Postitus

Keväällä 2016 laajennettu Sveitsiläisen Ferag AG -postitusjärjestelmä mahdollistaa liitteistyksen ja tabloid lehden puhtaaksileikkauksen sekä online osoitteet vaativallekin lehden julkaisijalle.

Postittajan ammattitutkinnon suorittaneet postittajamme huolehtivat postitusmateriaalin käsittelystä sekä toimittavat asiakkaan lehdet oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.