Otamme sivut vastaan pdf-tiedostoina. Suosittelemme käyttämään Lehtitehdas.joboptions asetustiedostoa pdf:n luomisessa. Dokumentin koon tulee olla 280×400 mm. Sivun ylä-, ala- ja ulkoreunassa tulee olla vähintään 10 mm marginaali, sisäreunaa voi käyttää taittamiseen. 
Kuvien resoluutiona 250 dpi tuottaa parhaan lopputuloksen, resoluution nostaminen siitä ei näy painojäljessä. Kuvat voivat olla RGB (Adobe tai SRGB) muodossa tai CMYK-muodossa Isonewspaper26v5. CMYK-kuvia käytettäessä tärkeintä on kokonaisvärimäärän pysyminen alle 220%:n. Käytä Photoshopin väriasetuksissa näköistystapana (rendering intent) aistiperustainen (perceptual) sekä käytä mustien pisteitten kompensaatiota (Black Point compensation). Käytettäessä RGB-kuvia huolehdimme tarpeellisesta muunnoksesta oikeaan väriavaruuteen. Suosittelemme RGB-muodon käyttämistä kuvissa.

Fonttien tulee olla sisällytettynä (embedded) pdf:n sisälle. Mikäli fontin käyttöoikeusasetukset estävät liittämisen pdf:ään mukaan  ei kyseinen fontti tulostu oikein. 
 
Vektorielementtien tulee olla CMYK-muodossa, mikäli bittikartta- ja vektorielementin värisävyjen tulee täsmätä, niiden tulee olla samassa väriavaruudessa. Vektorielementissä osavärien yhteenlaskettun väripeiton tulisi jäädä alle 220%.  
 
Tuote voidaan erikseen tilattaessa leikata reunoistaan ylä-, ala- ja ulkoreunasta. Ylhäällä ja alhaalla minimi leikkuu on 10 mm ja suurin mahdollinen 45mm. Ulkoreunasta minimi on 15 mm ja maksimi 45 mm. Sivun elementit joiden halutaan leikkaantuvan reunasta tulisi jatkua 5 mm leikkuureunan yli. Älä käytä leikkuu- tai kohdistusmerkkejä tehdessäsi pdf:ää. Malliasettelumme selventää leikatun julkaisun tekemistä.