AINEISTO-OHJEITA SANOMALEHTEÄ VARTEN

  1.  Tilaus tulee tehdä kirjallisena
  2. Osoiteaineisto tulee lähettää painoa edeltävänä päivänä osoitteeseen sss.postitus[at]sss.fi
  3. Osoitetietojen tulee olla Excel-taulukossa täysin oikein, jotta osoite tulostuu oikealla tavalla lehteen
  4. Painotyöntiedot-lomake lähetetään sähköpostilla jokaisen painotyön mukana osoitteisiin:
    sss.postitus[at]sss.fi, sss.lehtitehdas[at]sss.fi, silja.akerfelt[at]sss.fi, esa.leppanen[at]sss.fi, veli-pekka.ekstrom[at]sss.fi
  5. Tarkka sivu- ja painosmäärä tulee ilmoittaa vuorokautta ennen painotyötä
  6. Painopaikka tulee ilmoittaa seuraavasti : Salon Lehtitehdas, Salo 2016 (vuosiluku)
  7. Osoitteellisissa painoksissa tulee huomioida, että Postin maksumerkinnät ovat oikein

AINEISTO-OHJEITA POSTITUSTA VARTEN

Ladattavat tiedostot:
Postin osoiteohje tai tiivistetty osoiteohje
Postin maksumerkinnät
Painotyölomake (pdf-tiedosto)