu seurakuntatalossa kaikille avoimilla muistoseuroilla. Anneli-puolison ja läheisten ohella ohjelmassa ovat mukana mm. Ulla ja Mauri Miettunen, Anu ja Juha Väliaho ja Tarja Laurila. Ollin muistoa voi kunnioittaa paikan päällä antamalla lahjan lähetystyön tuloksena syntyneen Sauen seurakunnan toiminnan tukemiseen Virossa. YHTEISSYNTYMÄPÄIVÄJUHLIA HALIKOSSA • 80- ja 85-vuotiaille su 21.8. Jumalanpalvelus klo 10 Halikon kirkossa ja juhla seurakuntatalossa. • 70- ja 75-vuotiaille su 6.11. Jumalanpalvelus klo 10 Halikon kirkossa ja juhla seurakuntatalossa. • Ilmoittautumisesta lisää tietoa lähempänä viikkoilmoituksissa ja seurakunnan verkkosivuilla. PIENLENTOKONE LINJURISSA OH-MAF-lentokonenäyttelyyn voi tutustua elokuun loppuun saakka Kauppakeskus Linjurin 1. kerroksessa ma-pe klo 8–21, la klo 8–18 ja su klo 12–16. Koneen ohjaamoon pääsee oppaan ollessa paikalla keskiviikkoisin klo 13–16. KIRKON KESKUSTELUAVUN KOULUTUS Peruskoulutus 23.8., 24.8., 30.8., 31.8. ja 6.9. klo 16.30 Salo-Uskelan seurakuntatalossa, Torikatu 6. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Riitta Räsänen p. 040 341 7245, riitta.rasanen@ evl.fi. Katso lisää: kirkonkeskusteluapua.fi/ RUSKARETRIITTI NAARILASSA Tervetuloa hiljentymään ruskaretriittiin 23.–25.9. Naarilan leirikeskukseen, Naarilantie 369. Retriitin ohjaajina Marika Huhtasalo ja Anne Kössi. Hinta: salolaiset 80 €, muualta tulevat 105 €, opiskelijat ja työttömät 60 € (edellyttää todistuksen esittämistä). Ilmoittautuminen www.salonseurakunta.fi/aikuisille/retriitit. Tiedustelut Anne Kössiltä p. 044 774 5386. Agricola-kävelyn reitti kulkee reformaattorin ja suomen kirjakielen isän Mikael Agricolan synnyinpitäjästä Pernajasta Turkuun, jossa hän toimi piispana. Kävelyosuus Perniön Pyhän Laurin kirkolta Halikon kirkolle kävellään la 20.8. ja Halikon kirkolta Paimion Pyhän Mikaelin kirkolle su 21.8. Lähtö taipaleelle on kumpanakin päivänä klo 10. Paimiossa on mahdollisuus osallistua iltamessuun klo 18. Matkaa Perniöstä Halikkoon kertyy noin 30 km ja Halikosta Paimioon viitisen kilometriä vähemmän. Kävelyn vauhti on leppoinen. Tavoitteena on löytää pyhiinvaeltajan huolettomuus, kiireettömyys ja vapaus. Kävely sopii monenlaiselle liikkujalle, ja kiireetön rytmi varmistaa, että hitaammatkin kulkijat pysyvät vaivatta mukana. Taivalta rytmittävät pienet tauot ja pidempi evästauko, lauantaina Yliskylän kirkolla ja sunnuntaina Trömperin kestikievarilla. Agricolan reitin kulkeminen muistuttaa lukutaidon merkityksestä – missä olisimme ilman Agricolaa? Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -hankkeessa 20 000 naista oppii lukemaan omalla äidinkielellään. Agricola-kävelyn osallistujat voivat halutessaan lahjoittaa esimerkiksi kilometrejään vastaavan summan lukutaitotyöhön ja rohkaista tuttujaan sponsoroimaan kävelyään. Varusteiksi kävelylle tarvitaan säänmukaiset vaatteet, hyvät kengät, vesipullo ja evästä ja halutessaan huomioliivi ja kävelysauvat. Agricola-kävelijöillä on mahdollisuus yöpyä Halikon seurakuntatalossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kävelylle osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista, mutta yöpyjien on otettava yhteyttä ennakkoon Henna Seppälään. Lisätietoja 20.8. taipaleesta Hennalta (henna.seppala@evl.fi, p. 044 774 5214) ja 21.8. osuudesta Miikalta (miika.rosendahl@evl.fi, p. 044 737 3510). Kesäjumppa gospelmusiikin tahtiin keskiviikkoisin klo 18–19 Särkisalon kirkkopuistossa, Kirkkopolku 4. Mukaan jumppamatto ja juomapullo. Ohjaajana Kaisa Vainio. Kertamaksu 5 € käteisellä tai MobilePaylla numeroon 27237. Jumppamaksut ohjataan lyhentämättömänä Verena Wells -oppilaskodin toiminnan tukemiseen Boliviassa Suomen Lähetysseuran kautta. Notkokävely Häntälässä Seurakunta juhlistaa maailman ympäristöpäivää järjestämällä su 5.6. noin kolmen kilometrin mittaisen kävelyretken Häntälän notkoissa Somerolla. Kokoontuminen klo 15 Häntälän Kyläkeskuksella, Häntäläntie 322. Mukana Päivi Pulkkinen-Watson ja Henna Seppälä. Kävelyllä kuullaan mm. alueen historiasta ja eliöstöstä. Puolivälissä hartaushetki ja laavulla eväiden syöntiä. Kyläkeskukselta voi kiertää vielä kilometrin mittaisen lisälenkin. Mukaan lenkkarit/saappaat, istuinalusta, (kävelysauvat), eväät, grillattavat (jos ei ole metsäpalovaroitusta). Kävelyvauhti on verkkainen, ja polku epätasainen ja paikoin jyrkkä. Polku kulkee laitumella, joten koiria ei voi ottaa mukaan. Jos kaipaat kyytiä tai voit tarjota sitä toisille, yhteys: paivi.pulkkinen-watson@evl.fi, 044 774 5265. • Seurakuntailta lähetyksen merkeissä to 9.6. klo 18 Marja-Liisa ja Kalle-Pekka Laineella, Vahterantie 62. Vieraina Raija ja Lars Pajuniemi, mukana lähetyssihteeri Henna Seppälä. • Pihaseurat su 19.6. klo 18 ja su 24.7. klo 14 Rekijoella Koivusilla, Reväntie 181. Kahvitarjoilu ennen seuroja. • Naisten saunailta ke 8.6. ja 22.6. klo 18–21 Perniön leirikeskus Reilassa, Kuivastontie 351. Kimppakyyti klo 17.30 Perniön seurakuntatalolta. * 8.6. Lihaseljankakeittoa nimikkolähetti Arja Koskisen työn tukemiseksi; ateria 7 €, kotiin 10 €/litra (oma astia mukaan). Tiedustelut: Pirkko Koivunen p. 044 735 8622. • Valopilkkuilta ma 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8. ja 29.8. klo 18 Toijan Valopilkussa, Kuusitie 8. • Aamulenkki ke 10.8. ja 24.8. klo 9 Kitulan seurakuntakeskukselta. • Kansainvälinen käsityöpiiri 3.8. alkaen keskiviikkoisin klo 11–14 Salo-Uskelan seurakuntatalossa. Tule oman aikataulusi mukaan. • Seurakuntapiiri to 4.8. klo 10 Kiikalan seurakuntatalossa. • Pihaseurat su 7.8. klo 13 Suomusjärvellä Pinolassa, Toravantie 167. • Yhteisessä pöydässä – diakonian ruokailu to 11.8. klo 12 Kitulan seurakuntakeskuksessa. • Yhteiskristillinen ilta tiistaisin klo 18.30 Ollikan seurakuntakodissa. • Lähetyskirppis Rysä avoinna 18.6. saakka ennen kesätaukoa arkilauantaisin klo 11–14, os. Kirkkorinne 5 (Halikon kotiseutumuseon vieressä). Arpoja, kahvia ja pullaa lähetystyön hyväksi pientä korvausta vastaan. Muuta toimintaa PIXABAY Jumpataan tytöt kouluun!

11 www.salonseurakunta.fi HALIKON KIRKKO Kirkkorinne 1 8.6.–7.8. ke–su klo 12–18 KISKON KIRKKO Kirkonkyläntie 31 2.–30.7. lauantaisin klo 12–15. PERNIÖN KIRKKO Lupajantie 6 8.6.–7.8. ke–su klo 12–18 SUOMUSJÄRVEN KIRKKO Karjalohjantie 161 24.6.–7.8. la klo 11–14. SÄRKISALON KIRKKO Kirkkopolku 4 3.8. asti keskiviikkoisin klo 13–15. TEIJON KIRKKO Puukartanonpolku 1 8.6.–14.8. kesä- ja elokuussa ke–su 11–17, heinäkuussa joka päivä klo 11–17. USKELAN KIRKKO Sairaalantie 5 8.6.–7.8. päivittäin klo 11–17. Juhannusaattona ja juhannuspäivänä suljettu. Halikko, Perniö ja Teijo ovat tiekirkkoja. Uusia kasvoja seurakunnassa 1. Esittele itsesi 2. Kerro työstäsi 3. Miten kulutat vapaa-aikaasi? 4. Lempipaikkasi? 5. Milloin olet parhaimmillasi? Missä et aina onnistu? 6. Mikä on elämässä sinulle tärkeintä? 7. Mottosi/elämänohjeesi? 8. Lempivirtesi? 9. Mitä toivot tulevalta kesältä? 10. Kerro jotain erikoista tai yllättävää itsestäsi! MARJA ROIKO Emilia, nuorisotyönohjaaja 1. Olen Emilia Vuorela. Kotoisin olen Paimiosta, opiskeluaikani vietin pääkaupunkiseudulla ja nyt tämän työn myötä olen muuttanut Saloon. 2. Olen Salon seurakunnan uusi nuorisotyönohjaaja. Työni pääpainona on varhaisnuorten kanssa tehtävä työ, esim. kouluyhteistyö, leirit, retket ja kerhot. Tämä on unelmatyöni, sillä olen aina halunnut nuorisotyönohjaajaksi. 3. Vapaa-aikani kuluu erilaisten käsityöprojektien sekä hyvien tv-sarjojen parissa. Tykkään myös urheilla ja ulkoilla. 4. Lempipaikkani on ehdottomasti koti. Siellä voin rentoutua ja viettää aikaa läheisteni kanssa. 5. Koen olevani parhaimmillani ihmisten seurassa kiinnostavien asioiden ja projektien äärellä. Nautin uusien projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta. En aina onnistu muistamaan levon ja vapaa-ajan tärkeyttä, koska innostun helposti uusista jutuista. 6. Tärkeintä minulle on aina ollut perheeni ja läheiseni. Näiden ihmisten kanssa haluan viettää mahdollisimman paljon aikaa. Tärkeää minulle on myös esimerkiksi musiikki ja luonto, joiden parissa vietän vapaa-aikaani. 7. Kaikella on tarkoituksensa, emme vain välttämättä vielä tiedä mikä se on. 8. Lapsuudesta tuttu virsi 499 sekä nyt työn kautta tutuksi tullut virsi 954. 9. Tulevalta kesältä toivon mukavia ja aurinkoisia leirejä niin lasten kuin nuortenkin kanssa. Sekä uuden työni mahdollistamia kohtaamisia ihmisten kanssa. 10. Olen helposti uusista asioista innostuva, joten välillä yllätän itsenikin kokeilemasta uusia erikoisia asioita! Tuija, henkilöstöpäällikkö 1. Olen Tuija Tuovinen ja asun Suomusjärvellä, jonne muutin kesällä 2016 kymmenen vuoden harkinnan jälkeen elämänkumppanini kanssa saman katon alle. Liedosta olen kotoisin ja Tuusulan ja Lohjan kautta olen palannut kotiseudulle tai ainakin kotimaakuntaan. Oleellinen osa elämääni ovat myös kaksi aikuista poikaani, jotka asuvat nykyään Kuopiossa. 2. Olen kohta 18 vuotta tehnyt henkilöstötyötä ja sillä saralla jatkan. Konkreettisemmin työtäni on olla esimiesten ja henkilöstön tukena kaikessa mitä virka- tai työsuhteeseen kuuluu. Seurakuntatyöhön päädyin ystäväni vinkattua, että tällainen tehtävä on tullut hakuun. Asia jäi mieleeni kypsymään ja päätin hakea. Hakuprosessin aikana kaiken aikaa vahvistui ajatus, että tähän tehtävään olisi hienoa päästä. 3. Kirjojen lukeminen on ihan ykkösjuttu. Jos saisin tehdä ihan mitä haluan, lukisin varmaan koko ajan. Olen aika kaikkiruokainen lukija. Tällä hetkellä on menossa dekkari, yksi elämäkerta ja jostakin kumman syystä myös seurakunnan hallintoa ja henkilöstöhallintoa käsittelevää kirjallisuutta. 4. Lempipaikka ei minulle ole ihan yksiselitteinen asia. Veden äärellä on rauhoittavaa olla, nykyään Liedossa liikkuminen sykähdyttää erityisellä tavalla, kotini läheisyydessä olevat metsät rauhoittavat mukavasti. Keskikoulu- ja lukioaikainen latinan opettajani onnistui herättämään erityisen kiinnostuksen Kreikan historiaan. Vielä en ole käynyt, mutta Ateena voisi olla yhtenä listalla. 5. Parhaimmillani … pitäisiköhän tätä kysyä joltain muulta … Aamut ovat minulle parempia kuin illat. Viihdyn ystävän tai pienen ystäväporukan parissa, en isossa ihmisjoukossa. Tietenkin kirjan parissa missä ja milloin vaan. Aina en oikeasti kuuntele. Joku vaikka samassa taloudessa voisi tietysti todeta, että en juuri koskaan. Aina en myöskään ole kovin tehokas, kun olen liian tarkka – tartun niihin lillukanvarsiin. 6. Läheiset. Kiitollisuus pienistäkin asioista. Oikeudenmukaisuus. 7. Ystävällisyys vie pitkälle! 8. Jo joutui armas aika, suvivirsi 9. Odotan sitä, että pääsen oikeasti lomailemaan kaksi viikkoa avomieheni kanssa. Hän on yrittäjä, jolla sesonki on kesällä, niin loma ei ole ihan ”kirkossa kuulutettu”. 10. Kun mietin taaksepäin, niin nuoruudessani on nykyisen itseni mielestä yllättävä harrastusvalinta. Miten ihmeessä olen joskus suostunut velipojalleni kartturiksi junnuralleihin. Se oli nautittavaa, mutta nyt kun katson ralliautojen menoa kuljettajan tai kartanlukijan näkövinkkelistä, niin en suostuisi. Emilia on unelmatyössään nuorisotyönohjaajana. Kirkkoja avoinna kesällä Tuija työskentelee seurakunnan henkilöstön tukena.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=